Szkolenia dla firm

Szkolenia dla firm

Szkolenia biznesowe szyte na miarę Twojej firmy!

 

Wiemy z jakimi problemami zmagają się menedżerowie, sprzedawcy oraz przedsiębiorcy. Pomagamy naszym klientom umiejętnie zarządzać i mądrze podejmować decyzje w stresujących sytuacjach.

Poniżej znajdziesz kursy biznesowe, które wzbogacą Twoje umiejętności. Nasze szkolenia prowadzimy w przyjaznej atmosferze, dlatego będziesz mógł otwarcie opowiedzieć o swoich dotychczasowych trudnościach. Musisz wiedzieć, że postaramy się pomóc Tobie tak, abyś mógł być o wiele bardziej efektywny. Szkolenia są zamknięte, dostosowywane do potrzeb firmy, czy placówki.

Oferta każdego szkolenia obejmuje rozpoznanie i analizę potrzeb szkoleniowych w danym zakresie

Szkolenia biznesowe dla firm mają charakter warsztatowy i są nastawione na zdobycie przez uczestników niezbędnej wiedzy w danej dziedzinie, wraz z umiejętnościami praktycznymi, potrzebnymi do zastosowania tej wiedzy w pracy zawodowej.

Zajęcia są prowadzone w sposób interaktywny:

 • Krótkie wprowadzenie do zagadnienia,
 • Dyskusje z uczestnikami,
 • Ćwiczenia w małych grupach (scenki, role, gry, testy itp.),
 • Omówienie wniosków z ćwiczeń i odniesienie ich do przykładów “z życia”.

Każdy trening kończy się budowaniem przez uczestników indywidualnych programów dalszego rozwoju umiejętności.

 

1. Kurs menadżerski

Pokaż więcej

Szkolenie menadżerskie skierowane jest dla osób zarządzających organizacją, menedżerów wszystkich szczebli w organizacji, dla osób zarządzających zespołami ludzi oraz projektami. Celem szkolenia menadżerskiego jest nabycie umiejętności przywódczych takich jak: umiejętności osobiste, umiejętności interpersonalne oraz umiejętności strategicznego i systemowego myślenia.

Dla kogo?

 • Właściciele firm.
 • Menadżerowie średniego i wysokiego szczebla.
 • Kluczowi pracownicy mikroprzedsiębiorstw, małych i dużych przedsiębiorstw, instytucji publicznych oraz niepublicznych.

 Cel główny szkolenia:   doskonalenie i rozwój umiejętności menedżerskich.

Cele szczegółowe dla uczestników:

 • Rozwijanie kluczowych umiejętności menedżerskich.
 • Komunikacja interpersonalna i zespołowa
 • Asertywne zachowania i stawianie granic.
 • Motywowanie pracowników, motywacyjne DNA menadżera.
 • Delegowanie zadań a delegowanie odpowiedzialności.
 • Rozwiązywanie problemów.
 • Zarządzanie czasem w pracy menedżera.
 • Zarządzanie konfliktem.

Korzyści indywidualne?

 • Zwiększenie wiarygodności menedżera  poprzez zachowanie spójności wewnętrznej
 • Zwiększenie automotywacji i efektywności w funkcjonowaniu menedżera
 • Wzmocnienie wpływu na skuteczność działań własnych i pracowników
 • Poszerzenie wiedzy w zakresie własnego potencjału i kierunku rozwoju

 

Program – 30 godzin, 4 dni

Główne zagadnienia

 1. Komunikacja transformująca w pracy menedżera. Język neutralny. Informacja zwrotna.
 2. Asertywność i stawianie granic.
 3. Rozwiązywanie konfliktów potrzeb i wartości.
 4. Toksyny zespołowe, odkrywanie dysfunkcji zespołowych.
 5. Delegowanie zadań i odpowiedzialności.
 6. Zarządzanie czasem. Priorytety, cele, wartości menadżera.
 7. Proces motywowania. DNA motywacyjne.
 8. Wpływ typu motywacyjnego na uczenie się i komunikację wewnątrz firmy. Zarządzanie dysfunkcjami zespołowymi wg Lencioni’ego.

 

INWESTYCJA:

1350,00 zł brutto , usługa zwolniona z VAT-u

W ramach opłaty znajduje się przeprowadzenie zajęć, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

 Terminy:

I spotkanie: 19.11.2018r.
II spotkanie: 26.11.2018r.
III spotkanie: 03.12.2018r.
IV spotkanie: 10.12.2018

Szkolenie menadżerskie ma charakter treningu umiejętności. Wykorzystane zostaną różnego rodzaju ćwiczenia aktywizujące jak grupy dyskusyjne, praca indywidualna, praca w małych grupach, symulacje, prezentacje, pytania i odpowiedzi, odgrywanie ról, burza mózgów, filmy.

2. Szkolenie sprzedażowe

Pokaż więcej

Szkolenie sprzedażowe skierowane jest do pracowników działów sprzedażowych lub handlowych, wszystkich szczebli. Zarówno sprzedawców, przedstawicieli handlowych, jak i kierowników sprzedaży.Celem szkolenia sprzedażowego jest zdobycie umiejętności profesjonalnej obsługi klienta.

Elementy szkolenia sprzedażowego:

 • Umiejętne słuchanie w sprzedaży
 • Zadawanie pytań w sprzedaży
 • Systemy reprezentacji Klienta (jak dobrać komunikat do Klienta)
 • Wywieranie wpływu na klienta
 • Postawa i automotywacja sprzedawcy
 • Radzenie sobie z obiekcjami Klienta
 • Radzenie sobie z reklamacjami Klienta
 • Język korzyści w sprzedaży
 • Mowa ciała w sprzedaży (jak komunikować milcząc)
 • Radzenie sobie z trudnymi klientami

3. Szkolenie motywacyjne

Pokaż więcej

Jednych motywują wyzwania, innych unikanie niebezpieczeństw. Część z nas znakomicie pracuje w atmosferze silnej konkurencji i stresu, inni nie potrafią zebrać myśli i podejmować racjonalnych decyzji…Uczestnicy szkolenia odkryją psychologiczne mechanizmy motywacyjne, zrozumieją sposób ich działania oraz przećwiczą funkcjonowanie w praktyce. Staną się posiadaczami zdolności, które pozwolą na wykorzystanie różnorakich mechanizmów motywacyjnych a także wykształcą zdolność naturalnego motywowania.

Każdy z nas jest określonym typem motywacyjnym, o którym decyduje nasze motywacyjne DNA. Nie ma ludzi niezmotywowanych, są tylko nieskutecznie motywowani. Każdy z nas motywuje się inaczej, dlatego to co motywuje jedną osobę, demotywuje inną. Nie ma gorszych czy lepszych motywacji.

Poznanie zasad DNA motywacyjnego to spojrzenie na siebie i pracownika z jego perspektywy.

 • Co go motywuje a co nie?
 • Jak rozmawiać, aby uzyskać efekt?
 • Jak uniknąć błędu podchodzenia do innych z perspektywy swojego typu motywacyjnego?

4. Szkolenie interpersonalne

Pokaż więcej

Szkolenie interpersonalne przeznaczone jest dla zespołów pracowników, które chciałyby, aby ich efektywność w realizacji zamierzonych celów była znacznie większa.

Skuteczność = efektywność!!! Aby firma osiągała sukcesy, kluczem jest dobrze współpracujący ze sobą zespół.

Przyczyny dla których firma decyduje się na skorzystanie z pomocy coacha:

 • brak spójnej misji, wizji i strategii działania
 • brak wyników
 • nieumiejętność rozwiązywania problemów/konfliktów
 • brak dobrej komunikacji
 • brak kreatywności i podejmowania dobrych decyzji

Podczas szkolenia zostanie umożliwiony proces wzajemnego poznawania się pracowników oraz badania swojego zachowania. Uczestnicy zdobędą takie kompetencje jak: wyrażanie emocji, komunikacja, słuchanie, funkcjonowanie w zespole, kreatywność.

Z przyjemnością przygotujemy specjalną, indywidualną ofertę dla Twojej firmy, uwzględniając wszelkie potrzeby, oraz cele biznesowe.

Zgłoś się

Wyświetlanie jednego wyniku

Baza wiedzy