Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji – Muzeum Miasta Łodzi 15.06.2015 r.