Wywiad z Lilianną Kupaj podczas Ogólnopolskiej Konferencji “Szkoła w świecie zmian i nowych technologii” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji