Coaching

Ethan Clark (6)

Mistrzowski Kurs Trenerski

Kategoria:

Opis produktu

Dla kogo przeznaczony jest kurs:

• Dla kadry zarządzającej: prezesi, dyrektorzy, kierownicy wyższego szczebla, właściciele firm
• Politycy, przedstawiciele samorządów, urzędów, instytucji, stowarzyszeń itp.
• Trenerzy, coachowie, nauczyciele, wykładowcy akademiccy,
• Osoby, które swoją wiedzą, umiejętnościami  i postawą chcą wnieść do świata coś ważnego
• Osoby, które w pełni realizują się w swoim zawodzie i świadomie chcą wejść na drogę Mistrzostwa

CELE KSZTAŁCENIA 

Cele ogólne:

 1. Zdobycie wiedzy na temat  projektowania szkoleń, treningów, warsztatów
 2. Zdobycie wiedzy na temat  przeprowadzania wyżej wymienionych
 3. Kształcenie umiejętności do wykonywania  zawodu trenera
 4. Nabycie kompetencji osobistego i zawodowego rozwoju trenera
 5. Kształcenie umiejętności pracy trenera w kulturze coachingowej

 

Cele szczegółowe:

 1. Nauczysz się projektować i prowadzić wystąpienia, spotkania, warsztaty , wykłady i treningi wg unikalnego modelu Bernice Mc Carthy – 4MAT, które możesz wykorzystać w firmie, w polityce, na sali szkoleniowej oraz oświacie
 2. Poznasz wiele sposobów dotarcia do ludzkich umysłów
 3. Nauczysz  się jak przekonać kogoś do swoich idei
 4. Nauczysz się wzbudzać ciekawość i utrzymywać uwagę uczestników  słuchaczy
 5. Nauczysz się zarządzać energia swoją i grupy z która pracujesz
 6. Staniesz się mistrzem komunikacji,
 7. Poznasz model Diltsa jako model rozwoju postawy przywódczej
 8. Poznasz podejście do treningu różnych Mistrzów takich jak Richard Bolstad, Robert Dilts, David Gordon, Frank Farelli poprzez analizę ich pracy na płytach DVD
 9. Staniesz się przywódcą dla innych poprzez obecność, spójność oraz wyznawane wartości.

 

Co zobaczysz, usłyszysz i czego doświadczysz na warsztatach?

• Nauczysz się projektować i prowadzić wystąpienia, spotkania, warsztaty , wykłady i treningi wg unikalnego modelu Bernice Mc Carthy – 4MAT, które możesz wykorzystać w firmie,
w polityce, na sali szkoleniowej oraz oświacie
• Poznasz wiele sposobów dotarcia do ludzkich umysłów
• Nauczysz  się jak przekonać kogoś do swoich idei
• Nauczysz się wzbudzać ciekawość i utrzymywać uwagę uczestników  słuchaczy
• Nauczysz się zarządzać energia swoją i grupy z która pracujesz
• Staniesz się mistrzem komunikacji,
• Poznasz model Diltsa jako model rozwoju postawy przywódczej
• Staniesz się przywódcą dla innych poprzez obecność, spójność oraz wyznawane wartości

Data Godzina Nazwa Miasto
Sobota
13.06
2020
09:00-16:30 I Tarnów
Sobota
18.07
2020
09:00-16:30 II Tarnów
Sobota
29.08
2020
09:00-16:30 III Tarnów
Sobota
19.09
2020
09:00-16:30 IV Tarnów
Sobota
10.10
2020
09:00-16:30 V Tarnów
Sobota
21.11
2020
09:00-16:30 VI Tarnów
Sobota
19.12
2020
09:00-16:30 VII Tarnów
Czwartek
01.01
1970

Opis produktu

Dla kogo przeznaczony jest kurs:

• Dla kadry zarządzającej: prezesi, dyrektorzy, kierownicy wyższego szczebla, właściciele firm
• Politycy, przedstawiciele samorządów, urzędów, instytucji, stowarzyszeń itp.
• Trenerzy, coachowie, nauczyciele, wykładowcy akademiccy,
• Osoby, które swoją wiedzą, umiejętnościami  i postawą chcą wnieść do świata coś ważnego
• Osoby, które w pełni realizują się w swoim zawodzie i świadomie chcą wejść na drogę Mistrzostwa

CELE KSZTAŁCENIA 

Cele ogólne:

 1. Zdobycie wiedzy na temat  projektowania szkoleń, treningów, warsztatów
 2. Zdobycie wiedzy na temat  przeprowadzania wyżej wymienionych
 3. Kształcenie umiejętności do wykonywania  zawodu trenera
 4. Nabycie kompetencji osobistego i zawodowego rozwoju trenera
 5. Kształcenie umiejętności pracy trenera w kulturze coachingowej

 

Cele szczegółowe:

 1. Nauczysz się projektować i prowadzić wystąpienia, spotkania, warsztaty , wykłady i treningi wg unikalnego modelu Bernice Mc Carthy – 4MAT, które możesz wykorzystać w firmie, w polityce, na sali szkoleniowej oraz oświacie
 2. Poznasz wiele sposobów dotarcia do ludzkich umysłów
 3. Nauczysz  się jak przekonać kogoś do swoich idei
 4. Nauczysz się wzbudzać ciekawość i utrzymywać uwagę uczestników  słuchaczy
 5. Nauczysz się zarządzać energia swoją i grupy z która pracujesz
 6. Staniesz się mistrzem komunikacji,
 7. Poznasz model Diltsa jako model rozwoju postawy przywódczej
 8. Poznasz podejście do treningu różnych Mistrzów takich jak Richard Bolstad, Robert Dilts, David Gordon, Frank Farelli poprzez analizę ich pracy na płytach DVD
 9. Staniesz się przywódcą dla innych poprzez obecność, spójność oraz wyznawane wartości.

 

Co zobaczysz, usłyszysz i czego doświadczysz na warsztatach?

• Nauczysz się projektować i prowadzić wystąpienia, spotkania, warsztaty , wykłady i treningi wg unikalnego modelu Bernice Mc Carthy – 4MAT, które możesz wykorzystać w firmie,
w polityce, na sali szkoleniowej oraz oświacie
• Poznasz wiele sposobów dotarcia do ludzkich umysłów
• Nauczysz  się jak przekonać kogoś do swoich idei
• Nauczysz się wzbudzać ciekawość i utrzymywać uwagę uczestników  słuchaczy
• Nauczysz się zarządzać energia swoją i grupy z która pracujesz
• Staniesz się mistrzem komunikacji,
• Poznasz model Diltsa jako model rozwoju postawy przywódczej
• Staniesz się przywódcą dla innych poprzez obecność, spójność oraz wyznawane wartości

Data Godzina Nazwa Miasto
Sobota
13.06
2020
09:00-16:30 I Tarnów
Sobota
18.07
2020
09:00-16:30 II Tarnów
Sobota
29.08
2020
09:00-16:30 III Tarnów
Sobota
19.09
2020
09:00-16:30 IV Tarnów
Sobota
10.10
2020
09:00-16:30 V Tarnów
Sobota
21.11
2020
09:00-16:30 VI Tarnów
Sobota
19.12
2020
09:00-16:30 VII Tarnów
Czwartek
01.01
1970

Zakres programowy

Moduł I i II Wprowadzenie i komunikacja w procesie szkoleniowym (32 godziny edukacyjne)

 1. Powitanie i zapoznanie z uczestnikami szkolenia.
 2. Zbudowanie relacji z grupą.
 3. Stworzenie kontraktu organizacyjnego, psychologicznego oraz na konflikt.
 4. Omówienie struktury 14 -dniowego szkolenia
 5. Modele uczenia się (Diltsa, Kolba, Bernice McCarthy)
 6. Ustanawianie celów indywidualnych
 7. Komunikacja w pracy trenera
 • Zadawanie pytań
 • Odzwierciedlenie i parafraza,
 • Słuchanie odzwierciedlające na dwóch poziomach
 1. Rozwiązywanie trudnych sytuacji na sali szkoleniowej
 • Modele konfliktów potrzeb i wartości
 • Arkusze do rozwiązywania konfliktów

Moduł III  Projektowanie i prowadzenie treningów (16 godzin)

 1. Co składa się na proces szkoleniowy?
 2. Uczenie się dorosłych
 • Proces grupowy w trakcie szkolenia
 • Fazy rozwoju grupy
 • Poziom energii i atmosfera w grupie
 • Regulatory energii i napięcia
 1. Model 4MAT
 • cykl szkoleniowy wg modelu 4MAt
 • 4 etapy procesu: po co? co? jak? co jeśli?
 1. Struktura całego procesu szkoleniowego
 2. Ustanawianie celów treningu
 3. Nauczanie treści
 4. Metafory w treningu
 5. Budowanie kontaktu z grupą
 6. Struktura charyzmy
 7. Metodologia szkoleniowa
 8. Projektowanie ćwiczeń
 9. Ocena szkolenia
 10. Komunikacja z grupą
 11. Radzenie sobie z obiekcjami uczestników podczas szkolenia
 12. Trudne sytuacje na sali szkoleniowej
 13. Regulatory energii i napięcia (icebreakery, energizery)

 

Moduł IV Zarządzanie emocjami własnymi oraz uczestników (16 godzin edukacyjnych):

 1. Co to są emocje – koło Plutchika
 2. Zarządzenie emocjami – wg analizy transakcyjnej: ja jestem OK i ty jesteś OK
 3. 5 kompetencji inteligentnego emocjonalnie trenera
 • Samoświadomość emocji
 • Akceptacja emocji
 • Motywacja
 • Empatia
 • Zarządzanie relacjami
 • Zarządzanie emocjami na sali szkoleniowej

Moduł V Poczucie spójności trenerskiej (16 godzin edukacyjnych):

 1. Praca z wartościami
 2. Zadawanie pytań o wartości
 3. Koło wartości w życiu i pracy
 4. Arkusz wartości
 5. Praca z przekonaniami
 6. Odkrywanie własnych poglądów na temat najważniejszych wartości w życiu wg
 7. Arkusz oceny zwyciężających przekonań
 8. Odkrywanie przekonania kluczowego – PREMIERA
 • Praca nad poczuciem osobistej wartości i pewności siebie
 • Praca z wewnętrznym dzieckiem

VI. Misja trenera i jego powołanie (wg Davida Gordona) (8 godzin edukacyjnych)

 • Wydobywanie Centralnych cech osobowości
 • Formułowanie Nadrzędnego celu życiowego
 • Formułowanie Większej całości
 • Odkrywanie Naturalnych talentów
 • Sprawdzanie spójności Powołania

Moduł VII (16 godzin edukacyjnych):

 1. Debiuty trenerskie – 20 minutowe prezentacje umiejętności uczestników
 2. Superwizja:
  1. Informacja zwrotna od superwizora
  2. Informacja zwrotna od uczestników

 

Metodologia szkolenia:

Grupy szkoleniowe są bardzo kameralne do 12 osób. Trening ma charakter warsztatowy,  80% czasu poświęcone jest na praktyczne ćwiczenia umiejętności.  Metody wykorzystane podczas kursu to mini wykłady, praca w małych grupach, odgrywanie ról, praca indywidualna, dyskusja, burza mózgów, prezentacje, dyskusje panelowe studium przypadku. Trening prowadzony jest w pełnym poczuciu bezpieczeństwa, poufności, ruchu, działaniu i z radością.

Zakres programowy

Moduł I i II Wprowadzenie i komunikacja w procesie szkoleniowym (32 godziny edukacyjne)

 1. Powitanie i zapoznanie z uczestnikami szkolenia.
 2. Zbudowanie relacji z grupą.
 3. Stworzenie kontraktu organizacyjnego, psychologicznego oraz na konflikt.
 4. Omówienie struktury 14 -dniowego szkolenia
 5. Modele uczenia się (Diltsa, Kolba, Bernice McCarthy)
 6. Ustanawianie celów indywidualnych
 7. Komunikacja w pracy trenera
 • Zadawanie pytań
 • Odzwierciedlenie i parafraza,
 • Słuchanie odzwierciedlające na dwóch poziomach
 1. Rozwiązywanie trudnych sytuacji na sali szkoleniowej
 • Modele konfliktów potrzeb i wartości
 • Arkusze do rozwiązywania konfliktów

Moduł III  Projektowanie i prowadzenie treningów (16 godzin)

 1. Co składa się na proces szkoleniowy?
 2. Uczenie się dorosłych
 • Proces grupowy w trakcie szkolenia
 • Fazy rozwoju grupy
 • Poziom energii i atmosfera w grupie
 • Regulatory energii i napięcia
 1. Model 4MAT
 • cykl szkoleniowy wg modelu 4MAt
 • 4 etapy procesu: po co? co? jak? co jeśli?
 1. Struktura całego procesu szkoleniowego
 2. Ustanawianie celów treningu
 3. Nauczanie treści
 4. Metafory w treningu
 5. Budowanie kontaktu z grupą
 6. Struktura charyzmy
 7. Metodologia szkoleniowa
 8. Projektowanie ćwiczeń
 9. Ocena szkolenia
 10. Komunikacja z grupą
 11. Radzenie sobie z obiekcjami uczestników podczas szkolenia
 12. Trudne sytuacje na sali szkoleniowej
 13. Regulatory energii i napięcia (icebreakery, energizery)

 

Moduł IV Zarządzanie emocjami własnymi oraz uczestników (16 godzin edukacyjnych):

 1. Co to są emocje – koło Plutchika
 2. Zarządzenie emocjami – wg analizy transakcyjnej: ja jestem OK i ty jesteś OK
 3. 5 kompetencji inteligentnego emocjonalnie trenera
 • Samoświadomość emocji
 • Akceptacja emocji
 • Motywacja
 • Empatia
 • Zarządzanie relacjami
 • Zarządzanie emocjami na sali szkoleniowej

Moduł V Poczucie spójności trenerskiej (16 godzin edukacyjnych):

 1. Praca z wartościami
 2. Zadawanie pytań o wartości
 3. Koło wartości w życiu i pracy
 4. Arkusz wartości
 5. Praca z przekonaniami
 6. Odkrywanie własnych poglądów na temat najważniejszych wartości w życiu wg
 7. Arkusz oceny zwyciężających przekonań
 8. Odkrywanie przekonania kluczowego – PREMIERA
 • Praca nad poczuciem osobistej wartości i pewności siebie
 • Praca z wewnętrznym dzieckiem

VI. Misja trenera i jego powołanie (wg Davida Gordona) (8 godzin edukacyjnych)

 • Wydobywanie Centralnych cech osobowości
 • Formułowanie Nadrzędnego celu życiowego
 • Formułowanie Większej całości
 • Odkrywanie Naturalnych talentów
 • Sprawdzanie spójności Powołania

Moduł VII (16 godzin edukacyjnych):

 1. Debiuty trenerskie – 20 minutowe prezentacje umiejętności uczestników
 2. Superwizja:
  1. Informacja zwrotna od superwizora
  2. Informacja zwrotna od uczestników

 

Metodologia szkolenia:

Grupy szkoleniowe są bardzo kameralne do 12 osób. Trening ma charakter warsztatowy,  80% czasu poświęcone jest na praktyczne ćwiczenia umiejętności.  Metody wykorzystane podczas kursu to mini wykłady, praca w małych grupach, odgrywanie ról, praca indywidualna, dyskusja, burza mózgów, prezentacje, dyskusje panelowe studium przypadku. Trening prowadzony jest w pełnym poczuciu bezpieczeństwa, poufności, ruchu, działaniu i z radością.

Koszt

KOSZT

6200,00 zł brutto za całość kursu.  Kwota obejmuje przeprowadzenie szkolenia, certyfikację trenerską, superwizję, materiały szkoleniowe, podręcznik, serwis kawowy, obiad.

Certyfikat:

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia 14-dniowego Mistrzowskiego Kursu Trenerskiego (120 godzin edukacyjnych) oraz tytuł  MASTER TRAINER.

Koszt

KOSZT

6200,00 zł brutto za całość kursu.  Kwota obejmuje przeprowadzenie szkolenia, certyfikację trenerską, superwizję, materiały szkoleniowe, podręcznik, serwis kawowy, obiad.

Certyfikat:

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia 14-dniowego Mistrzowskiego Kursu Trenerskiego (120 godzin edukacyjnych) oraz tytuł  MASTER TRAINER.

Zapisz się na to szkolenie

Harmonogram szkolenia:

Data od Data do Godziny Nazwa Adres
Sobota
13.06
2020
- Niedziela
14.06
2020
Szkoła Coachingu - Mistrzowski Kurs Trenerski I Tarnów
ul. Popiełuszki 32 Zbylitowska Góra
Sobota
18.07
2020
- Niedziela
19.07
2020
Szkoła Coachingu - Mistrzowski Kurs Trenerski II Tarnów
ul. Popiełuszki 32 Zbylitowska Góra
Sobota
29.08
2020
- Niedziela
30.08
2020
Szkoła Coachingu - Mistrzowski Kurs Trenerski III Tarnów
ul. Popiełuszki 32 Zbylitowska Góra
Sobota
19.09
2020
- Niedziela
20.09
2020
Szkoła Coachingu - Mistrzowski Kurs Trenerski IV Tarnów
ul. Popiełuszki 32 Zbylitowska Góra
Sobota
10.10
2020
- Niedziela
11.10
2020
Szkoła Coachingu - Mistrzowski Kurs Trenerski V Tarnów
ul. Popiełuszki 32 Zbylitowska Góra
Sobota
21.11
2020
- Niedziela
22.11
2020
Szkoła Coachingu - Mistrzowski Kurs Trenerski VI Tarnów
ul. Popiełuszki 32 Zbylitowska Góra
Sobota
19.12
2020
- Niedziela
20.12
2020
Szkoła Coachingu - Mistrzowski Kurs Trenerski VII Tarnów
ul. Popiełuszki 32 Zbylitowska Góra
-