3- dniowe szkolenie dla Trenerów i Coachów


Oceń artykuł post

ZAPRASZAMY na 3- dniowe szkolenie dla Trenerów i Coachów

SZKOLENIE Z RACJONALNEJ TERAPII ZACHOWANIA, jak wykorzystać elementy Racjonalnej Terapii Zachowania w pracy zawodowej

Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ) jest to zestaw skutecznych narzędzi poznawczych, opracowany przez znanego amerykańskiego psychiatrę Dr Maxie C. Maultsbyego. Narzędzia te  służą  kontrolowaniu  własnych emocji i przyjęciu odpowiedzialności za nie. Technika Racjonalnej Terapii Zachowania wykorzystywana jest często w biznesie, coachingu, a także pomocy psy­chologicznej i terapii psychologicznej.

Cel warsztatu:

Osoba biorąca udział w warsztacie „Racjonalna Terapia Zachowania” ma możliwość nabycia lub zwiększenia kompetencji w zakresie skutecznego kontrolowania własnych emocji i tworzenia efektywnych relacji z innymi z wykorzystaniem narzędzia, jakim jest praca
z przekonaniami.  Uczestnik szkolenia poprzez nabycie umiejętności pracy z własnymi ograniczającymi przekonaniami i zamianę ich na przekonania wspierające, zdobędzie kolejne, efektywne narzędzie rozwijające jego warsztat pracy.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

– w jakim celu i kiedy zmieniać przekonania?

– model abc emocji

– emocje neutralne

– model zdrowej semantyki

– przekonania ograniczające związane ze stresem, złością i nieprzyjemnymi emocjami

– model pięciu zasad zdrowego myślenia

– RSA – poznawcze narzędzie pracy z przekonaniami

– ćwiczenia praktyczne wykorzystujące technikę pracy z przekonaniami z samym sobą i innymi

– indywidualna i grupowa praca z przekonaniami

– w jaki sposób zmieniać i utrwalać zdrowe nawyki poznawczo – emocjonalne?

– praca z dysonansem poznawczo – emocjonalnym i  oporem przed zmianą

– praca z wyobraźnią wspierająca zmianę

– sposoby wzmacniania motywacji do zmiany

– etapy procesu zmiany

– chaos zmiany

– aktywna praca w przekonaniami w kontekście stresu, lęku, obniżonego nastroju, poczucia winy, niskiego poczucia własnej wartości, symptomów wypalenia zawodowego

 

Korzyści wynikające z warsztatu:

Uczestnik warsztatu:

  • zdobędzie wiedzę dotyczącą wpływu przekonań na powstawanie emocji i reagowanie nimi adekwatnie do sytuacji
  • będzie miał możliwość zmiany własnych ograniczających przekonań związanych z pracą zawodową oraz nauczy się jak wykorzystywać to narzędzie, by pomagać innym w zmianie ich przekonań
  • nauczy się zasad zdrowej semantyki oraz pozna sposoby rozwiązywania lub unikania konfliktów
  • zdobędzie praktyczne umiejętności umożliwiające zastosowanie technik RTZ w  pracy zawodowej i w życiu osobistym
  • zdobędzie umiejętność rozpoznawania i zmiany swoich stanów  emocjonalnych
  • nauczy się jak w skuteczny sposób kontrolować stres i złość oraz uświadomi sobie jak efektywniej komunikować się ze sobą i z innymi ludźmi
  • zdobędzie umiejętność odróżniania pozytywnego myślenia od zdrowego myślenia oraz przekonań od faktów
  • zdobędzie wiedzę, w jaki sposób budować relacje oparte na zaufaniu i wiarygodności
  • zdobędzie konkretne i praktyczne narzędzie, które będzie mógł wykorzystać w pracy zawodowej z innymi ludźmi i wzbogaci w ten sposób swój warsztat pracy


Prowadzący: Tomasz Drożdż – Psycholog, trener, coach PCC (Professional Certified Coach ICF) / ECPC (Erickson Cerified Professional Coach), terapeuta poznawczo – behawioralny, mentor rozwoju osobistego. Absolwent Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorant Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Trener Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych rekomendowany i certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Trener Racjonalnej Terapii Zachowania a także certyfikowany terapeuta Programu Simontona – Simonton Cancer Center. www.optimotiv.pl

Data: 20-21-22 sierpień

Godzina: 20 i 21 sierpień: 10.00 – 18.00, 22 sierpień: 10.00 – 14.00

Miejsce: Szkoła Coachingu Lilianna Kupaj, Zbylitowska Góra, ul. Ks. J. Popiełuszki 32

Cena: 325 zł

Rezerwacja: biuro@szkolacoachingu.edu.pl, 696 896 643 lub 660 693 637

                                                                     LIMIT MIEJSC (16)

Szybki kontakt
+
Wyślij!