Czym jest mentoring? Pierwsze projekty mentoringowe w Polsce


Mentoring jest formą rozwoju zawodowego stosowaną od kilkudziesięciu lat na świecie. W Polsce od kilku lat nieśmiało zaczyna stawiać pierwsze kroki. W 2006 rozpoczęły  się pierwsze międzynarodowe projekty mentoringowe, głównie skierowane do biznesu i stanowiły wsparcie dla osób zakładających działalność gospodarczą tzw. startupy oraz dla firm, które prowadziły działalność nie dłużej niż 3-5 lat.

mentor i osoba mentorowana

Czytaj więcej o projekcie:

  1. Mentor i mentee – rozwój i inwestycja w przyszłość biznesową na podstawie projektu “Mentoring w biznesie”
  2. Rozwój i inwestycja w przyszłość biznesową. Wnioski po projekcie mentoringowym

Mentoring – początki w Polsce

Pierwsze projekty mentoringowe stworzono w międzynarodowych partnerstwach jak np. projekt  DIONE – kobiety w zaawansowanych technologiach. Projekt finansowany był ze środków Dyrektoriatu ds. Zatrudnienia i Wyrównywania Szans Komisji Europejskiej i realizowany był w partnerstwie 4 krajów: Wielkiej Brytanii (Newcastle City Council, Durham University Business School), Szwecji (University of Malmo), Słowenii (Zovod Meta) oraz Polski (Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości). W 2008 roku Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości uruchomiła kolejny projekt również skierowany do kobiet. Miał na celu wspieranie przedsiębiorczych kobiet poprzez mentoring. Podobne projekty skierowane do kobiet zainicjowała Komisja Europejska w 2009 roku pod nazwą Europejska Sieć Ambasadorów Kobiecej Przedsiębiorczości. Młode stażem kobiety biznesu otrzymały wsparcie w postaci sesji coachingowych i mentoringowych od doświadczonych businesswoman.

Program mentoringowy dla firm

Równie ciekawym, trwającym projektem  jest “Mentoring Business Transfer, bezpłatny mentoring dla firm”. Projekt powstał z inicjatywy Eurochambres – Stowarzyszenia Izb Gospodarczych z 45 krajów, zrzeszających 2000 Izb Gospodarczych i 19 milionów firm członkowskich. Mentoring “Business Transfer Programme” jest inicjatywą realizowaną we wszystkich krajach Unii Europejskiej w tym również w Polsce. Program został finansowany przez Komisję Europejską niezależnie od funduszy UE przyznanych naszemu krajowi na lata 2007 – 2013. Przedsiębiorca dokonujący przejęcia w ramach tego programu mógł skorzystać z bezpłatnego, dziesięciodniowego wsparcia mentora (eksperta z wieloletnim doświadczeniem w biznesie), którego wynagrodzenie opłaci Komisja Europejska. Po raz pierwszy w Polsce przedsiębiorcy dokonujący przejęć mogli skorzystać z pomocy finansowej Komisji Europejskiej.

Mentorzy biznesowi

Obecnie w Polsce zaczynają pojawiać się pierwsze polskie projekty mentoringowe. W 2011 roku dostał dofinansowanie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości projekt “Mentoring w biznesie” realizowany przez polskich partnerów: Lubelską Fundację Rozwoju, Stowarzyszenie B4 oraz Związek Gmin Lubelszczyzny.

Celem projektu było wypromowanie idei mentoringu w biznesie z wykorzystaniem istniejących dobrych praktyk w Polsce i na świecie. W projekcie przewidziano 3 bezpłatne formy wsparcia dla uczestników projektu:

  • warsztaty mentoringu grupowego, którymi objętych zostało 36 osób na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu w III edycjach warsztatowych,
  • mentoring indywidualny czyli indywidualne spotkania z doświadczonymi praktykami biznesu (mentorami),
  • dostęp do platformy internetowej, umożliwiającej m.in. kontakt z mentorem i korzystanie z bazy informacji biznesowej e – mentoring.

Projekt wzbudził duże zainteresowanie wśród przedsiębiorców i potencjalnych przedsiębiorców Lubelszczyzny oraz Podkarpacia. Było dużo więcej chętnych niż miejsc w projekcie. Projektem zainteresowali się też doświadczeni biznesmeni, wykazując chęć bycia mentorami i chcący podzielić się swoją wiedzą biznesową.

Strefa mentora

Zostały zauważone pierwsze sukcesy w projekcie, które być może wynikają z założenia pełnej dobrowolności w tworzeniu relacji mentoringowej. Jak wynika z dobrych praktyk i literatury – mentoring jest wówczas najbardziej skuteczny. Praktycznie w projekcie, mentee otrzymywali obszerne CV wszystkich zakwalifikowanych do projektu mentorów. CV zawierało szczegółowe informacje o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym i branżach w których mentor działał i działa obecnie, jego zainteresowaniach oraz hobby. W procesie wyboru mentora – mentees mogli również liczyć na pomoc kadry projektu (eksperta lub wytypowanej osoby ze strony Lidera i Partnera projektu). Obydwie strony mogły również skorzystać z usługi e-mentoringu.

Warty podkreślenia jest fakt, że zarówno mentorzy jak i mentees mieli prawo po pierwszym kontakcie zdecydować czy chcą pracować z tą konkretną osobą, ponieważ relacja mentoringowa jest procesem w pełni dobrowolnym dotyczącym obydwu stron. W wyniku pierwszych doświadczeń – tylko jedna relacja na sześć zainicjowanych nie zakończyła się sukcesem, relacja została przerwana przez mentee.

Pierwsze efekty spotkań mentoringowych były komentowane bardzo pozytywnie przez mentees. Oto jak wypowiadał się jeden z uczestników projektu:

– otrzymuję bardzo rzeczowe i konkretne wsparcie,

– widzę bardzo pozytywne podejście mentora, sam się odezwał, gdy ja nie dzwoniłem. Dało mi to świadomość, że mentorowi zależy, a nie traktuje tego tylko jako obowiązek,

– w praktyce mentor wspierał mnie w uruchomieniu działu handlowego, w przygotowaniu profesjonalnej oferty oraz różnego rodzaju umów handlowych,

– jestem bardzo zadowolony z uczestnictwa w tym projekcie

A jak projekt oceniali mentorzy:

– nasi mentee zamieniają się z młodych stażem przedsiębiorców w osoby silnie zorientowane na sukces w biznesie,

– widzę przełom w postępowaniu mentee po kilku sesjach

Reasumując – projekt jak najbardziej sprawdził się w działaniu i jest potwierdzeniem tego co pisze Profesor Clutterbuck uznawany za “ojca mentoringu na świecie”:

“mentoring jest najlepszą metodą rozwoju potencjału ludzkiego”

Pobierz
darmowego
e-booka!

Szkoła Coachingu - Bezpłatny e-book
Szybki kontakt
+
Wyślij!