Projekt Coachingowe Lekcje Wychowawcze – opis wyników badań

Zakończyliśmy pilotażowy projekt wdrażania coachingu dla uczniów w tarnowskich liceach. Poniżej publikujemy wyniki w postaci krótkiego komunikatu (17 stron) oraz pełnego raportu (42 strony).

RAPORT CLW

KOMUNIKAT CLW