Coaching – czas na zmianę


szkolenia coachingowe Lilianna Kupaj
5/5 - (3 głosy)

Istotą coachingu jest dokonanie zmiany na lepsze. Rodzaj tej zmiany jest całkowicie zależny od celu rozwojowego, jaki ktoś przed sobą stawia. Czasami może to być zmiana myślenia, która ma doprowadzić do zmiany postępowania. Na przeszkodzie do tego zwykle stoją przekonania, nawyki, emocje, z którymi nie dajemy sobie rady, a często także i reakcja naszego otoczenia na to nowe zachowanie.

Coach life

Tak pojęty coaching jest niejako zaproszeniem do rozwoju. Trener coachingu może mieć znaczący wpływ na Twój rozwój lub Twojego pracownika. Istotą coachingu jest bowiem kreowanie właściwego rozumienia siebie i swojego otoczenia, ważne jest jeśli nabędziesz umiejętności rozmawiania nie w sposób oceniający czy dyscyplinujący.  Dzięki temu nadajemy swojemu życiu (lub osobie, której chcemy pomóc w rozwoju) odpowiedni kierunek poprzez jasne określenie priorytetów i związanych z nimi celów. Wyraża się to w pytaniach: „Co jest dla mnie ważne?” oraz „Co chcę osiągnąć?” Konsekwencją takich działań jest świadomość posiadania wielu możliwości do wyboru, a następnie wzięcie odpowiedzialności i podjęcie decyzji o jakości swojego życia i pracy. Pomagają w tym pytania: „Jakie działania przybliżą mnie do wybranego celu?” oraz „Jaki będzie mój następny krok?”

(Olga Rzycka „Menedżer coachem”)

Jakie są korzyści z coachingu?

Korzyści płynące z coachingu można rozpatrywać z punktu widzenia firmy oraz z perspektywy pracownika/klienta.

Coaching biznesowy

Dla firmy coaching oznacza:

 • oszczędność czasu i pieniędzy,
 • znaczący wzrost efektywności i skuteczności działania na rynku,
 • zapewnienie pracownikom możliwości rozwoju w miejscu ich pracy,
 • wzmocnienie efektów treningów i przebytych szkoleń,
 • zastosowanie nowych rozwiązań i pomysłów w tych miejscach, które najbardziej tego potrzebują i wywierają znaczący wpływ
 • wzrost zaangażowania i motywacji pracowników, a w szczególności osób strategicznie ważnych.

Coaching mentoring

Myśląc o perspektywie pracownika/klienta coaching oznacza:

 • indywidualne podejście z nastawieniem na jego cele osobiste i zawodowe,
 • wsparcie w podnoszeniu samoświadomości i w odkrywaniu jego potencjału,
 • udzielanie pomocy w tworzeniu skutecznych strategii działania
 • życie w zgodzie z własnymi wartościami,
 • uzyskanie poczucia równowagi między życiem osobistym a zawodowym.

(J. Rogers „Coaching”)

Life coaching kurs

Jak wykazują badania European Coaching Survey z 2008 r., coaching w Polsce jest społecznie akceptowany, a zainteresowanie taką formą edukacji rośnie. Coraz więcej firm decyduje się stosować coaching w programach rozwoju pracowników, ale jest to jeszcze liczba niewystarczająca, biorąc pod uwagę inne kraje europejskie.

Jeżeli Ty również chcesz stać się skuteczniejszym liderem, rozwijać siebie i swój biznes – w Polsce i za granicą – budować wartościowe zespoły, efektywnie negocjować, zwiększać sprzedaż i zarządzać – koniecznie weź udział w szkoleniach coachingowych organizowanych przez Szkołę Coachingu Edukacyjnego.

Mistrzowski Kurs Trenerski – dla menedżerów, trenerów, coachów, dyrektorów szkoł, polityków, samorządowców. Start 12.11.2022 r. – 23.04.2023 r.

Kurs coaching w edukacji – 60 godzin online dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów. Start: 23.11.2022 r.

Coaching w biznesie

W oparciu o badania przeprowadzone przez Chartered Institute of Personnel and Development do najczęstszych powodów, dla których przedsiębiorstwa inwestują w coaching należą:

 • Rozwijanie przyszłej kadry wyższego szczebla – 26%
 • Planowanie kariery i rozwoju osobistego – 27%
 • Poprawianie wydajności – 28%
 • Radzenie sobie ze słabymi wynikami – 30%
 • Poprawianie indywidualnych wyników – 78%

Gdyby więc zadać pytanie, kto najczęściej korzysta z coachingu, należy zauważyć, że pierwszą grupę stanowią indywidualni klienci. Są to osoby, które same szukają sobie coacha albo też robi to firma, która ich zatrudnia. Drugą grupę stanowią z kolei osoby zarządzające zespołami, czyli potrzebujące zasobów do budowania relacji z ich członkami oraz wielu innych umiejętności i kompetencji wykraczających poza standardowe podejście do pracowników.

Szybki kontakt
+
Wyślij!