Dla nauczycieli

SKLEP

Dla nauczycieli

Jako pierwsza instytucja w Polsce, jesteśmy uprawnieni do międzynarodowego certyfikowania nauczycieli – coachów, certyfikatem Edu – Coach ICI. Jesteśmy członkiem Izby Coachingu. Wszyscy trenerzy Szkoły Coachingu są międzynarodowymi akredytowanymi Coachami oraz akredytowanymi trenerami, pasjonatami z ogromnym doświadczeniem. Nasze programy szkoleniowe uzyskały akredytację Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Posiadamy, również wpis do ewidencji placówek oświatowych Starostwa Powiatowego, co umożliwia nam wydawanie uczestnikom szkoleń certyfikatów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Głównym przedmiotem naszej działalności są szkolenia z zakresu umiejętności miękkich: coaching, umiejętności trenerskie, zarządzaniem emocjami i stresem, komunikacja, przywództwo, doradztwo zawodowe, coaching kariery, skierowane do jednostek samorządu terytorialnego, biznesu, edukacji oraz osób prywatnych.

Nie nauczymy Cię samej teorii! Nie damy narzędzi  do odłożenia na półkę z książkami!

Przejdź do naszej strony coachingedukacyjny.edu.pl

Harmonogram - Dla nauczycieli

Data od - Data do Godzina Nazwa Miasto

Baza wiedzy