fbpx

Coaching

Wakacyjny kurs coachingowy II stopnia

3,950.00

Opis

Data: 01-08 sierpnia 2020 r.
Miejsce: Szkoła Coachingu Lilianna Kupaj, ul. Ks. J. Popiełuszki 32, Zbylitowska Góra (k. Tarnowa)

Cel kursu:

  • Wykształci zaawansowane umiejętności do wykonywania zawodu coacha.
  • Poszerzy umiejętności praktyczne niezbędne do coachingowej pracy z klientem.
  • Przejdzie głęboką transformację osobistą i zawodową.
  • Pozna zaawansowane zasady budowania profesjonalnej relacji coachingowej ze swoimi klientami.
  • Zdobędzie wiedzę na temat specjalizacji coachingowych i będzie miał okazję do  doświadczania jej w sesjach coachingowych.
  • Nabędzie umiejętność posługiwania się specjalistycznymi narzędziami coachingowymi.
  • Zdobędzie umiejętność odnajdywania się na rynku obsadzonym przez wielu coachów.

Program – 80 godzinny, 8 dni

Praktyka coachingowa (zapewniamy klientów do nauki coachingu)

Zakres programowy:

Moduł I Coaching życiowy z elementami coachingu rodzicielskiego.
1. Jakie problemy dotykają ludzi w codziennym życiu? Dowiesz się jakie najczęstsze problemy spotykasz w coachingu życiowym i rodzicielskim.
2. W jaki sposób możesz pomóc im jako coach?
3. Jakimi narzędziami dysponuje coach w tzw. coachingu życiowym i coachingu rodzicielskim? 

Moduł II  Coaching biznesowy.
1. Dowiesz się z jakimi problemami spotykają się ludzie w biznesie? Jakie cele chcą osiągać?
2. W jakich sytuacjach jako coach możesz pomóc właścicielowi firmy, dyrektorowi zarządzającemu, kluczowej osobie  w firmie w osiąganiu jego celów, rozwiązywaniu problemów?
3. Poznasz narzędzia przydatne w coachingu biznesowym.

Moduł III Coaching przywódczy prezesów,  menadżerów wysokiego szczebla, dyrektorów zarządzających kluczowymi osobami w firmie.
1. Czym jest przywództwo? Poznasz rodzaje przywództwa.
2. Dowiesz się jakie problemy z zakresu przywództwa mają menadżerowie na wysokich szczeblach? Jakie cele chcą osiągać?
3. Jak możesz jako coach pomóc menadżerowi w przywództwie?
4. Nauczysz się najbardziej efektywnych i skutecznych narzędzi w obszarze przywództwa. 

Moduł IV Elementy coachingu prowokatywnegowg Jaapa Holandera .
1. Jakie wzorce językowe funkcjonują w coachingu prowokatywnym?                                                                                        2. Ćwiczenie umiejętności prowokatywnych w sesjach coachingowych.
3. Budowanie pełnej humoru, odważnej postawy coachingowej.

Moduł V– Coaching zespołów .
1.Na czym polega coaching zespołów?  Po co go wdrażać w firmie?
2. Proces grupowy a coaching.
3. Komunikacja coachingowa w zespole.
4. Wpływ coachingu na współpracę w zespole. Poprawa efektywności działania.

Moduł VI– Marketing usług coachingowych.
Jak poradzić sobie na rynku obsadzonym przez wielu coachów? Jak wykorzystać swoje atuty coacha? Jak nawiązywać kontakt z klientem? Jak napisać ofertę, która zainteresuje  twojego klienta?

Przygotowanie własnej oferty, wykorzystanie nowych technologii na rynku coachingowym, wybór własnej niszy do działania.

Moduł VII  – Proces akredytacji
Trzy etapowy  proces akredytacji. Omówienie wymogów do procesu akredytacji. Grupowy proces mentoringu dla przyszłych coachów. Nagrywanie sesji coachingowych oraz udzielanie informacji zwrotnej.

Egzamin pisemny dotyczący uzyskanej wiedzy i umiejętności coachingowych.                                                                                                                                                   

Superwizja coachingowa wg Modelu 7 perspektyw – 30 minutowe prezentacje w pracy z klientem na żywo.

Mentorcoaching – udzielanie informacji zwrotnej uczestnikom kursu na temat przeprowadzania sesji coachingowych.

 

Harmonogram pracy każdego dnia: 9.00- 18.00.

15 minutowe przerwy pomiędzy modułami oraz 60 minutowa przerwa obiadowa. 

Kiedy? 01-08 sierpnia 2020 r.

Cena: 3 950,00 zł (cena dla Absolwenta naszych kursów: 3500,00 zł)

Za co? Przeprowadzenie kursu, obszerne materiały szkoleniowe, egzamin międzynarodowy, dwa podręczniki coachingowe autorstwa Lilianny Kupaj, przerwa kawowa i lunch.

Kurs odbędzie się w otoczeniu przyrody, starych drzew owocowych, z dala od zgiełku miasta.