Szkolenia dla firm

Szkolenia dla firm

Coaching dla firm

Czy Twoja firma potrzebuje wsparcia w rozwoju i osiąganiu celów biznesowych? Coaching dla firm to skuteczny sposób na poprawę efektywności pracowników, zespołu i zwiększenie zysków przedsiębiorstwa. Szkoła Coachingu Edukacyjnego Lilianny Kupaj to skuteczni i doświadczeni trenerzy, którzy pomogą Twoim pracownikom w rozwijaniu umiejętności liderskich, komunikacji, motywacji oraz rozwiązywaniu problemów. Dzięki naszym szkoleniom coachingowym z zakresu business coaching, zwiększy się zaangażowanie pracowników, co przełoży się na lepsze wyniki firmy. Zapraszamy do skorzystania z naszych kursów coachingowych dla firm.

Szkolenia coachingowe dla firm

Jeżeli chcesz, by Twoi pracownicy byli bardziej efektywni i zmotywowani zainwestuj w coaching dla firm – to narzędzie, które pomoże Ci osiągnąć te cele! Jeżeli Twoja firma potrzebuje wsparcia w rozwoju i osiąganiu celów, chcesz, żeby Twoi pracownicy mogli skutecznie rozwiązywać problemy, a także uwolnić potencjał swojego zespołu i osiągać cele – koniecznie skontaktuj się ze Szkołą Coachingu Lilianny Kupaj. Od blisko 20 lat prowadzimy coaching dla firm, nasze sesje coachingowe pozwalają na lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań każdego członka zespołu, co pozytywnie wpływa na współpracę całego zespołu.

Lilianna Kupaj
Lilianna Kupaj, dyrektor zarządzający.

Coaching dla managerów

Wiemy z jakimi problemami zmagają się menedżerowie, sprzedawcy oraz przedsiębiorcy. Pomagamy naszym klientom umiejętnie zarządzać i mądrze podejmować decyzje w stresujących sytuacjach.

Poniżej znajdziesz kursy coachingowe dla firm, które wzbogacą Twoje umiejętności. Nasze szkolenia prowadzimy w przyjaznej atmosferze, dlatego będziesz mógł otwarcie opowiedzieć o swoich dotychczasowych trudnościach. Musisz wiedzieć, że postaramy się pomóc Tobie tak, abyś mógł być o wiele bardziej efektywny. Szkolenia są zamknięte, dostosowywane do potrzeb firmy, czy placówki.

Szkolenia dla firm

Oferta każdego szkolenia obejmuje rozpoznanie i analizę potrzeb szkoleniowych w danym zakresie. Szkolenia biznesowe dla firm mają charakter warsztatowy i są nastawione na zdobycie przez uczestników niezbędnej wiedzy w danej dziedzinie, wraz z umiejętnościami praktycznymi, potrzebnymi do zastosowania tej wiedzy w pracy zawodowej.

Szkolenia coachingowe dla firm przykład

Nasz zespół składa się z doświadczonych coachów, dlatego nie zwlekaj, skontaktuj się z nami już dziś i pozwól swojej firmie osiągnąć nowy poziom efektywności i sukcesu! Zajęcia prowadzimy w sposób interaktywny:

 • Krótkie wprowadzenie do zagadnienia,
 • Dyskusje z uczestnikami,
 • Ćwiczenia w małych grupach (scenki, role, gry, testy itp.),
 • Omówienie wniosków z ćwiczeń i odniesienie ich do przykładów “z życia”.

Każdy trening kończy się budowaniem przez uczestników indywidualnych programów dalszego rozwoju umiejętności.

1. Akredytowany kurs umiejętności coachingowych w biznesie

Pokaż więcej

Akredytowany kurs umiejętności coachingowych w biznesie skierowany  jest dla właścicieli firm, osób zarządzających zespołami ludzi, menedżerów wszystkich szczebli w organizacji.

 

CEL:

 • Dążenie do realizacji wyznaczonych celów biznesowych
 • Doskonalenie i rozwój umiejętności menedżerskich z zakresu zarządzania zespołem
 • Podejmowanie decyzji i organizacji działań – podnoszenie osobistych kompetencji z zakresu motywowania pracowników
 • Rozwój kompetencji dotyczących budowania zespołu
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Zarządzanie własną energią, emocjami, poszukiwanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z COACHINGU DLA MENEDŻERÓW:

 • Menedżer jest bardziej efektywny we wszystkim, co robi
 • Ma jasność co do swoich celów i wartości
 • Cele życiowe osiąga zgodnie ze swoimi wartościami
 • Wie czego chce i co może wnieść w relacje z innymi ludźmi
 • Buduje bardziej satysfakcjonujące relacje interpersonalne
 • Jakość jego życia podnosi się
 • Jego życie jest bardziej zrównoważone, harmonijne, cechuje się większą elastycznością
 • Inspiruje do nowych pomysłów siebie i swoich pracowników.
 • Staje się wzorcem dla innych
 • Staje się przywódcą
 • Coaching zapewnia mu potencjał pozwalający na postęp w pracy i zwiększa jego długoterminowe perspektywy

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z COACHINGU DLA FIRM:

 • Zwiększona wydajność firmy
 • Szybki rozwój pracowników
 • Pełniejsze wykorzystanie możliwości kluczowych pracowników
 • Wyższa wydajność poszczególnych pracowników
 • Większa motywacja i utożsamianie się z firmą

Program – 135 godzin, 16 dni

Moduł I – 3 dniowy

Integracja grupy

Organizacja przestrzeni coachingowej, budowanie relacji, wyznaczanie celów w biznesie, wizualizacja celu. Budowanie relacji coachingowej z pracownikiem, a więc zdolność do tworzenia bezpiecznego, wspomagającego środowiska, które przyczynia się do obustronnego szacunku, zaufania i otwartości. Obecność coachingowa – zdolność do bycia w pełni świadomym, zdolność do całkowitego skupienia się na tym co mówi a czego nie mówi druga strona.  Praca z metaforą na różnych poziomach.

Moduł II – 2 dniowy

Komunikacja w coachingu. Bezpośrednia komunikacja interpersonalna – zdolność do efektywnej komunikacji  oraz do używania języka, który ma największy wpływ i trafia do pracownika. Asertywny komunikat JA, a pętla agresji i uległości.

Moduł III – 2 dniowy

Zadawanie wpływowych pytań – zdolność do zadawania pytań, które odkrywają informacje niezbędne do uzyskania maksymalnego efektu dla pracownika. Mocne, wpływowe, badające pytania. Model rozmów coachingowych: model GROW, model Dilts, rozwój 11 kompetencji coachingowych niezbędnych w biznesie.

Moduł IV – 2 dniowy

Inteligencja emocjonalna  – zarządzanie emocjami swoimi i pracownika, model 5 kompetencji inteligencji emocjonalnej wg Daniela Golemana. Narzędzia do pracy z emocjami: proste sesje coachingowe na temat przeżywanych emocji zawodowych lub osobistych, pozytywne intencje emocji,  wykorzystanie submodalności w pracy z emocjami, myśli automatyczne,  centra emocjonalne w ciele. Technika pozycji percepcyjnych, wykorzystanie jej w różnych narzędziach. Motywacyjne DNA, test, typy motywacji (wg Tamary Lowe).

Moduł V – 2 dniowy

Wartości, motywatory wspierające osiąganie celów, budowania relacji, komunikacji, zarządzania sobą i własną pracą. Konflikt wartości i potrzeb. Konflikty i zarządzanie konfliktami. Narzędzia do pracy z wartościami: zbuduj własną hierarchię wartości, wdrażaj wartości w życie, buduj pomost pomiędzy różnymi wartościami – rozwiązuj w ten sposób konflikty wartości. Mentor wartości. Model rozmowy coachingowej EI COACH.

Moduł VI  – 2 dniowy

Praca z przekonaniami. Co to są przekonania, jak powstają, jaki wpływ mają przekonania wyuczone w dzieciństwie – na życie dorosłego człowieka. Narzędzia do pracy z przekonaniami. W co wierzysz? – zestaw przekonań, do których masz świadomy dostęp, arkusz odkrywania najgłębszych przekonań, arkusz do zmiany przekonań,  pomostowanie przekonań, metoda jak gdyby, gremliny – wewnętrzny lękliwy głos – odkrywanie i neutralizowanie gremlinów. Przekonania na temat własnego JA.

Moduł VII  – 2 dniowy

Praca z tożsamością klienta – budowanie wewnętrznej siły i decyzyjności w osiąganiu celów zawodowych i osobistych. Sponsorowanie ludzkiego potencjału. Sponsoring negatywny, pozytywny, brak sponsoringu. Narzędzia do pracy z potencjałem klienta: podróż bohatera, grupowy sponsoring, odkrywanie swoich sponsorów. Umiejętności Coacha Sponsora.

Moduł VIII  – 2 dniowy proces akredytacji

Trzy etapowy  proces akredytacji. Omówienie wymogów do procesu akredytacji. Grupowy proces mentoringu. Nagrywanie sesji coachingowych oraz udzielanie informacji zwrotnej. Maksymalne grupy 6 osobowe.

Egzamin pisemny dotyczący uzyskanej wiedzy i umiejętności coachingowych.

Superwizja coachingowa wg Modelu 7 perspektyw – 30 minutowe prezentacje w pracy z klientem na żywo.

Mentorcoaching – udzielanie informacji zwrotnej uczestnikom kursu na temat przeprowadzania sesji coachingowych.

Całkowity koszt szkolenia wynosi 14 500,00 zł brutto. W ramach opłaty znajduje się przeprowadzenie zajęć, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, oraz międzynarodowy certyfikat ICI – International Association of Coaching Institutes.

2. Kurs menedżerki

Pokaż więcej

Szkolenie menadżerskie skierowane jest dla osób zarządzających organizacją, menedżerów wszystkich szczebli w organizacji, dla osób zarządzających zespołami ludzi oraz projektami. Celem szkolenia menadżerskiego jest nabycie umiejętności przywódczych takich jak: umiejętności osobiste, umiejętności interpersonalne oraz umiejętności strategicznego i systemowego myślenia.

Dla kogo?

 • Właściciele firm.
 • Menadżerowie średniego i wysokiego szczebla.
 • Kluczowi pracownicy mikroprzedsiębiorstw, małych i dużych przedsiębiorstw, instytucji publicznych oraz niepublicznych.

 Cel główny szkolenia:   doskonalenie i rozwój umiejętności menedżerskich.

Cele szczegółowe dla uczestników:

 • Rozwijanie kluczowych umiejętności menedżerskich.
 • Komunikacja interpersonalna i zespołowa
 • Asertywne zachowania i stawianie granic.
 • Motywowanie pracowników, motywacyjne DNA menadżera.
 • Delegowanie zadań a delegowanie odpowiedzialności.
 • Rozwiązywanie problemów.
 • Zarządzanie czasem w pracy menedżera.
 • Zarządzanie konfliktem.

Korzyści indywidualne?

 • Zwiększenie wiarygodności menedżera  poprzez zachowanie spójności wewnętrznej
 • Zwiększenie automotywacji i efektywności w funkcjonowaniu menedżera
 • Wzmocnienie wpływu na skuteczność działań własnych i pracowników
 • Poszerzenie wiedzy w zakresie własnego potencjału i kierunku rozwoju

 

Program – 30 godzin, 4 dni

Główne zagadnienia

 1. Komunikacja transformująca w pracy menedżera. Język neutralny. Informacja zwrotna.
 2. Asertywność i stawianie granic.
 3. Rozwiązywanie konfliktów potrzeb i wartości.
 4. Toksyny zespołowe, odkrywanie dysfunkcji zespołowych.
 5. Delegowanie zadań i odpowiedzialności.
 6. Zarządzanie czasem. Priorytety, cele, wartości menadżera.
 7. Proces motywowania. DNA motywacyjne.
 8. Wpływ typu motywacyjnego na uczenie się i komunikację wewnątrz firmy. Zarządzanie dysfunkcjami zespołowymi wg Lencioni’ego.

 

INWESTYCJA:

1800,00 zł brutto, 23%  VAT

W ramach opłaty znajduje się przeprowadzenie zajęć, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

 

Szkolenie menadżerskie ma charakter treningu umiejętności. Wykorzystane zostaną różnego rodzaju ćwiczenia aktywizujące jak grupy dyskusyjne, praca indywidualna, praca w małych grupach, symulacje, prezentacje, pytania i odpowiedzi, odgrywanie ról, burza mózgów, filmy.

3. Szkolenie sprzedażowe

Pokaż więcej

Szkolenie sprzedażowe skierowane jest do pracowników działów sprzedażowych lub handlowych, wszystkich szczebli. Zarówno sprzedawców, przedstawicieli handlowych, jak i kierowników sprzedaży.Celem szkolenia sprzedażowego jest zdobycie umiejętności profesjonalnej obsługi klienta.

Elementy szkolenia sprzedażowego:

 • Umiejętne słuchanie w sprzedaży
 • Zadawanie pytań w sprzedaży
 • Systemy reprezentacji Klienta (jak dobrać komunikat do Klienta)
 • Wywieranie wpływu na klienta
 • Postawa i automotywacja sprzedawcy
 • Radzenie sobie z obiekcjami Klienta
 • Radzenie sobie z reklamacjami Klienta
 • Język korzyści w sprzedaży
 • Mowa ciała w sprzedaży (jak komunikować milcząc)
 • Radzenie sobie z trudnymi klientami

4. Szkolenie motywacyjne

Pokaż więcej

Jednych motywują wyzwania, innych unikanie niebezpieczeństw. Część z nas znakomicie pracuje w atmosferze silnej konkurencji i stresu, inni nie potrafią zebrać myśli i podejmować racjonalnych decyzji…Uczestnicy szkolenia odkryją psychologiczne mechanizmy motywacyjne, zrozumieją sposób ich działania oraz przećwiczą funkcjonowanie w praktyce. Staną się posiadaczami zdolności, które pozwolą na wykorzystanie różnorakich mechanizmów motywacyjnych a także wykształcą zdolność naturalnego motywowania.

Każdy z nas jest określonym typem motywacyjnym, o którym decyduje nasze motywacyjne DNA. Nie ma ludzi niezmotywowanych, są tylko nieskutecznie motywowani. Każdy z nas motywuje się inaczej, dlatego to co motywuje jedną osobę, demotywuje inną. Nie ma gorszych czy lepszych motywacji.

Poznanie zasad DNA motywacyjnego to spojrzenie na siebie i pracownika z jego perspektywy.

 • Co go motywuje a co nie?
 • Jak rozmawiać, aby uzyskać efekt?
 • Jak uniknąć błędu podchodzenia do innych z perspektywy swojego typu motywacyjnego?

5. Szkolenie interpersonalne

Pokaż więcej

Szkolenie interpersonalne przeznaczone jest dla zespołów pracowników, które chciałyby, aby ich efektywność w realizacji zamierzonych celów była znacznie większa.

Skuteczność = efektywność!!! Aby firma osiągała sukcesy, kluczem jest dobrze współpracujący ze sobą zespół.

Przyczyny dla których firma decyduje się na skorzystanie z pomocy coacha:

 • brak spójnej misji, wizji i strategii działania
 • brak wyników
 • nieumiejętność rozwiązywania problemów/konfliktów
 • brak dobrej komunikacji
 • brak kreatywności i podejmowania dobrych decyzji

Podczas szkolenia zostanie umożliwiony proces wzajemnego poznawania się pracowników oraz badania swojego zachowania. Uczestnicy zdobędą takie kompetencje jak: wyrażanie emocji, komunikacja, słuchanie, funkcjonowanie w zespole, kreatywność.

Szkoła coachingu

Jesteśmy firmą coachingową, która specjalizuje się w rozwijaniu pracowników i zespołów w firmach. Z przyjemnością przygotujemy specjalną, indywidualną ofertę dla Twojej firmy, uwzględniając wszelkie potrzeby oraz cele biznesowe. Nasz zespół specjalistów składa się z doświadczonych coachów, którzy posiadają certyfikaty ICF, a także bogate doświadczenie w pracy z różnymi branżami i firmami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania i przedstawimy indywidualną ofertę dostosowaną do potrzeb Państwa firmy.

>> zgłoś się TERAZ <<

Wyświetlanie wszystkich wyników: 2

 • Coaching biznesowy

  550.00
  Dodaj do koszyka
 • Coaching biznesowy KORZYSTNY PAKIET

  2,500.00
  Dodaj do koszyka

Baza wiedzy

Szybki kontakt
+
Wyślij!