fbpx

Coaching

Szkoła Coachingu III Stopnia – Master Coach ICI

8,800.00

Opis

  • Zdobędziesz najwyższą z możliwych międzynarodowych akredytacji ICI.
  • Wykształcisz zaawansowane umiejętności do wykonywania zawodu coacha.
  • Przejdziesz głęboką transformację osobistą i zawodową.
  • Nauczysz się pracować z własnymi przekonaniami i blokadami, aby móc profesjonalniej pomagać innym.
  • Poznasz zasady Komunikacji Transformującej.
  • Zdobędziesz umiejętność prowadzenia treningów wg metody Bernice McCarthy.
  • Staniesz się konkurencyjny na rynku coachingowym.

Zakres programowy

Szkoła Coachingu III stopnia – MASTER COACH ICI

Program – 130 godzin, 17 dni

Moduł I  

Akredytowany kurs Komunikacji Transformującej – słuchanie, komunikacja, rozwiązywanie konfliktów potrzeb i wartości, negocjacje, mediacje, facylitacja. Rozpoznanie podstawowych metaprogramów klienta coachingowego, technika przeramowania.

Moduł II   

Zaawansowana praca z przekonaniami. Narzędzia coachingowe – arkusz zmiany przekonań,  pomostowanie przekonań.Rozpoznawanie i praca z 32 wzorcami lingwistycznymi klienta.

Moduł III  

Integrująca obecność  wg Colina Sissona– praca z głębokimi emocjami, wzrost intuicji, obecności coachingowej i samoświadomości coacha. Praca ze swoimi wartościami i przekonaniami, tożsamością,  aby osiągnąć spójność wewnętrzną. Arkusz odkrywania najgłębszych przekonań. Proces rozwojowy coacha.

Moduł IV    

Odkrywanie swojego powołania, odkrywanie naturalnych darów, głównych cech osobowości. Odszukanie i nazwanie głównego celu życiowego, tego co jest kluczowe właśnie dla Ciebie. Proces rozwojowy coacha.

Moduł V

Model 4MAT wg BerniceMcCarthy- model prowadzenia wystąpień, prezentacji, treningów. Praca z grupami, zespołami, umiejętność pracy z procesem grupowym. Rozwój kompetencji trenerskich coacha.

Moduł VI

Proces akredytacji

Egzamin pisemny dotyczący uzyskanej wiedzy i umiejętności coachingowych.                                                                                                                                  

Superwizja coachingowa oraz mentorcoaching – 30 minutowe prezentacje w pracy z klientem na żywo.

Superwizja trenerska – przeprowadzenie 20 minutowych sesji grupowego coachingu.

W ramach opłaty znajduje się przeprowadzenie zajęć, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, międzynarodowy certyfikat.

Koszt

8100 zł, cena zawiera międzynarodową akredytację, serwis kawowy, obiad, materiały szkoleniowe.

Trener prowadzący

Lilianna Kupaj