Przestrzenie mentalne w coachingu – inspirowane książką M. Atkinson, pt. “Flow”


W coachingu często wykorzystuje się metaforyczne ujęcie przestrzeni. Służy to temu, aby dokonywać swego rodzaju symbolicznej deklaracji dotyczącej siebie i innych ludzi. Wymiar takiego działania jest niezwykle mocny. Niech za przykład posłuży sportowiec, który może swojej publiczności pokazać, jaki dystans jest w stanie pokonać dysk, którym rzuca. Taki gest może się wydawać prowokacyjny, lecz w rzeczywistości ma ogromne znaczenie. Człowiek ten bowiem deklaruje sobie i wszystkim zebranym na trybunach bardzo konkretny rezultat sportowy. Można zatem powiedzieć, że zaprojektował on jakąś przestrzeń mentalną i to nie tylko dla siebie, ale także dla innych ludzi po to, aby, mając wspólną intencję, stworzyć wskazany wcześniej wynik. W konsekwencji taka deklaracja generuje silne zaangażowanie wszystkich zainteresowanych sukcesem, które z kolei tworzy przestrzeń do wspólnego tworzenia i realizowania tego sukcesu. Dotyczy to zarówno wymiaru w aspekcie wewnętrznym jak i zewnętrznym. M. Atkinson nazywa to „przepływem manifestacji”.

Każdy z nas codziennie wykonuje ogromną ilość różnych gestów fizycznych za pomocą swojego ciała. Wiele z nich ma swoje konkretne znaczenie, niezależnie od szerokości geograficznej, w jakiej żyjemy. Za każdym razem coś tymi gestami deklarujemy w swoim życiu. Dobra wiadomość jest taka, że możemy świadomie tworzyć własne przestrzenie mentalne. Służą temu konkretne kroki do realizacji. Inicjują one stan wewnętrznego przepływu, a następnie otwierają fizyczną i emocjonalną wolność, którą każdy jest w stanie zbadać w takim zakresie, w jakim sam zechce.

Przykładem wykorzystania fizycznej przestrzeni w coachingu jest linia stanu, stosowana od 1983 roku przez jej twórczynię M. Atkinson. Linia stanu służy wewnętrznym poszukiwaniom i jest ogromnie przydatna w procesie otwierania zablokowanych emocji, jak np. przebaczenia, współczucia, miłości. To narzędzie coachingowe zachęca ludzi do bycia jak najlepszymi, co skutkuje poprawą życia osobistego i większą efektywnością w życiu zawodowym.

Linia stanu jest prostym przejawem ekspresji fizycznej. Podobnie ma się rzecz  z układaniem kartek papieru na podłodze lub ustawianiem krzeseł w odpowiednim ułożeniu. Rozszerzenie przestrzeni fizycznej o te nieskomplikowane elementy przynosi nieoczekiwane  i wręcz zaskakujące efekty. Robiąc w niej pierwsze kroki, rodzi się w nas inspiracja, która nadaje krokom nadzwyczajnej siły tak, że z niecierpliwością czekamy na to, co się stanie. Jeśli mamy przy tym silną intencję, to uzyskujemy znacznie bardziej niż się tego spodziewamy poszerzony wynik naszego działania. Wystarczy więc tylko zadbać o odpowiednie parametry, a efekty wręcz same nadejdą. Można zatem powiedzieć, że korzystając z ekspresji fizycznej, sami projektujemy przestrzeń mentalną, która nas otacza. Najważniejsze więc znaczenie fizycznej ekspresji tkwi w tym, że rozwija ona w nas gotowość do zadeklarowania i autentycznego stworzenia sobie lepszego życia.

Na pewno każdy z nas zna takich ludzi, którzy dużą opowiadają o tym, co mogliby zrobić, gdyby tylko …, i na tym kończy się ich aktywność. Oni nigdy nie doświadczą fizycznej aktywności, zmagań z trudnościami i radosnego zwycięstwa nad nimi, nigdy nie poczują, czym jest ekscytujące zaangażowanie, ani wspaniałe spełnienie.

Procesy z fizyczną przestrzenią doskonale się sprawdzają w coachingu. Dzięki miejscom zaznaczonym na podłodze, kartkom, ustawieniu krzeseł, klient z łatwością może wejść w znaczące stany wewnętrzne: może słyszeć, widzieć i odczuwać to, co istnieje „jak gdyby”, a także to, co działa już w rzeczywistości.

Reasumując, należy stwierdzić, że każdy może zbudować własną przestrzeń mentalną za pomocą przestrzeni fizycznej. Wykorzystując przestrzeń fizyczną w określony sposób, można dokonać czegoś niezwykłego: ludzie mogą kreatywnie doświadczać wewnętrznego prowadzenia i odczuć swoje najgłębsze wartości. Używanie metafor z zakresu przestrzeni fizycznej powoduje ponadto uruchamianie przepływu informacji o doświadczeniach człowieka i daje mu pełny dostęp do jego wartości.

Wiesława Krysa –  Coach trener

Szkoła Coachingu Lilianna Kupaj

Pobierz
darmowego
e-booka!

Szkoła Coachingu - Bezpłatny e-book
Szybki kontakt
+
Wyślij!