Dla nauczycieli

SKLEP

Dlanauczycieli-coachICI

Edu Coach ICI Lublin X 2017 – II 2018

5,000.00

Jedyna taka akredytacja w Polsce – Edu Coach ICI. Zostań Nauczycielem – Coachem i inicjuj rozwój swoich uczniów.

15 w magazynie

Kategoria:

Opis produktu

 • Wzmocnisz swoje umiejętności komunikacyjne poprzez poznanie niezawodnych narzędzi – nawet bardzo trudny rozmówca będzie dla Ciebie wyzwaniem a nie problemem
 • Zrozumiesz język, zachowanie, decyzje, działania nawet najbardziej wymagających uczniów – twoja praca edukatora będzie dla Ciebie już tylko przyjemnością
 • Zmierzysz się z problemami uczniów, jakimi są dysleksja, dysgrafia, dysortografia – w większości przypadków pomożesz uczniom poradzić sobie z tymi problemami
 • Pomożesz uczniom rozwiązywać trudne relacje między nimi – dzięki poznaniu procesów grupowych i identyfikacji emocji własnych i innych osób ludzkie zachowanie będzie dla Ciebie czytelne i zrozumiałe
 • Zdobędziesz wiedzę i narzędzia, dzięki którym budowanie relacji z uczniami i rodzicami będzie przychodzić Ci z łatwością i lekkością
 • Pomożesz uczniom poradzić sobie z brakiem motywacji do nauki – dzięki poznaniu głównych motywatorów uczenia się: wartości i przekonań będziesz mógł wpływać na motywację własną i motywować innych
 • Będziesz umiał stawić czoło trudnym wychowawczo sytuacjom. Poradzenie sobie z klasami, „z którymi nie można się dogadać”, bo: przekraczają ustalone zasady, nie można w nich utrzymać dyscypliny, wśród uczniów panuje napięta atmosfera, agresja i przemoc, a inne sytuacje wychowawcze utrudniają sprawne przeprowadzić lekcji – nie będzie już dla Ciebie problemem
 • Poczujesz się pewnie i swobodnie w relacjach z rodzicami – nawet ”trudny rodzic” będzie wyczekiwany na wywiadówkach, bo relacja z nim będzie konstruktywna
 • Zmienisz swoje życie i życie ludzi, z którymi pracujesz na lepsze, spełnione i szczęśliwe – dzięki wyćwiczeniu 11 kompetencji coachingowych
Data Godzina Nazwa Miasto
Piątek
06.10
2017
15:00-20:00 I Lublin
Sobota
07.10
2017
09:00-16:30 I Lublin
Piątek
17.11
2017
15:00-20:00 II Lublin
Sobota
18.11
2017
09:00-16:30 II Lublin
Piątek
08.12
2017
15:00-20:00 III Lublin
Sobota
09.12
2017
09:30-16:00 III Lublin
Piątek
19.01
2018
15:00-20:00 IV Lublin
Sobota
20.01
2018
09:00-16:30 IV Lublin
Piątek
16.02
2018
15:00-20:00 V Lublin
Sobota
17.02
2018
09:00-16:30 V Lublin

Opis produktu

 • Wzmocnisz swoje umiejętności komunikacyjne poprzez poznanie niezawodnych narzędzi – nawet bardzo trudny rozmówca będzie dla Ciebie wyzwaniem a nie problemem
 • Zrozumiesz język, zachowanie, decyzje, działania nawet najbardziej wymagających uczniów – twoja praca edukatora będzie dla Ciebie już tylko przyjemnością
 • Zmierzysz się z problemami uczniów, jakimi są dysleksja, dysgrafia, dysortografia – w większości przypadków pomożesz uczniom poradzić sobie z tymi problemami
 • Pomożesz uczniom rozwiązywać trudne relacje między nimi – dzięki poznaniu procesów grupowych i identyfikacji emocji własnych i innych osób ludzkie zachowanie będzie dla Ciebie czytelne i zrozumiałe
 • Zdobędziesz wiedzę i narzędzia, dzięki którym budowanie relacji z uczniami i rodzicami będzie przychodzić Ci z łatwością i lekkością
 • Pomożesz uczniom poradzić sobie z brakiem motywacji do nauki – dzięki poznaniu głównych motywatorów uczenia się: wartości i przekonań będziesz mógł wpływać na motywację własną i motywować innych
 • Będziesz umiał stawić czoło trudnym wychowawczo sytuacjom. Poradzenie sobie z klasami, „z którymi nie można się dogadać”, bo: przekraczają ustalone zasady, nie można w nich utrzymać dyscypliny, wśród uczniów panuje napięta atmosfera, agresja i przemoc, a inne sytuacje wychowawcze utrudniają sprawne przeprowadzić lekcji – nie będzie już dla Ciebie problemem
 • Poczujesz się pewnie i swobodnie w relacjach z rodzicami – nawet ”trudny rodzic” będzie wyczekiwany na wywiadówkach, bo relacja z nim będzie konstruktywna
 • Zmienisz swoje życie i życie ludzi, z którymi pracujesz na lepsze, spełnione i szczęśliwe – dzięki wyćwiczeniu 11 kompetencji coachingowych
Data Godzina Nazwa Miasto
Piątek
06.10
2017
15:00-20:00 I Lublin
Sobota
07.10
2017
09:00-16:30 I Lublin
Piątek
17.11
2017
15:00-20:00 II Lublin
Sobota
18.11
2017
09:00-16:30 II Lublin
Piątek
08.12
2017
15:00-20:00 III Lublin
Sobota
09.12
2017
09:30-16:00 III Lublin
Piątek
19.01
2018
15:00-20:00 IV Lublin
Sobota
20.01
2018
09:00-16:30 IV Lublin
Piątek
16.02
2018
15:00-20:00 V Lublin
Sobota
17.02
2018
09:00-16:30 V Lublin

Standardy

120 godzin szkoleniowych; minimum 10 godzin indywidualnej lub grupowej superwizji (jako część kursu); minimum 20 godzin  rozmów coachingowych w oparciu o model GROW, EI COACH lub DILTS przeprowadzonych w trakcie trwania kursu; wzajemne sesje coachingowe w grupie szkoleniowej; odbycie 2 własnych sesji coachingowych, z certyfikowanym coachem ICI

Certyfikat „Edu Coach ICI” zawiera:

 • Oświadczenie, że wszystkie wytyczne ICI zostały spełnione
 • Oryginalny znak ICI
 • Czas trwania kursu ze szczegółowymi informacjami odnośnie dni i godzin szkolenia
 • Data pierwszego i ostatniego dnia kursu
 • Podpis Coach Master Trainer ICI
 • Tytuł: “Edu Coach ICI” z akredytacją

Standardy

120 godzin szkoleniowych; minimum 10 godzin indywidualnej lub grupowej superwizji (jako część kursu); minimum 20 godzin  rozmów coachingowych w oparciu o model GROW, EI COACH lub DILTS przeprowadzonych w trakcie trwania kursu; wzajemne sesje coachingowe w grupie szkoleniowej; odbycie 2 własnych sesji coachingowych, z certyfikowanym coachem ICI

Certyfikat „Edu Coach ICI” zawiera:

 • Oświadczenie, że wszystkie wytyczne ICI zostały spełnione
 • Oryginalny znak ICI
 • Czas trwania kursu ze szczegółowymi informacjami odnośnie dni i godzin szkolenia
 • Data pierwszego i ostatniego dnia kursu
 • Podpis Coach Master Trainer ICI
 • Tytuł: “Edu Coach ICI” z akredytacją

Zakres programowy

Szkoła Coachingu dla nauczycieli – EDU COACH ICI 

Program – 120 godzin (18 dni)

Moduł I 

Organizacja przestrzeni coachginowej dla nauczycieli,
budowanie relacji z klasą, wyznaczanie celów w coachingu.

Budowanie relacji coachingowej nauczyciela z uczniem, a więc zdolność do tworzenia bezpiecznego, wspomagającego środowiska, które przyczynia się do obustronnego szacunku, zaufania i otwartości. Obecność coachingowa – zdolność do bycia w pełni świadomym, zdolność do całkowitego skupienia się na tym co mówi a czego nie mówi druga strona.

Moduł II

Komunikacja w coachingu edukacyjnym.

Bezpośrednia komunikacja interpersonalna w coachingu edukacyjnym – zdolność do efektywnej komunikacji podczas lekcji oraz do używania języka, który ma największy wpływa i trafia do ucznia. Zadawanie wpływowych pytań – zdolność do zadawania pytań, które odkrywają informacje niezbędne do uzyskania maksymalnego efektu ucznia.

Moduł III

Inteligencja emocjonalna nauczyciela.

Zarządzanie emocjami swoimi i ucznia, model 5 kompetencji inteligencji emocjonalnej wg Daniela Golemana. Model rozmowy coachingowej EI COACH. Przyczyny dysleksji oraz dysortografii w stanie emocjonalnym ucznia. Wykorzystanie submodalności w zmianie emocji. Kontenerowanie emocji przez uczniów i ich wpływ na proces uczenia.

Moduł IV

Modele coachingowe, wpływowe – mocne pytania.

Zdolność do zadawania pytań, które odkrywają informacje niezbędne do uzyskania maksymalnego efektu dla ucznia. Model rozmów coachingowych: model GROW, model Dilts, rozwój 11 kompetencji coachingowych wg ICF. Rozpoznanie nieefektywnych  strategii uczenia się w  dysleksji i dysortografii.

Moduł V

Wartości i przekonania w coachingu edukacyjnym.

W jaki sposób praca z przekonaniami ucznia może wspierać proces efektywnego uczenia. Motywatory wspierające osiąganie celów, budowania relacji, komunikacji, zarządzania sobą i własną pracą. Motywacja do uczenia się oraz nauczania.

MODUŁ VI

Sponsoring.

Budowanie wewnętrznej siły i decyzyjności w osiąganiu celów zawodowych i osobistych. Rozwijanie potencjału ucznia.

Sprawdzenie wiedzy:

 • test pisemny sprawdzający wiedzę
 • egzamin praktyczny – przeprowadzenie sesji coachingowej, feedback od uczestników i supervisora
 • opis własnej koncepcji dotyczącej wykorzystania kompetencji i narzędzi w pracy edukatora
 • opis przeprowadzonych  3 sesji coachingowych w czasie trwania kursu lub poza nim

W ramach kursu uczestnik otrzyma zestaw materiałów szkoleniowych, podręcznik do prowadzenia lekcji wychowawczych oraz poczęstunek w czasie przerw.

Szkolenie kończy się wydaniem dyplomu uprawniającego do wykonywania zawodu Coacha oraz  zaświadczenia MEN.

Po ukończeniu uczestnik zdobywa międzynarodową akredytację i tytuł Edu Coacha ICI.

Po ukończeniu całości programu istnieje możliwość ubiegania się o akredytację ICF.

Zakres programowy

Szkoła Coachingu dla nauczycieli – EDU COACH ICI 

Program – 120 godzin (18 dni)

Moduł I 

Organizacja przestrzeni coachginowej dla nauczycieli,
budowanie relacji z klasą, wyznaczanie celów w coachingu.

Budowanie relacji coachingowej nauczyciela z uczniem, a więc zdolność do tworzenia bezpiecznego, wspomagającego środowiska, które przyczynia się do obustronnego szacunku, zaufania i otwartości. Obecność coachingowa – zdolność do bycia w pełni świadomym, zdolność do całkowitego skupienia się na tym co mówi a czego nie mówi druga strona.

Moduł II

Komunikacja w coachingu edukacyjnym.

Bezpośrednia komunikacja interpersonalna w coachingu edukacyjnym – zdolność do efektywnej komunikacji podczas lekcji oraz do używania języka, który ma największy wpływa i trafia do ucznia. Zadawanie wpływowych pytań – zdolność do zadawania pytań, które odkrywają informacje niezbędne do uzyskania maksymalnego efektu ucznia.

Moduł III

Inteligencja emocjonalna nauczyciela.

Zarządzanie emocjami swoimi i ucznia, model 5 kompetencji inteligencji emocjonalnej wg Daniela Golemana. Model rozmowy coachingowej EI COACH. Przyczyny dysleksji oraz dysortografii w stanie emocjonalnym ucznia. Wykorzystanie submodalności w zmianie emocji. Kontenerowanie emocji przez uczniów i ich wpływ na proces uczenia.

Moduł IV

Modele coachingowe, wpływowe – mocne pytania.

Zdolność do zadawania pytań, które odkrywają informacje niezbędne do uzyskania maksymalnego efektu dla ucznia. Model rozmów coachingowych: model GROW, model Dilts, rozwój 11 kompetencji coachingowych wg ICF. Rozpoznanie nieefektywnych  strategii uczenia się w  dysleksji i dysortografii.

Moduł V

Wartości i przekonania w coachingu edukacyjnym.

W jaki sposób praca z przekonaniami ucznia może wspierać proces efektywnego uczenia. Motywatory wspierające osiąganie celów, budowania relacji, komunikacji, zarządzania sobą i własną pracą. Motywacja do uczenia się oraz nauczania.

MODUŁ VI

Sponsoring.

Budowanie wewnętrznej siły i decyzyjności w osiąganiu celów zawodowych i osobistych. Rozwijanie potencjału ucznia.

Sprawdzenie wiedzy:

 • test pisemny sprawdzający wiedzę
 • egzamin praktyczny – przeprowadzenie sesji coachingowej, feedback od uczestników i supervisora
 • opis własnej koncepcji dotyczącej wykorzystania kompetencji i narzędzi w pracy edukatora
 • opis przeprowadzonych  3 sesji coachingowych w czasie trwania kursu lub poza nim

W ramach kursu uczestnik otrzyma zestaw materiałów szkoleniowych, podręcznik do prowadzenia lekcji wychowawczych oraz poczęstunek w czasie przerw.

Szkolenie kończy się wydaniem dyplomu uprawniającego do wykonywania zawodu Coacha oraz  zaświadczenia MEN.

Po ukończeniu uczestnik zdobywa międzynarodową akredytację i tytuł Edu Coacha ICI.

Po ukończeniu całości programu istnieje możliwość ubiegania się o akredytację ICF.

Miejsce

Lublin (dokładny adres sali szkoleniowej dodamy później)

Miejsce

Lublin (dokładny adres sali szkoleniowej dodamy później)

Recenzje

 1. :

  Z przyjemnością rekomenduję kurs Edu Coach ICI Lublin, który ukończyłam w marcu tego roku.Kurs był dla mnie wyjątkowym wydarzeniem w roku, w którym postanowiłam się zatrzymać, aby pójść dalej, jednocześnie nie rezygnując z wykonywania dotychczasowego zawodu.Przebywając na urlopie zdrowotnym przyjeżdżałam na każdy kolejny zjazd do Lublina, aby spotkać się z Lilianną Kupaj oraz grupą niesamowitych ludzi, którzy poza chęcią zdobycia dodatkowej wiedzy, chcieli otworzyć się w życiu na zmianę.Bardzo starannie przygotowany kurs od strony merytorycznej nie byłby jednak tak silnym narzędziem do zmiany, gdyby nie sama Lilianna, która przy każdym kolejnym spotkaniu wnosiła swoją osobą kolejną dawkę energii połączonej z profesjonalnym przekazem.Znalazłam w Lublinie wszystko to, czego szukałam, aby wzbogacić swój warsztat zawodowy w codziennej pracy wychowawczej z młodzieżą oraz dużą dozę inspiracji do dalszego rozwoju osobistego.Dziękuję za czas dzielony z Lilianną i z grupą, który otworzył mi wiele innych ciekawych ścieżek! Agnieszka z Torunia:)

 2. :

  Rekomenduję Kurs Advanced Fundamental Coaching Skills ICI ze względu na wysoki poziom profesjonalizmu, przeogromną wiedzę i umiejętności, które zdobyłam. Rozpoczynając kurs wiele się działo w moim życiu prywatnym i zawodowym. Miałam wiele obaw i “gremlinów”, które siedziały głęboko w mojej głowie i nie pozwalały na osiągnięcie satysfakcji w tym, co robię. Uczestnictwo w zajęciach pomogło mi uporządkować panujący chaos i zrobić ten najtrudniejszy pierwszy krok. Dziś mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwa. Dostałam wiatr w żagle, na który długo czekałam . Kurs więc był jak wygrana w Lotto.
  Cenię sobie czas, który spędziłam na zajęciach, wśród grona fantastycznych osób.
  Ponadto zdobyta wiedza i umiejętności w stosowaniu fantastycznych narzędzi coachingowych sprawiają, że mogę pomagać sobie i innym. Największą satysfakcją jest to, jak widzę ludzki uśmiech, energię i radość w stosunku do zmian, które się dokonują.
  Wiem, że moja przygoda ze Szkołą Coachingu Lilianny Kupaj dopiero się rozpoczęła!!!!!!

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Recenzje

 1. :

  Z przyjemnością rekomenduję kurs Edu Coach ICI Lublin, który ukończyłam w marcu tego roku.Kurs był dla mnie wyjątkowym wydarzeniem w roku, w którym postanowiłam się zatrzymać, aby pójść dalej, jednocześnie nie rezygnując z wykonywania dotychczasowego zawodu.Przebywając na urlopie zdrowotnym przyjeżdżałam na każdy kolejny zjazd do Lublina, aby spotkać się z Lilianną Kupaj oraz grupą niesamowitych ludzi, którzy poza chęcią zdobycia dodatkowej wiedzy, chcieli otworzyć się w życiu na zmianę.Bardzo starannie przygotowany kurs od strony merytorycznej nie byłby jednak tak silnym narzędziem do zmiany, gdyby nie sama Lilianna, która przy każdym kolejnym spotkaniu wnosiła swoją osobą kolejną dawkę energii połączonej z profesjonalnym przekazem.Znalazłam w Lublinie wszystko to, czego szukałam, aby wzbogacić swój warsztat zawodowy w codziennej pracy wychowawczej z młodzieżą oraz dużą dozę inspiracji do dalszego rozwoju osobistego.Dziękuję za czas dzielony z Lilianną i z grupą, który otworzył mi wiele innych ciekawych ścieżek! Agnieszka z Torunia:)

 2. :

  Rekomenduję Kurs Advanced Fundamental Coaching Skills ICI ze względu na wysoki poziom profesjonalizmu, przeogromną wiedzę i umiejętności, które zdobyłam. Rozpoczynając kurs wiele się działo w moim życiu prywatnym i zawodowym. Miałam wiele obaw i “gremlinów”, które siedziały głęboko w mojej głowie i nie pozwalały na osiągnięcie satysfakcji w tym, co robię. Uczestnictwo w zajęciach pomogło mi uporządkować panujący chaos i zrobić ten najtrudniejszy pierwszy krok. Dziś mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwa. Dostałam wiatr w żagle, na który długo czekałam . Kurs więc był jak wygrana w Lotto.
  Cenię sobie czas, który spędziłam na zajęciach, wśród grona fantastycznych osób.
  Ponadto zdobyta wiedza i umiejętności w stosowaniu fantastycznych narzędzi coachingowych sprawiają, że mogę pomagać sobie i innym. Największą satysfakcją jest to, jak widzę ludzki uśmiech, energię i radość w stosunku do zmian, które się dokonują.
  Wiem, że moja przygoda ze Szkołą Coachingu Lilianny Kupaj dopiero się rozpoczęła!!!!!!

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Data od Data do Godzina Nazwa Miasto
Piątek
06.10
2017
- Piątek
06.10
2017
15:00-20:00 Szkoła Coachingu - Edu Coach ICI Lublin X 2017 – II 2018 I Lublin
Sobota
07.10
2017
- Niedziela
08.10
2017
09:00-16:30 Szkoła Coachingu - Edu Coach ICI Lublin X 2017 – II 2018 I Lublin
Piątek
17.11
2017
- Piątek
17.11
2017
15:00-20:00 Szkoła Coachingu - Edu Coach ICI Lublin X 2017 – II 2018 II Lublin
Sobota
18.11
2017
- Niedziela
19.11
2017
09:00-16:30 Szkoła Coachingu - Edu Coach ICI Lublin X 2017 – II 2018 II Lublin
Piątek
08.12
2017
- Piątek
08.12
2017
15:00-20:00 Szkoła Coachingu - Edu Coach ICI Lublin X 2017 – II 2018 III Lublin
Sobota
09.12
2017
- Niedziela
10.12
2017
09:30-16:00 Szkoła Coachingu - Edu Coach ICI Lublin X 2017 – II 2018 III Lublin
Piątek
19.01
2018
- Piątek
19.01
2018
15:00-20:00 Szkoła Coachingu - Edu Coach ICI Lublin X 2017 – II 2018 IV Lublin
Sobota
20.01
2018
- Niedziela
21.01
2018
09:00-16:30 Szkoła Coachingu - Edu Coach ICI Lublin X 2017 – II 2018 IV Lublin
Piątek
16.02
2018
- Piątek
16.02
2018
15:00-20:00 Szkoła Coachingu - Edu Coach ICI Lublin X 2017 – II 2018 V Lublin
Sobota
17.02
2018
- Niedziela
18.02
2018
09:00-16:30 Szkoła Coachingu - Edu Coach ICI Lublin X 2017 – II 2018 V Lublin