Model GROW coaching – co to jest, jak go stosować? Praktyczne przykłady

 Model GROW jest jednym z podstawowych modeli stosowanych w coachingu zarówno biznesowym, jak i życiowym (life coachingu). Używa się go również w coachingu edukacyjnym, w sesjach z nauczycielami i dyrektorami szkół. Można napisać, że jest uniwersalnym, rozwojowym narzędziem. Pomóż swojemu Klientowi osiągnąć ambitne cele. Poznaj proces czterech etapów osiągania tych celi. Poznaj skuteczne pytania i praktyczne ćwiczenia, które przybliżają Klienta do realizowania tych celi.

Model GROW podczas life coachingu

Model GROW – co to jest?

 •  Służy do tworzenia wizji oraz realizacji celów
 •  Model GROW możesz stosować jednorazowo podczas sesji z Klientem, ale też powtarzać go wielokrotnie, na każdej kolejnej sesji
 •  Czas, jaki potrzebujesz sobie zabezpieczyć na jedną sesję z wykorzystaniem modelu GROW to od 45 do 60 minut. Tyle powinno wystarczyć, aby sesja była efektywna dla Klienta.

Taki sposób pracy rozwojowej możesz zastosować sam/a dla siebie. Jest to prosty model, zestaw odpowiednio ułożonych pytań, aczkolwiek mogą pojawić się zatrzymania, blokady, wtedy warto sięgnąć po profesjonalistę.

Model GROW oznacza:

Model złożony jest z czterech następujących po sobie etapów:

 1. CEL – Goal,
 2. RZECZYWISTOŚĆ – Reality,
 3. OPCJE – Options,
 4. PLAN I WNIOSKI – Way Forward.

Rekomenduję pilnować kolejności każdego z etapów. Jest tak pomyślany, aby najpierw pomóc Klientowi stworzyć wizję celu, a potem zająć się rzeczywistością. O swoim stanie obecnym Klient może opowiadać godzinami, jest w nim zanurzony, mocno się z nim utożsamia. Cel jest odległy, mało widoczny, dlatego Klient woli zwykle rozpoczynać od sytuacji obecnej.

Dlatego kompetencją coacha jest doprowadzić Klienta od samego początku do poprawnego sformułowania celu, następnie stworzenia silnej wizji tego celu, a następnie przejście do kolejnych etapów modelu.

Model GROW przykłady:

Etapy modelu GROW oraz cele poszczególnych kroków:

 1. CEL – Główne pytanie – Co chcesz osiągnąć?

Cel tego etapu – wyjście poza obszar problemu, sformułowanie celu/celów, przygotowanie motywacji klienta do działania.

 1. RZECZYWISTOŚĆ – Główne pytanie – Jak wygląda obecnie sytuacja?

Cel tego etapu – przegląd faktów z życia klienta, dostępnych zasobów, poszerzenie percepcji klienta na temat jego bieżącej sytuacji

 1. OPCJE – Główne pytanie – Jakie masz możliwości?

Cel tego etapu – wygenerowanie jak największej liczby możliwych rozwiązań prowadzących klienta do celu, wybór najlepszych.

 1. PLAN I WNIOSKI – Główne pytanie – Jakie podejmiesz kroki? Kiedy?

Cel tego etapu – stworzenie działającego planu, przydzielenie zadań, osadzenie planu w czasie oraz zapewnienie wsparcia i motywacji. Zabezpieczenie sposobów działania na wypadek przeszkód.

Model GROW ćwiczenia

Oto mój wybór ulubionych pytań do każdego z etapów modelu GROW, które są mocne, działają, przybliżają Klienta do celu.

CEL

 1. Co chciałbyś osiągnąć? Jaki masz cel na tą rozmowę/sesję?
 2. W skali od 1 do 10 jak ważny jest ten cel dla ciebie?
 3. Co ważnego jest w tym celu dla ciebie?
 4. Po czym dokładnie poznasz, że osiągnąłeś cel?
 5. Kiedy chcesz to osiągnąć?
 6. Gdzie doprowadzi cię osiągnięcie celu za rok?
 7. Gdzie doprowadzi cię osiągnięcie celu za 5 lat?

RZECZYWISTOŚĆ

 1. Jak wygląda twoja sytuacja teraz?
 2. Na skali od 1 do 10 określ, jak dobra jest sytuacja, w której się znajdujesz? (zamiast jak bardzo źle jest obecnie)
 3. Co działa, a co nie działa?
 4. Jakie działania już podjąłeś? Co do tej pory zrobiłeś? Co przybliżyło cię do twojego celu?
 5. Jakich jeszcze nie podjąłeś?
 6. Jakie istnieją zewnętrzne przeszkody, które hamują twoje dążenie do celu? Jak można je pokonać?
 7. Jakie istnieją przeszkody wewnętrzne? Jak można je pokonać?
 8. Jakie masz zasoby? A jakich potrzebujesz? (intelektualne, emocjonalne, duchowe)

OPCJE

 1. Jakie masz możliwości/opcje w tej sytuacji? Wymień minimum 4
 2. Jakie są korzyści? Jakie są ograniczenia? (omów je kolejno)
 3. Jaka jest dla Ciebie najbardziej atrakcyjna opcja? Którą/które wybierasz? Łączysz?

PLAN I WNIOSKI

 1. Wskaż, kto za co będzie odpowiedzialny, kiedy to zrobi.
 2. Jakiego rodzaju zjawiska i problemy mogą ci uniemożliwić odniesienie sukcesu?
 3. Co zrobisz, jeśli jakieś przeszkody staną ci na drodze do osiągnięcia dalszego celu?
 4. Jeśli masz wątpliwości, to jakie?
 5. Kiedy dokładnie zrobisz pierwszy krok w realizacji planu? (podaj dzień, godzinę)
 6. Jaką wartość wynosisz z tej rozmowy?
 7. Czego dowiedziałaś/eś się o sobie?

Zapraszam na sesje coachingowe w gabinecie w Tarnowie, Krakowie, Rzeszowie. Jeśli chcesz przyjadę do Ciebie w każde miejsce w Polsce.

Skorzystaj z moich szkoleń:

Zapraszam też na coaching online, przez aplikację Skype, czy Zoom. Mam też bardzo unikalną metodę pracy coaching przez mail.

 

 

 

Pobierz
darmowego
e-booka!

Szkoła Coachingu - Bezpłatny e-book