7 zasad najlepszego systemu edukacyjnego

„Możemy przygotować uczniów do egzaminów albo do życia. Wybieramy to drugie.” – to motto fińskich pedagogów.

Fiński system edukacyjny jest jednym z najefektywniejszych na świecie. Według badań przeprowadzanych trzy razy w roku przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, fińskie szkoły wykazują się najwyższym wskaźnikiem wiedzy na całym świecie, zwłaszcza w takich dziedzinach jak nauka przyrodnicza i matematyka. Fińscy uczniowie czytają najwięcej książek w porównaniu do ich kolegów na całym świecie, i co więcej! W ciągu roku poświęcają na naukę najmniej czasu.

7 ZASAD FIŃSKIEGO SYSTEMU EDUKACYJNEGO

RÓWNOŚĆ

W Finlandii nie istnieją szkoły dla “elit”, czy szkoły prywatne na wyższym niż inne poziomie. Wszystkie placówki wspomagane są takimi samymi środkami – proporcjonalnie do swego rozmiaru. Większość rodziców zapisuje swoje dzieci po prostu do szkół, które znajdują się blisko miejsca zamieszkania, gdyż i tak wszystkie są sobie równe. Przedmioty nauczania traktowane są jako tak samo ważne, nie uważa się na przykład, że matematyka jest bardziej ważna niż plastyka. Informacja dotycząca profesji lub statusu materialnego, czy społecznego rodziców jest przekazywana kadrze pedagogicznej tylko w wyjątkowych przypadkach. Nie pozwala się nauczycielom na dopytywanie w tej kwestii. Ponadto w Finlandii zabrania się porównywać dzieci. Finowie nie klasyfikują uczniów według ich uzdolnień. Już na początku edukacji dzieciom mówi się wiele o ich prawach, a także uświadamia się, że w każdej chwili mogą zgłosić swoje skargi na dorosłego pracownikowi socjalnemu, gdyż jego zdanie jest tak samo ważne jak dorosłego.

BEZPŁATNY DOSTĘP

Do nauki, do posiłku w stołówce szkolnej, do wizyt w muzeach i zajęć dodatkowych, do transportu – jeżeli szkoła jest oddalona o więcej niż dwa kilometry – dzieci są do niej przywożone i odwożone busami, do książek, zeszytów, kredek, długopisów, kalkulatorów, laptopów i tabletów…

INDYWIDUALIZM

Dla każdego ucznia projektuje się indywidualny plan nauki oraz rozwoju. Dostosowuje się do niego indywidualnie książki, zadania i ćwiczenia, a także czas ich wykonania. Dziecko oceniane jest na podstawie poziomu, który reprezentuje. Jeżeli dzisiaj uczeń potrafił rozwiązać zadanie z poziomu podstawowego, jutro otrzyma kolejne, nieco trudniejsze. Ale jeśli sobie z nim nie poradzi – nic w tym złego. Po prostu powróci do poziomu nieco niższego. W Finlandii nie są popularne korepetycje płatne, gdyż każdy uczeń może liczyć na pomoc swoich nauczycieli, czy w czasie zajęć, czy po lekcjach.

ASPEKT PRAKTYCZNY NAUKI

W Fińskich szkołach nie ma kartkówek ani sprawdzianów. Jedynym egzaminem obowiązkowym jest ten ogólny na koniec cyklu nauczania drugiego stopnia. Nikt nie wymaga od dzieci wkuwania całego materiału na miesiąc przed egzaminem; liczy się to, czego nauczyły się w czasie całego procesu. W szkole uczy się tylko tego, co może okazać się przydatne w życiu. Fińskie dzieci wiedzą od małego co to jest kontrakt czy karta kredytowa. Wiedzą również ile wynosi podatek dochodowy lub podatek od nieruchomości. Umieją stworzyć prostą stronę internetową oraz policzyć cenę produktu uwzględniającą rabat.

ZAUFANIE

Wszyscy pracownicy oświaty obdarzeni są dużym zaufaniem – system edukacyjny proponuje pewne podstawowe wytyczne, jednak każdy pedagog stosuje metodę nauczania, która jemu wydaje się być najbardziej odpowiednia dla jego uczniów. Ufa się również uczniom – nauczyciele głęboko wierzą, że każdy młody człowiek potrafi wybrać to, co jest dla niego ważne i wartościowe. Jeżeli w czasie zajęć puszczany jest film edukacyjny, jednak uczeń uznaje, że jego ta tematyka nie interesuje – ma pełną swobodę do robienia czegoś innego, na przykład czytania książki.

DOBRA WOLA

Uczy się ten, kto rzeczywiście tego chce. Rolą nauczyciela jest zachęcenie młodych ludzi do pogłębiania wiedzy, ale jeśli ktoś nie ma chęci lub zdolności do nauki – kierowany jest ku zdobyciu zawodu praktycznego, czegoś “prostszego”. Projektowanie samolotów nie jest dla wszystkich; w społeczeństwie potrzebni są również dobrzy kierowcy autobusów. Fiński proces edukacyjny jest “miękki i delikatny”. W Finlandii nie ma nic wstydliwego w powtarzaniu roku – najważniejsze, by każdy młody człowiek dobrze przygotował się do dorosłego życia.

NIEZALEŻNOŚĆ

Finowie uważają, że szkoła powinna przygotować dziecko, do tego, by ułożyć sobie udane życie i zostać niezależnym człowiekiem. Najważniejszym aspektem edukacji jest nauka samodzielnego i praktycznego myślenia – innymi słowy: rozwiązywania problemów. Zamiast zapamiętywania regułek młodzi ludzie uczą się, jak odnaleźć je w książkach lub internecie.

Źródło: http://uptoclouds.pl/7-zasad-finskiego-cudu-edukacyjnego/

Pobierz
darmowego
e-booka!

Szkoła Coachingu - Bezpłatny e-book