fbpx

Pytania magiczne, czyli wyjątkowo użyteczne w coachingu

Pytań tych można używać prawie w każdej sytuacji. Są one:

 • krótkie
 • nie sugerują żadnych treści
 • nie zawierają słowa „ja:
 • elegancko i naturalnie prowadzą  przez cały proces coachingu od zdefiniowania
 • problemu, poprzez przedefiniowanie go w cel, nazwanie możliwości, aż do podjęcia
 • działań.

Oto lista tych pytań:

 1. Na czym polega problem?
 2. Co sprawia, że jest to problemem teraz?
 3. Czyj jest to problem?

Czasami ktoś przychodzi na sesje coachingowe, bo chce zmienić kogoś innego. Natomiast podstawowym założeniem coachingu jest fakt, że możesz zmienić tylko siebie. To pytania pozwala danej osobie  uświadomić sobie, że sama ponosi odpowiedzialność za własny problem lub za tę część problemu, która należy do niej.

 1. Jak ważne jest to w skali od 1 do 10?
 2. Ile energii masz na rozwiązanie tego problemu w skali od 1 do 10?
 3. Implikacje: Jakie są konsekwencje zostawienia sprawy tak jak jest?

. Po tym pytaniu może nastąpić kolejne: „Jakie będą konsekwencje, jeśli to się stanie?”

 1. Czego już próbowałeś?
 2. Wyobraź sobie, że problem został rozwiązany.

Co byś widział, słyszał i czuł?

 1. Co przeszkadza w osiągnięciu tego idealnego stanu?
 2. Jaką ponosisz odpowiedzialność za to, co się dzieje?
 3. A co dobrego dzieje się w tej sprawie?

Bez względu na to, jak beznadziejna jest sytuacja, zawsze istnieje coś, co działa dobrze. Zidentyfikowanie tego elementu i budowanie na nim jest częścią procesu zmiany i naprawy.

 1. Wyobraź sobie, że jesteś u szczytu swych możliwości.

Co byś sobie powiedział na temat tego problemu? W tym pytaniu kryje się przeświadczenie, że pod warstwą naszego zagubienia, na głębszym poziomie, wiemy, co powinniśmy zrobić.

 1. Jakie istnieją możliwości działania?
 2. Jakich kryteriów użyjesz do oceny tych możliwości?

Typowe kryteria to: praktyczność, koszt, dopasowanie do wartości, czas itp.

 1. Które rozwiązanie wydaje się najlepsze wg tych kryteriów?
 2. Jaki będzie następny/pierwszy krok?

Może to być zdobycie większej liczby informacji, porozmawianie z kimś lub podjęcie ważnej życiowej decyzji.

 1. Kiedy to zrobisz?

(J. Rogers „Coaching”)

Pobierz
darmowego
e-booka!

Szkoła Coachingu - Bezpłatny e-book