Projekty mentoringowe w Polsce, cz.1

Mentoring jest formą rozwoju zawodowego stosowaną od kilkudziesięciu lat na świecie. W Polsce od kilku lat nieśmiało zaczyna stawiać pierwsze kroki.  Można na palcach obu rąk policzyć wszystkie projekty mentoringowe, które pojawiły się w Polsce.  W 2006 rozpoczęły  się pierwsze międzynarodowe projekty mentoringowe, głównie skierowane do biznesu i stanowiły wsparcie dla osób zakładających działalność gospodarczą tzw. startupy oraz dla firm, które prowadziły działalność nie dłużej niż 3-5 lat.

Pierwsze projekty  mentoringowe były  tworzone  w międzynarodowych partnerstwach jak np. projekt  DIONE – kobiety w zaawansowanych technologiach. Projekt finansowany był ze środków Dyrektoriatu ds. Zatrudnienia i Wyrównywania Szans Komisji Europejskiej i realizowany był w partnerstwie 4 krajów: Wielkiej Brytanii (Newcastle City Council, Durham University Business School), Szwecji (University of Malmo), Słowenii (Zovod Meta) oraz Polski (Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości). W 2008 roku Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości uruchomiła kolejny projekt również skierowany do kobiet mający na celu wspieranie przedsiębiorczych kobiet poprzez mentoring. Podobne projekty skierowane do kobiet zainicjowała Komisja Europejska w 2009 roku pod nazwą Europejska Sieć Ambasadorów Kobiecej Przedsiębiorczości. Młode stażem kobiety biznesu otrzymały wsparcie w postaci sesji  coachingowych i mentoringowych od doświadczonych businesswoman.

Równie ciekawym, trwającym projektem  jest “Mentoring Business Transfer, bezpłatny mentoring dla firm”. Projekt powstał z inicjatywy Eurochambres – Stowarzyszenia Izb Gospodarczych z 45 krajów, zrzeszających 2000 Izb Gospodarczych i 19 milionów firm członkowskich. Mentoring “Business Transfer Programme” jest inicjatywą realizowaną we wszystkich krajach Unii Europejskiej w tym również w Polsce. Program jest finansowany przez Komisję Europejską niezależnie od funduszy UE przyznanych naszemu krajowi na lata 2007 ” 2013. Przedsiębiorca dokonujący przejęcia w ramach tego programu będzie mógł skorzystać z bezpłatnego, dziesięciodniowego wsparcia mentora (eksperta z wieloletnim doświadczeniem w biznesie), którego wynagrodzenie opłaci Komisja Europejska. Po raz pierwszy w Polsce przedsiębiorcy dokonujący przejęć mogą skorzystać z pomocy finansowej Komisji Europejskiej.

Obecnie w Polsce zaczynają pojawiać się pierwsze polskie projekty mentoringowe. W 2011 roku dostał dofinansowanie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości projekt  “Mentoring w biznesie” realizowany przez polskich partnerów Lubelską Fundację Rozwoju,  Stowarzyszenie B4 oraz Związek Gmin Lubelszczyzny.

Celem projektu jest wypromowanie idei mentoringu w biznesie w wykorzystaniem istniejących dobrych praktyk w Polsce i na świecie. W projekcie przewidziano 3 bezpłatne formy wsparcia dla uczestników projektu:

– warsztaty mentoringu grupowego, którymi objętych zostanie  36 osób na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu w III edycjach warsztatowych,

– mentoring indywidualny czyli indywidualne spotkania z doświadczonymi praktykami biznesu (mentorami),

– dostęp do platformy internetowej, umożliwiającej m.in. kontakt z mentorem i korzystanie z bazy informacji biznesowej – e – mentoring.

Projekt wzbudził duże zainteresowanie wśród przedsiębiorców i potencjalnych przedsiębiorców Lubelszczyzny oraz Podkarpacia. Było dużo więcej chętnych niż miejsc w projekcie. Zainteresowanie wykazali też doświadczeni biznesmeni wykazując chęć bycia mentorami i chcący podzielić się swoją wiedzą biznesową.

Widać pierwsze sukcesy w projekcie, które być może  wynikają z założenia pełnej dobrowolności w   tworzeniurelacji mentoringowej. Jak wynika z dobrych praktyk i literatury mentoring jest wówczas najbardziej skuteczny. Praktycznie w projekcie, mentee otrzymywali obszerne CV wszystkich zakwalifikowanych do projektu mentorów. CV zawiera szczegółowe informacje o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym i branżach w których mentor działał i działa obecnie, jego zainteresowania oraz hobby. W procesie wyboru mentora – mentees mogli również liczyć na pomoc kadry projektu (eksperta lub wytypowanej osoby ze strony Lidera i Partnera projektu). Obydwie strony mogą również skorzystać z usługi e-mentoringu.

Warty podkreślenia jest fakt, że zarówno mentorzy jak i mentees mieli prawo po pierwszym kontakcie zdecydować czy chcą pracować z tą konkretną osobą, ponieważ  relacja mentoringowa jest procesem w pełni dobrowolnym dotyczącym obydwu stron. W wyniku pierwszych doświadczeń – tylko jedna relacja na sześć zainicjowanych nie zakończyła się sukcesem, relacja została przerwana przez mentee.

Pierwsze efekty spotkań mentoringowych. są komentowane bardzo pozytywnie przez mentees. Oto jak wypowiada się  jeden z uczestników projektu:

– “otrzymuję bardzo rzeczowe i konkretne wsparcie,

– widzę bardzo pozytywne podejście mentora, sam się odezwał, gdy ja nie dzwoniłem, dało mi to świadomość,  że mentorowi  zależy, że to nie tylko jego obowiązek,

– w praktyce mentor wspierał mnie w uruchomienie działu handlowego, w przygotowaniu profesjonalnej  oferty oraz różnego rodzaju umów handlowych,

– jestem bardzo zadowolony z uczestnictwa w tym projekcie”.

A co mówią mentorzy:

– “nasi mentee zamieniają się z młodych stażem przedsiębiorców w osoby silnie zorientowane na sukces w biznesie,

-widzę przełom w postępowaniu mentee po kilku sesjach”.

Reasumując – projekt jak najbardziej sprawdza się w działaniu i jest potwierdzeniem tego co pisze Profesor Clutterbuck – “ojciec mentoringu na świecie”, że:

“mentoring jest najlepszą metodą rozwoju potencjału ludzkiego”.

Pobierz
darmowego
e-booka!

Szkoła Coachingu - Bezpłatny e-book