Coaching

Mistrzowski Kurs Trenerski

6,200.00

Opis

Trener umiejętności społecznych

Jeżeli swoją przyszłość zawodową wiążesz z coachingiem albo innymi formami współpracy z ludźmi np. jako menedżer, trener, terapeuta, doradca, wychowawca, samorządowiec lub polityk – ten kurs jest dla Ciebie! Jeżeli chcesz pracować z pasją w swojej branży, masz dużą motywację do rozwoju, chcesz poznać sposoby, by skutecznie i efektywnie pomagać innym i wreszcie zostać PROFESJONALISTĄ w tym co robisz – NIE ZWLEKAJ, weź swoją przyszłość we własne ręce i dołącz do najlepszych. Postaw na MISTRZOWSKI KURS TRENERSKI już teraz!

Dla kogo przeznaczony jest kurs:

• Dla kadry zarządzającej: prezesi, dyrektorzy, kierownicy wyższego szczebla, właściciele firm
• Politycy, przedstawiciele samorządów, urzędów, instytucji, stowarzyszeń itp.
• Trenerzy, coachowie, nauczyciele, wykładowcy akademiccy,
• Osoby, które swoją wiedzą, umiejętnościami  i postawą chcą wnieść do świata coś ważnego
• Osoby, które w pełni realizują się w swoim zawodzie i świadomie chcą wejść na drogę Mistrzostwa

Zostań skutecznym coachem, mówcą, leaderem. 

Wymagania wstępne: brak

coaching szkolenia online dla kariery

Profesjonalny kurs trenerski

Coaching – nowoczesne metody nauczania. Cele kształcenia:

WIEDZA

 • Diagnoza swoich mocnych i słabych stron trenerskich,
 • Rozpoznanie indywidualnego stylu trenerskiego,
 • Poznanie technik redukcji stresu przed i podczas prowadzenia zajęć,
 • Zdobycie wiedzy na temat projektowania i przeprowadzania szkoleń, treningów, warsztatów,
 • Zdobycie wiedzy na temat przeprowadzania szkoleń wg kanadyjskiego modelu 4MAT.

UMIEJĘTNOŚCI

 • Zdobądź umiejętności profesjonalnego przygotowania do prowadzenia szkoleń, warsztatów, treningów
 • Skutecznie kształtuj własny wizerunek i zwiększaj autentyczny przekaz
 • Swobodnie prowadź prezentacje przed grupą
 • Angażuj i motywuj uczestników do udziału w szkoleniu
 • Twórz dobry kontakt z grupą
 • Minimalizuj tremę przed wystąpieniami publicznymi
 • Radź sobie z własnymi emocjami i stresem
 • Naucz się, jak przekonać kogoś do swoich idei
 • Wzbudzaj ciekawość i utrzymuj uwagę uczestników, słuchaczy
 • Zarządzaj energią swoją i grupy, z którą pracujesz
 • Zostań mistrzem komunikacji
 • Projektuj i prowadź wystąpienia, spotkania, warsztaty, wykłady i treningi wg unikalnego modelu Bernice Mc Carthy – 4MAT, które możesz wykorzystać w firmie, w polityce, na sali szkoleniowej oraz oświacie

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • Zdobądź pewność siebie w pracy z grupą
 • Poznaj kompetencje osobistego i zawodowego rozwoju trenera
 • Kształć i realizuj umiejętności pracy trenera w kulturze coachingowej

 

🎥Zapraszamy do obejrzenia krótkiego szkolenia dotyczącego roli poczucia wartości w pracy trenera:

Zakres programowy

Moduł I. Wprowadzenie do kursu i metody. Główne założenia programu.  Komunikacja trenera z grupą podczas treningu, elementy Transforming Communication.  Elementy autoprezentacji. (16 godzin edukacyjnych)

Moduł II. Proces grupowy. Na czym polega, zarządzanie procesem grupowym, elementy procesu grupowego, jak wykorzystać proces grupowy do uczenia się. Kompetencje i postawa trenera w procesie grupowym. Utrzymanie równowagi pomiędzy procesem grupowym a celami szkoleniowymi. (16 godzin edukacyjnych)

Moduł III.  Przegląd metod i technik szkoleniowych. Definiowanie celów szkolenia, dobór metod i technik dla określonej grupy szkoleniowej. Podstawowe metody szkoleniowe: wykład, prezentacja, praca w małych i dużych grupach, różne rodzaje dyskusji, pytania i odpowiedzi, scenki, elementy pracy z dramą, ewentualnie z zamianą ról, analiza case-studies, gry i symulacje,  studium przypadku.  (8 godzin edukacyjnych).

Moduł IV. Projektowanie i prowadzenie treningów. Model 4MAT Bernice McCarthy, cztery style uczenia się: po co się tego uczyć, co się masz nauczyć, jak masz to zrobić oraz refleksje i wnioski z pozyskanej wiedzy. Przygotowanie przez uczestników własnych modułów szkoleniowych. (16 godzin edukacyjnych).

Moduł V. Projektowanie i prowadzenie treningów on line. Model 4MAT Bernice McCarthy w sposób zdalny.  Zapoznanie z platformą ZOOM, przeprowadzanie wykładów i ćwiczeń, umiejętność korzystania z zasobów platformy (8 godzin edukacyjnych).

Moduł VI. Zarządzanie emocjami trenera oraz uczestników. Trudne zachowania uczestników podczas szkolenia,  obiekcje, jak sobie z tym radzić. Inteligencja emocjonalna trenera. (16 godzin edukacyjnych)

Moduł VII. Spójność trenera na sali szkoleniowej, czyli osiągnięcie takiej postawy, aby trener robił to co mówi, mówił to co myśli, aby to było jednością. Misja trenera, powołanie i postawa trenera, odkrywanie talentów trenerskich wg Gallupa. (16 godzin edukacyjnych)

Moduł VIII. Egzamin praktyczny. Prezentacje trenerskie: indywidualne oraz w parze trenerskiej. (16 godzin edukacyjnych)

8 miesięczne zajęcia on line w grupie facebookowej dedykowanej rozwijaniu 8 filarów poczucia wartości w pracy trenera. (6 godzin zegarowych)

Wykłady wideo Psychologia i życie (16 godzin).

Praca własna – przygotowanie modułów szkoleniowych indywidualnych i w parach trenerskich. (10 godzin)

Superwizja trenerska on line  (2 x 3 godziny)

! Każdy uczestnik otrzyma:

 • zdiagnozowane TOP 5 talentów Gallupa,
 • certyfikat ukończenia  Mistrzowskiego Kursu Trenerskiego (150 godziny edukacyjnych),
 • tytuł  TRENERA,
 • osoby, które ukończyły kurs coachingu lub kurs komunikacji interpersonalnej mogą przystąpić do egzaminu na poziom Trenera Kompetencji Społecznych.

Metodologia szkolenia:

Grupy szkoleniowe są bardzo kameralne do 12 osób. Trening ma charakter warsztatowy,  80% czasu poświęcone jest na praktyczne ćwiczenia umiejętności.  Metody wykorzystane podczas kursu to mini wykłady, praca w małych grupach, odgrywanie ról, praca indywidualna, dyskusja, burza mózgów, prezentacje, dyskusje panelowe studium przypadku. Trening prowadzony jest w pełnym poczuciu bezpieczeństwa, poufności, ruchu, działaniu i z radością.

Koszt

6200,00 zł brutto za całość kursu.  Kwota obejmuje przeprowadzenie szkolenia, certyfikację trenerską, superwizję, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad.

Trener prowadzący

Lilianna Kupaj

Terminy

30-31.10.2021
27-28.11.2021
8-9.01.2022
12-13.02.2022
12-13.03.2022
9-10.04.2022
14-15.05.2022

sobota-niedziela, godz. 09:00 – 16:30

Miejsce zajęć: Szkoła Coachingu Edukacyjnego, ul. Ks. J. Popiełuszki 32, 33-113 Zbylitowska Góra