Terapia

Trafiłeś / Trafiłaś w dobre miejsce…

Twoja Podróż ku Zdrowiu Psychicznemu Zaczyna się Tutaj


Magdalena Szeląg

Magdalena Szeląg

Praktyk IFS, Coach rozwoju osobistego, Trener kompetencji społecznych, Muzykoterapeuta. Certyfikowany Praktyk IFS. Jestem certyfikowanym Praktykiem IFS. Internal Family System, czyli System Wewnętrznej Rodziny to metoda psychoterapeutyczna, która otwiera drzwi do wewnętrznego potencjału oraz do zrozumienia i zaakceptowania siebie w pełni. Poznanie własnej Wewnętrznej Rodziny, która mieszka w każdym z nas, daje dowód na to, że jesteśmy doskonali tacy jacy jesteśmy, a nasze zachowania wynikają jedynie z nieuświadomionych potrzeb. Podczas sesji poprowadzę Cię do uwolnienia się od przekonań, trudnej przeszłości, uczuć o niskich wibracjach, jak również kompulsywnych zachowań.

Lilianna Kupaj

Lilianna Kupaj
Terapeuta w nurcie eriksonowskim, Praktyk Integrującej Obecności, Coach ICI. Wdraża metody coachingowe w szkołach publicznych. Jej marzeniem jest wprowadzić do polskich szkół przedmiot kompetencje społeczne. Rozszerzyła na skalę europejską coaching w edukacji dzięki współpracy ze światowym stowarzyszeniem coachów International Assotiation of Coachign Instytutes. W 2012 roku nominowana na Ambasadorkę Przedsiębiorczości Kobiet. W 2015 roku uhonorowana tytułem „Kreatora Kompetencji Społecznych”. Znalazła się w prestiżowym „Leksykonie coachów trenerów mówców polskich” wydanym przez Wydawnictwo GALL w 2015 roku.

Dzvenyslawa Romanets

Dzvenyslawa Romanets
Lwowianka.Certyfikowany psychoterapeuta dla osób współuzależnionych, mgr psychologii pozytywnej. Prowadzi specjalistyczne programy dla osób, które przez długi czas żyły z osobami uzależnionymi. Wykształcenie zdobywała w Szwajcarii i Anglii.
Prowadzi terapię w trzech językach: po ukraińsku, polsku i angielsku.
Zaprasza na:
– procesy wsparcia dla matek i dzieci, które opuściły Ukrainę, pozostawiając mężów i rodziców
– psychoterapię DDA
– spotkania grupowe z osobami współzależnymi, z rodzin dysfunkcyjnych i uzależnionych od alkoholu.

Cennik


PLN 250 / za godzinę

Koszt terapii

Ta cena obejmuje terapie: terapia w nurcie eriksonowskim, IFS, DDA i DDS


PLN 400 / za godzinę

Wg Berta Hellingera

Cena dotyczy wyłącznie ustawień systemowych, rodzinnych i biznesowych wg Berta Hellingera


PLN 300 / za godzinę

Terapia dla par

Ta cena obejmuje terapie: terapia w nurcie eriksonowskim, IFS, DDA i DDS

Jakie terapie stosujemy?

W jakich sytuacjach pacjent może skorzystać z terapii w nurcie eriksonowskim?

Terapia Ericksonowska, stworzona przez Miltona Ericksona, opiera się na wykorzystaniu hipnozy, komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz indywidualnego podejścia do każdego pacjenta. Ta forma terapii może być skuteczna w różnych sytuacjach i dla różnych problemów.

Oto kilka przykładów sytuacji, w których pacjent może skorzystać z Terapii Ericksonowskiej:

 • Zaburzenia lękowe i fobie: Terapia Ericksonowska może być skuteczna w leczeniu różnych zaburzeń lękowych, takich jak fobia społeczna, lęk paniczny, lęk przed lataniem itp. Erickson wykorzystywał techniki hipnotyczne i sugestywne, aby pomóc pacjentom w pokonywaniu swoich lęków i obaw.
 • Zaburzenia nastroju, depresja: Terapia Ericksonowska może wspomagać osoby z zaburzeniami nastroju, w tym z depresją. Poprzez wykorzystanie różnych technik hipnotycznych i sugestii, terapeuta może pomóc pacjentowi w zmianie negatywnych myśli i wzorców myślowych, oraz promować pozytywne emocje i dobre samopoczucie.
 • Problemy psychosomatyczne i przewlekły ból: Erickson wykorzystywał hipnozę i sugestie, aby pomagać pacjentom w łagodzeniu przewlekłego bólu i problemów psychosomatycznych. Terapia Ericksonowska może pomóc pacjentom w odkrywaniu i rozwiązaniu podświadomych czynników, które mogą przyczyniać się do dolegliwości fizycznych.
 • Rozwój osobisty i samorealizacja: Terapia Ericksonowska może być również użyteczna dla osób, które szukają rozwoju osobistego, samorealizacji i osiągnięcia swoich celów. Erickson wykorzystywał sugestie, metafory i techniki hipnotyczne, aby wspierać pacjentów w odkrywaniu ich zasobów wewnętrznych i rozwijaniu ich pełnego potencjału.

Terapia Ericksonowska jest elastycznym podejściem, które może być dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta. Terapeuta stosuje różnorodne techniki, aby pomóc pacjentowi w osiągnięciu pożądanych rezultatów i zmian. Jeśli jesteś zainteresowany terapią Ericksonowską, skonsultuj się z doświadczonym terapeutą, który specjalizuje się w tej metodzie, aby uzyskać więcej informacji i ocenić, czy jest to odpowiednie dla Ciebie.

NA czym polega terapia stworzona przez Miltona Ericksona

Terapia stworzona przez Miltona H. Ericksona, znana jako Terapia Ericksonowska lub Hipnoterapia Ericksonowska, to unikalne podejście terapeutyczne, które wykorzystuje hipnozę, komunikację werbalną i niewerbalną oraz indywidualne podejście do każdego pacjenta. Ta metoda terapeutyczna jest skuteczna w różnych obszarach, od leczenia zaburzeń psychicznych po rozwój osobisty.

Hipnoterapia Ericksonowska opiera się na zrozumieniu, że każda osoba ma w sobie zasoby do samozdrowienia i przekształcenia. Erickson wierzył, że podświadomość pacjenta posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do rozwiązania problemów, a terapeuta ma za zadanie wydobyć te zasoby i wspierać pacjenta w procesie zdrowienia.

W trakcie terapii Ericksonowskiej terapeuta wykorzystuje sugestie, metafory, historie i inne techniki komunikacyjne, aby skierować uwagę pacjenta na zasoby i potencjał do rozwiązania problemów. Hipnoza jest wykorzystywana jako narzędzie do indukcji głębokiego relaksu i dostępu do podświadomości, gdzie ukryte zasoby mogą zostać odkryte i wykorzystane w procesie terapeutycznym.

Terapia Ericksonowska jest bardzo elastyczna i dostosowuje się do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Terapeuta jest w stanie dopasować techniki i sugestie do specyficznych problemów i celów terapeutycznych pacjenta. Metoda ta może być stosowana w leczeniu różnych problemów, takich jak lęki, fobie, depresja, uzależnienia, problemy związane z relacjami, stres, zaburzenia odżywiania i wiele innych.

Terapia Ericksonowska kładzie nacisk na współpracę między terapeutą a pacjentem. Terapeuta jest uważnym słuchaczem i obserwatorem, dostosowując techniki i sugestie do indywidualnych preferencji i reakcji pacjenta. Terapia ta zapewnia bezpieczne i wspierające środowisko, w którym pacjent może eksplorować, odkrywać i rozwijać swoje zasoby wewnętrzne.

Jeśli szukasz terapii, która uwzględnia potencjał podświadomości i wykorzystuje komunikację werbalną i niewerbalną, terapia Ericksonowska może być wartościowym narzędziem w osiąganiu pozytywnych zmian i zdrowienia. Skonsultuj się z doświadczonym terapeutą, który specjalizuje się w tej metodzie, aby dowiedzieć się więcej i ocenić, czy jest to odpowiednie dla Ciebie.

W jakich sytuacjach warto korzystać z Terapii IFS?

Terapia IFS (Internal Family Systems) jest używana w różnych sytuacjach i może być pomocna w różnych obszarach życia.

Oto kilka sytuacji, w których warto rozważyć skorzystanie z Terapii IFS:

 • Trauma i zaburzenia stresu pourazowego: Terapia IFS może być skuteczna w leczeniu osób z doświadczonymi traumami, w tym przypadkami przemocy, wypadków samochodowych, przemocy seksualnej itp. Pomaga klientom zidentyfikować i zrozumieć różne części ich osobowości, które są zaangażowane w reakcje na traumę i stwarza bezpieczne środowisko do ich odkrywania i uzdrawiania.
 • Depresja i lęki: Terapia IFS może pomóc osobom cierpiącym z powodu depresji lub zaburzeń lękowych. Poprzez odkrywanie i eksplorację różnych części siebie, które przyczyniają się do tych dolegliwości, klient może zacząć rozumieć swoje wewnętrzne konflikty i znaleźć bardziej zrównoważone podejście do radzenia sobie z emocjami.
 • Trudności w relacjach: Jeśli masz problemy w relacjach, zarówno w rodzinie, jak i w związkach partnerskich, Terapia IFS może być skutecznym narzędziem. Pomaga zidentyfikować i zrozumieć wewnętrzne konflikty, które wpływają na interakcje z innymi osobami. Poprzez pracę nad różnymi częściami siebie, możesz nauczyć się bardziej konstruktywnych sposobów reagowania i budowania zdrowszych relacji.
 • Samorozwój i dążenie do równowagi emocjonalnej: Nawet jeśli nie masz konkretnych problemów zdrowotnych lub trudności, Terapia IFS może być wartościowa dla rozwoju osobistego. Pomaga w identyfikowaniu i integrowaniu różnych aspektów osobowości, co prowadzi do większej harmonii wewnętrznej i równowagi emocjonalnej.

Warto pamiętać, że każdy przypadek jest unikalny, dlatego zawsze ważne jest skonsultowanie się z wykwalifikowanym terapeutą IFS, który pomoże określić, czy ta forma terapii będzie odpowiednia dla Twoich indywidualnych potrzeb i celów terapeutycznych.

Na czym polega terapia IFS?

Terapia Internal Family Systems (IFS) to innowacyjna forma terapii, która opiera się na założeniu, że w naszej psychice istnieje wiele różnych “części” lub “osobowości”, z których każda ma swoje unikalne przekonania, emocje i cele. Terapia IFS skupia się na eksploracji i zrozumieniu tych różnych części, aby osiągnąć integrację i harmonię wewnętrzną.

W terapii IFS psychika klienta jest traktowana jako kompleksowy system, w którym różne części wewnętrzne mają różne funkcje i wpływają na nasze myśli, emocje i zachowanie. Niektóre z tych części mogą być aktywne i przeważać w danym momencie, podczas gdy inne mogą być bardziej tła lub ukryte. Terapia IFS zakłada, że każda z tych części ma pozytywną intencję i dąży do ochrony lub zaspokojenia naszych potrzeb.

Centralnym elementem terapii IFS jest koncepcja Self, która odnosi się do autentycznego “ja” klienta. Self jest mądre, zrównoważone i kochające. To jest rdzeniem naszej istoty i ma zdolność do prowadzenia, zarządzania i uzdrawiania innych części wewnętrznych. Terapeuta IFS pomaga klientowi nawiązać kontakt z tą rdzenną częścią siebie i rozwijać z nią więź.

Podczas terapii IFS terapeuta wspiera klienta w odkrywaniu, dialogu i zrozumieniu różnych części wewnętrznych. Klient jest zachęcany do identyfikowania i eksplorowania swoich części, aby poznać ich przekonania, potrzeby i emocje. Terapeuta tworzy bezpieczne i empatyczne środowisko, w którym klient może swobodnie wyrażać się i odkrywać różne aspekty swojej psychiki.

Celem terapii IFS jest integracja i harmonizacja różnych części wewnętrznych. Poprzez budowanie relacji, empatycznego dialogu i zrozumienia, terapeuta IFS pomaga klientowi w nawiązaniu porozumienia między różnymi częściami i budowaniu większej równowagi wewnętrznej. Klient odkrywa, że ma w sobie zasoby i mądrość, aby rozwiązywać konflikty i osiągnąć zdrowe i autentyczne funkcjonowanie.

Terapia IFS jest używana w różnych obszarach, takich jak leczenie traumy, depresji, lęków, zaburzeń odżywiania, problemów związanych z relacjami i rozwoju osobistego. To wszechstronne podejście może przynieść korzyści zarówno jednostkom, jak i rodzinom. Terapia IFS pomaga klientom uzyskać głębokie uzdrowienie emocjonalne, rozwijać samowiedzę i samorozwój oraz tworzyć zdrowsze i bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi.

Jeśli szukasz terapii, która pomoże Ci zrozumieć i integrować różne aspekty swojej osobowości, terapia IFS może być wartościową opcją. Certyfikowany terapeuta IFS pomoże Ci w tej podróży samorozwoju i uzdrowienia, zapewniając wsparcie, zrozumienie i przestrzeń do odkrywania swojej wewnętrznej mądrości i autentycznego “ja”.

Na czym polega ten rodzaj terapii?

Terapia DDA i DDS, czyli terapia Dorosłych Dzieci Alkoholików i Dorosłych Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych, jest specjalnie skierowana do osób dorosłych, które dorastały w rodzinach dotkniętych alkoholizmem lub innymi rodzajami dysfunkcji rodzinnych. Ten rodzaj terapii ma na celu pomóc pacjentom zrozumieć wpływ ich rodzinnej historii na ich życie dorosłe oraz rozwijać zdrowe strategie radzenia sobie.

Terapia DDA i DDS jest oparta na założeniu, że dorosłe dzieci z takimi doświadczeniami często niosą ze sobą różne trudności emocjonalne, psychiczne i relacyjne. W ramach terapii pacjenci mają możliwość odkrycia i zrozumienia swoich trudnych doświadczeń z dzieciństwa oraz wpływu, jaki miały na ich samopoczucie, funkcjonowanie i relacje w dorosłym życiu.

Podczas terapii DDA i DDS terapeuta zapewnia bezpieczne i wspierające środowisko, w którym pacjent może odkrywać swoje uczucia, myśli i wzorce zachowań. Terapeuta pomaga pacjentowi w identyfikowaniu negatywnych przekonań, które wynikają z rodzinnej historii, oraz wspiera w rozwijaniu zdrowszych i bardziej funkcjonalnych strategii radzenia sobie.

Terapia DDA i DDS obejmuje różnorodne techniki terapeutyczne, takie jak terapia poznawczo-behawioralna, terapia grupowa, terapia rodzinna, praca nad traumą, trening umiejętności społecznych i wiele innych. Terapeuta dostosowuje podejście do indywidualnych potrzeb i celów pacjenta, tworząc spersonalizowany plan terapeutyczny.

Główne cele terapii DDA i DDS to:

 • Zrozumienie wpływu rodzinnej historii na życie dorosłe: Pacjenci mają możliwość odkrycia i zrozumienia, w jaki sposób doświadczenia z dzieciństwa wpływają na ich funkcjonowanie emocjonalne, psychologiczne i społeczne w dorosłym życiu.
 • Przepracowanie trudnych doświadczeń z dzieciństwa: Terapia pomaga pacjentom przepracować emocjonalne skutki traumatycznych doświadczeń z dzieciństwa i odbudować poczucie własnej wartości oraz zdrowe relacje.
 • Rozwinięcie zdrowych strategii radzenia sobie: Pacjenci uczą się zdrowych strategii radzenia sobie z trudnościami, stresami i wyzwaniami dorosłego życia, nabywając umiejętności społecznych, technik relaksacyjnych i samoregulacji emocjonalnej.
 • Wzmocnienie poczucia tożsamości: Terapia DDA i DDS pomaga pacjentom budować zdrowe poczucie tożsamości, niezależne od swojej rodzinnej historii, oraz rozwijać swoje talenty, pasje i cele życiowe.

Terapia DDA i DDS jest procesem indywidualnym, który wymaga czasu, zaangażowania i pracy zarówno ze strony pacjenta, jak i terapeuty. Jeśli jesteś dorosłym dzieckiem alkoholika lub z rodziny dysfunkcyjnej i odczuwasz trudności w swoim życiu, terapia DDA i DDS może być wartościowym wsparciem dla Ciebie. Skonsultuj się z doświadczonym terapeutą specjalizującym się w terapii DDA i DDS, aby uzyskać więcej informacji i rozpocząć swoją drogę do zdrowia i samorozwoju.

Ustawienia systemowe wg Berta Hellingera

Ustawienia systemowe, znane również jako ustawienia rodzinne, są kluczowym elementem terapii rodzinnej opracowanej przez Bert Hellingera. Terapia ta skupia się na badaniu i rozwiązywaniu niewidocznych dynamicznych wzorców i powiązań w rodzinach, które mogą mieć wpływ na doświadczanie trudności i problemów przez jednostki.

Ustawienia systemowe opierają się na założeniu, że każda rodzina jest systemem złożonym z powiązań emocjonalnych, lojalności i wzorców zachowań, które przenoszą się przez pokolenia. Celem terapii systemowej Hellingera jest odkrycie i naprawa tych powiązań, które mogą być zakorzenione w przeszłości rodziny, a które mogą wpływać na obecne trudności.

Terapeuta prowadzący ustawienia systemowe pomaga pacjentowi w zidentyfikowaniu i zrozumieniu niewidocznych lojalności, konfliktów lub blokad w rodzinie. Terapia ta często wykorzystuje symbole, postawienie osób w przestrzeni oraz dialog z reprezentantami rodziny, aby odkryć i zobaczyć ukryte wzorce.

Ważnym elementem ustawień systemowych jest poszanowanie naturalnego porządku systemowego, który obejmuje równowagę między przynależnością i autonomią, lojalnością i indywidualnością oraz hierarchią i równością. Terapeuci Hellingera przywiązują wagę do uznania i szacunku dla przeszłości, zarówno pozytywnej, jak i trudnej, w rodzinie. Praca ta może pomóc w uzdrowieniu rany i przepływie miłości w systemie rodzinny.

Terapia ustawień systemowych Hellingera znalazła zastosowanie w różnych obszarach, takich jak terapia rodzinna, terapia par, terapia indywidualna, organizacje oraz inne grupy społeczne. Pomaga ona w rozwiązywaniu trudności związanych z relacjami, traumami, uzależnieniami, chorobami psychicznymi i wieloma innymi problemami.

Jeśli szukasz terapii, która pomaga w zrozumieniu niewidocznych wzorców i powiązań w rodzinie oraz wspiera proces uzdrowienia i transformacji, terapia ustawień systemowych Hellingera może być dla Ciebie wartościowym narzędziem. Skonsultuj się z doświadczonym terapeutą specjalizującym się w ustawieniach systemowych, aby uzyskać więcej informacji i rozpocząć swoją drogę do uzdrowienia i harmonii w swoim systemie rodzinnym.

W jakich sytuacjach pacjent może skorzystać z terapii Hellingera?

 • Trudności rodzinne: Terapia Hellingera jest szczególnie skuteczna w pracy z trudnościami rodzinnych. Jeśli w rodzinie występują konflikty, problemy komunikacyjne, niezdrowe wzorce relacji, utrata bliskiej osoby, rozwód, trudności wychowawcze, uzależnienia czy trudności związane z dziedziczeniem majątku, terapia Hellingera może pomóc w zidentyfikowaniu i rozwiązaniu tych problemów.
 • Problemy emocjonalne i zdrowie psychiczne: Terapia Hellingera może być skuteczną formą terapii dla osób borykających się z problemami emocjonalnymi, takimi jak depresja, lęki, zaburzenia lękowe, traumy czy zaburzenia osobowości. Poprzez zrozumienie i naprawę rodzinnych wzorców i powiązań, terapia Hellingera może wspomóc proces uzdrowienia emocjonalnego.
 • Relacje partnerskie i małżeńskie: Jeśli w związku lub małżeństwie występują problemy komunikacyjne, trudności w budowaniu intymności, konflikty, utrata zaufania czy nierozwiązane problemy z przeszłości, terapia Hellingera może pomóc w zidentyfikowaniu i naprawie tych trudności, przywracając harmonię i zdrowie relacji.
 • Rozwój osobisty i samorealizacja: Terapia Hellingera może służyć również jako narzędzie rozwoju osobistego i samorealizacji. Pomaga odkryć i uwolnić blokady, które utrudniają osiągnięcie pełnego potencjału oraz wspiera w budowaniu zdrowego poczucia własnej wartości i świadomości siebie.
 • Problemy związane z dziedziczeniem i przynależnością: Terapia Hellingera jest również przydatna w sytuacjach, gdy osoba doświadcza trudności związanych z dziedziczeniem i przynależnością do rodziny, grupy społecznej lub organizacji. Może dotyczyć to m.in. trudności związanych z adopcją, nieznane pochodzenie, konflikty w rodzinie, utrata lub separacja od bliskich.

Terapia Hellingera jest wszechstronnym narzędziem, które może dostarczyć wsparcia w różnych obszarach życia. Jeśli doświadczasz trudności, konfliktów lub innych problemów, które wpływają na twoje życie, terapia Hellingera może pomóc w identyfikacji i rozwiązaniu tych trudności, przywracając harmonię, zdrowie i pełnię życia. Skonsultuj się z doświadczonym terapeutą specjalizującym się w terapii Hellingera, aby uzyskać więcej informacji i rozpocząć swoją drogę do zmiany i uzdrowienia.

Terapia DDA – metoda 12 kroków

Terapia DDA oparta na metodzie 12 kroków jest skierowana do Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz osób z rodzin dysfunkcyjnych, które pragną odzyskać zdrowie psychiczne, emocjonalne i duchowe. Metoda ta, oparta na programie Anonimowych Alkoholików (AA), stanowi wsparcie dla osób, które doświadczyły negatywnych skutków dorastania w środowisku dotkniętym alkoholizmem lub innymi rodzajami dysfunkcji rodziny.

Terapia DDA oparta na metodzie 12 kroków ma na celu prowadzenie pacjentów przez proces uzdrowienia, samorozwoju i transformacji, który odbywa się w etapach opisanych w programie Anonimowych Alkoholików. Każdy z tych kroków ma za zadanie pomóc pacjentowi w zrozumieniu, przepracowaniu i uwolnieniu się od wpływu szkodliwych wzorców i zachowań wyniesionych z rodzinnej historii.

Oto podsumowanie poszczególnych kroków w terapii DDA opartej na metodzie 12 kroków:

 1. Przyznanie się do bezsilności: Pacjent uznaje, że nie jest w stanie kontrolować innych osób ani zmieniać przeszłości.
 2. Odkrycie wyższej mocy: Pacjent rozwija wiarę w wyższą moc, która może pomóc w procesie uzdrowienia.
 3. Przekazanie kontroli: Pacjent oddaje kontrolę nad swoim życiem w ręce wyższej mocy.
 4. Przeprowadzenie moralnego inwentarza: Pacjent dokonuje szczerej oceny swoich postaw, działań i relacji z innymi.
 5. Przyznanie się do inwentarza: Pacjent dzieli się wynikami swojego moralnego inwentarza z wyższą mocą, sobą i innymi osobami.
 6. Gotowość do zmiany: Pacjent jest gotowy zrezygnować z negatywnych wzorców i zachowań oraz otworzyć się na zmiany.
 7. Prośba o interwencję wyższej mocy: Pacjent prosi wyższą moc o pomoc w usunięciu swoich wad i ograniczeń.
 8. Naprawienie szkód: Pacjent dokonuje listy osób, które skrzywdził i jest gotów naprawić szkody, jeśli to możliwe.
 9. Naprawienie zranień: Pacjent dokonuje naprawienia zranień, które doznał od innych osób, jeśli nie narusza to ich ani innych.
 10. Kontynuacja moralnego inwentarza: Pacjent regularnie ocenia swoje postępowanie i wprowadza poprawki, gdy to konieczne.
 11. Dążenie do duchowego rozwoju: Pacjent dąży do pogłębiania swojego związku z wyższą mocą poprzez modlitwę, medytację i rozwijanie duchowości.
 12. Pomaganie innym: Pacjent dzieli się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją z innymi osobami, które przechodzą podobne problemy.

Terapia DDA oparta na metodzie 12 kroków stawia nacisk na duchowość, wspólnotę i wzajemne wsparcie. Dzięki spotkaniom grupowym, sponsorom i mentorom pacjenci mają możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami, otrzymania wsparcia od osób, które przebyły podobną drogę, i odnalezienia siły do zmiany swojego życia.

Jeśli jesteś dorosłym dzieckiem alkoholika lub z rodziny dysfunkcyjnej i szukasz terapii, która oferuje wsparcie, zrozumienie i narzędzia potrzebne do zmiany, terapia DDA oparta na metodzie 12 kroków może być dla Ciebie wartościowym narzędziem. Skonsultuj się z doświadczonym terapeutą specjalizującym się w terapii DDA, aby dowiedzieć się więcej i rozpocząć swoją drogę do zdrowia i samorozwoju.

Szybki kontakt
+
Wyślij!

Pobierz darmowego E-BOOKA

 

Zapisz się do newslettera!