Coaching

Ethan Clark (6)

Mistrzowski Kurs Trenerski

Kategoria:

Opis produktu

Dla kogo przeznaczony jest kurs:

• Dla kadry zarządzającej: prezesi, dyrektorzy, kierownicy wyższego szczebla, właściciele firm
• Politycy, przedstawiciele samorządów, urzędów, instytucji, stowarzyszeń itp.
• Trenerzy, coachowie, nauczyciele, wykładowcy akademiccy,
• Osoby, które swoją wiedzą, umiejętnościami  i postawą chcą wnieść do świata coś ważnego
• Osoby, które w pełni realizują się w swoim zawodzie i świadomie chcą wejść na drogę Mistrzostwa

Co zobaczysz, usłyszysz i czego doświadczysz na warsztatach?

• Nauczysz się projektować i prowadzić wystąpienia, spotkania, warsztaty , wykłady i treningi wg unikalnego modelu Bernice Mc Carthy – 4MAT, które możesz wykorzystać w firmie,
w polityce, na sali szkoleniowej oraz oświacie
• Poznasz wiele sposobów dotarcia do ludzkich umysłów
• Nauczysz  się jak przekonać kogoś do swoich idei
• Nauczysz się wzbudzać ciekawość i utrzymywać uwagę uczestników  słuchaczy
• Nauczysz się zarządzać energia swoją i grupy z która pracujesz
• Staniesz się mistrzem komunikacji,
• Poznasz model Diltsa jako model rozwoju postawy przywódczej
• Staniesz się przywódcą dla innych poprzez obecność, spójność oraz wyznawane wartości

 

 

Data Godzina Nazwa Miasto
Sobota
13.06
2020
09:00-16:30 I Tarnów
Sobota
18.07
2020
09:00-16:30 II Tarnów
Sobota
29.08
2020
09:00-16:30 III Tarnów
Sobota
19.09
2020
09:00-16:30 IV Tarnów
Sobota
10.10
2020
09:00-16:30 V Tarnów
Sobota
21.11
2020
09:00-16:30 VI Tarnów
Sobota
19.12
2020
09:00-16:30 VII Tarnów
Czwartek
01.01
1970

Opis produktu

Dla kogo przeznaczony jest kurs:

• Dla kadry zarządzającej: prezesi, dyrektorzy, kierownicy wyższego szczebla, właściciele firm
• Politycy, przedstawiciele samorządów, urzędów, instytucji, stowarzyszeń itp.
• Trenerzy, coachowie, nauczyciele, wykładowcy akademiccy,
• Osoby, które swoją wiedzą, umiejętnościami  i postawą chcą wnieść do świata coś ważnego
• Osoby, które w pełni realizują się w swoim zawodzie i świadomie chcą wejść na drogę Mistrzostwa

Co zobaczysz, usłyszysz i czego doświadczysz na warsztatach?

• Nauczysz się projektować i prowadzić wystąpienia, spotkania, warsztaty , wykłady i treningi wg unikalnego modelu Bernice Mc Carthy – 4MAT, które możesz wykorzystać w firmie,
w polityce, na sali szkoleniowej oraz oświacie
• Poznasz wiele sposobów dotarcia do ludzkich umysłów
• Nauczysz  się jak przekonać kogoś do swoich idei
• Nauczysz się wzbudzać ciekawość i utrzymywać uwagę uczestników  słuchaczy
• Nauczysz się zarządzać energia swoją i grupy z która pracujesz
• Staniesz się mistrzem komunikacji,
• Poznasz model Diltsa jako model rozwoju postawy przywódczej
• Staniesz się przywódcą dla innych poprzez obecność, spójność oraz wyznawane wartości

 

 

Data Godzina Nazwa Miasto
Sobota
13.06
2020
09:00-16:30 I Tarnów
Sobota
18.07
2020
09:00-16:30 II Tarnów
Sobota
29.08
2020
09:00-16:30 III Tarnów
Sobota
19.09
2020
09:00-16:30 IV Tarnów
Sobota
10.10
2020
09:00-16:30 V Tarnów
Sobota
21.11
2020
09:00-16:30 VI Tarnów
Sobota
19.12
2020
09:00-16:30 VII Tarnów
Czwartek
01.01
1970

Zakres programowy

• MODUŁ I    
Akredytowany kurs komunikacji transformującej – słuchanie, komunikacja, rozwiązywanie konfliktów potrzeb i wartości, negocjacje, mediacje.

• MODUŁ II  i III
Model 4MAT- model prowadzenia wystąpień, prezentacji, treningów. Praca z grupami, zespołami, umiejętność pracy z procesem grupowym.

• MODUŁ IV   
Przywództwo poprzez obecność – praca ze swoimi wartościami i przekonaniami, tożsamością, aby osiągnąć zawodową spójność wewnętrzną.

• MODUŁ V   

Przywództwo poprzez inspirację – odkrywanie swojego powołania, odkrywanie naturalnych darów, głównych swoich atrybutów.

• MODUŁ VI      
Integrująca obecność – praca z głębokimi emocjami, aby osiągnąć wzrost intuicji i samoświadomości.

• MODUŁ VII    
Prezentacje trenerskie – 20 minutowe prezentacje umiejętności uczestników. Proces superwizji indywidualny i grupowy.

 

Metodologia szkolenia:

Grupy szkoleniowe są bardzo kameralne do 12 osób. Trening ma charakter warsztatowy,  80% czasu poświęcone jest na praktyczne ćwiczenia umiejętności.  Metody wykorzystane podczas kursu to mini wykłady, praca w małych grupach, odgrywanie ról, praca indywidualna, dyskusja, burza mózgów, prezentacje, dyskusje panelowe studium przypadku. Trening prowadzony jest w pełnym poczuciu bezpieczeństwa, poufności, ruchu, działaniu i z radością.

Zakres programowy

• MODUŁ I    
Akredytowany kurs komunikacji transformującej – słuchanie, komunikacja, rozwiązywanie konfliktów potrzeb i wartości, negocjacje, mediacje.

• MODUŁ II  i III
Model 4MAT- model prowadzenia wystąpień, prezentacji, treningów. Praca z grupami, zespołami, umiejętność pracy z procesem grupowym.

• MODUŁ IV   
Przywództwo poprzez obecność – praca ze swoimi wartościami i przekonaniami, tożsamością, aby osiągnąć zawodową spójność wewnętrzną.

• MODUŁ V   

Przywództwo poprzez inspirację – odkrywanie swojego powołania, odkrywanie naturalnych darów, głównych swoich atrybutów.

• MODUŁ VI      
Integrująca obecność – praca z głębokimi emocjami, aby osiągnąć wzrost intuicji i samoświadomości.

• MODUŁ VII    
Prezentacje trenerskie – 20 minutowe prezentacje umiejętności uczestników. Proces superwizji indywidualny i grupowy.

 

Metodologia szkolenia:

Grupy szkoleniowe są bardzo kameralne do 12 osób. Trening ma charakter warsztatowy,  80% czasu poświęcone jest na praktyczne ćwiczenia umiejętności.  Metody wykorzystane podczas kursu to mini wykłady, praca w małych grupach, odgrywanie ról, praca indywidualna, dyskusja, burza mózgów, prezentacje, dyskusje panelowe studium przypadku. Trening prowadzony jest w pełnym poczuciu bezpieczeństwa, poufności, ruchu, działaniu i z radością.

Koszt

KOSZT

6200,00 zł brutto za całość kursu.  Kwota obejmuje przeprowadzenie szkolenia, certyfikację trenerską, superwizję, materiały szkoleniowe, podręcznik, serwis kawowy, obiad.

Certyfikat:

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia 14-dniowego Mistrzowskiego Kursu Trenerskiego (120 godzin edukacyjnych) oraz tytuł  MASTER TRAINER.

Koszt

KOSZT

6200,00 zł brutto za całość kursu.  Kwota obejmuje przeprowadzenie szkolenia, certyfikację trenerską, superwizję, materiały szkoleniowe, podręcznik, serwis kawowy, obiad.

Certyfikat:

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia 14-dniowego Mistrzowskiego Kursu Trenerskiego (120 godzin edukacyjnych) oraz tytuł  MASTER TRAINER.

Zapisz się na to szkolenie

Harmonogram szkolenia:

Data od Data do Godziny Nazwa Adres
Sobota
13.06
2020
- Niedziela
14.06
2020
Szkoła Coachingu - Mistrzowski Kurs Trenerski I Tarnów
ul. Popiełuszki 32 Zbylitowska Góra
Sobota
18.07
2020
- Niedziela
19.07
2020
Szkoła Coachingu - Mistrzowski Kurs Trenerski II Tarnów
ul. Popiełuszki 32 Zbylitowska Góra
Sobota
29.08
2020
- Niedziela
30.08
2020
Szkoła Coachingu - Mistrzowski Kurs Trenerski III Tarnów
ul. Popiełuszki 32 Zbylitowska Góra
Sobota
19.09
2020
- Niedziela
20.09
2020
Szkoła Coachingu - Mistrzowski Kurs Trenerski IV Tarnów
ul. Popiełuszki 32 Zbylitowska Góra
Sobota
10.10
2020
- Niedziela
11.10
2020
Szkoła Coachingu - Mistrzowski Kurs Trenerski V Tarnów
ul. Popiełuszki 32 Zbylitowska Góra
Sobota
21.11
2020
- Niedziela
22.11
2020
Szkoła Coachingu - Mistrzowski Kurs Trenerski VI Tarnów
ul. Popiełuszki 32 Zbylitowska Góra
Sobota
19.12
2020
- Niedziela
20.12
2020
Szkoła Coachingu - Mistrzowski Kurs Trenerski VII Tarnów
ul. Popiełuszki 32 Zbylitowska Góra
-