Kurs coachingowy on-line z Lilianną Kupaj!


Oceń artykuł post

PROGRAM:

1. Szkolenia on – line (cena: 100 zł za każdy moduł lub 450 zł brutto za pięć modułów)

I Moduł Wyznaczanie celów w coachingu – 07.08.2014r., godz. 19.00 – 21.00
II moduł: Komunikacja coachingowa – 21.08.2014r., godz. 19.00 – 21.00
III moduł: Wartości 04.09.2014r, godz. 19.00 – 21.00
IV moduł: Emocje –18.09.2014r, godz. 19.00 – 21.00
V moduł:Modele coachingowe 02.10.2014r., godz. 19.00 – 21.00

Pomiędzy poszczególnymi terminami szkoleń on-line, można odbyć dodatkowo warsztaty stacjonarne.
Wyłącznie odbycie wszystkich warsztatów stacjonarnych i szkoleń on-line, uprawnia uczestnika do zdobycia certyfikatu z tytułem COACHA zgodny z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Poszczególne moduły nie można odrobić w innym terminie.

Jest możliwość uczestnictwa tylko w pojedynczych modułach szkolenia on-line i otrzymania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia z liczbą godzin.

2. Warsztaty stacjonarne

I Moduł – Wyznaczanie celów, komunikacja coachingowa, kompetencje coachingowe, modele rozmów coachingowych GROW i DILTS, zajęcia praktyczne, sesje coachingowe pod superwizją, 12-14.09.2014 r.
II Moduł – Narzędzia coachingowe do pracy z emocjami, wartościami i ograniczającymi przekonaniami, 10-12.10.2014 r.

Miejsce: Warsztaty zostaną zorganizowane w Kikowie koło Kielc lub Spale koło Łodzi (dokładne miejsce zostanie podane po zebraniu się odpowiedniej ilości chętnych osób).

CENA: 3199,00 zł, za 6 dni szkoleniowych – 50 godzin edukacyjnych
Cena obejmuje pełne wyżywienie, przeprowadzenie zajęć, materiały w formie papierowej i elektronicznej oraz certyfikat.

Po zakończeniu całego kursu, możesz przystąpić do procesu akredytacji w:

ICI – Europejskim Stowarzyszeniu Instytucji Coachingowych
ICF – Międzynarodowym Stowarzyszeniu Coachów drogą portfolio

Zapisy: biuro@szkolacoachingu.edu.pl, 696 896 643

Nr konta: Bank BPH 26 1060 0076 0000 3260 0147 0456

Szybki kontakt
+
Wyślij!