Akredytacje i certyfikaty

Szkoła Coachingu Lilianna Kupaj, w 2015 roku uzyskała tytuł Experienced Coaching Institute, nadany przez międzynarodowe Stowarzyszenie Coachów – International Association of Coaching Institutes (ICI). Dzięki temu posiada uprawnienia do samodzielnego, wewnętrznego akredytowania swoich klientów w ICI. Absolwenci bezpośrednio po ukończeniu kursu uzyskują Międzynarodową Akredytację ICI, bez żadnych zewnętrznych egzaminów!

Jako pierwsza instytucja w Polsce, posiada uprawnienia do międzynarodowego certyfikowania nauczycieli – coachów, certyfikatem Edu – Coach ICI. 

Po ukończeniu Szkoły Coachingu istnieje możliwość akredytacji w ICF drogą Portfolio. Wystarczy złożyć aplikację do ICF uwzględniającą ilość godzin przeprowadzonego coachingu.

Jesteśmy, członkiem Izby Coachingu.

Standardy naszych szkoleń są zgodne ze standardami jakości ICI, ICF i Izby Coachingu.

Certyfikat zawiera:

  • Oświadczenie, że wszystkie wytyczne ICI zostały spełnione
  • Oryginalny znak ICI
  • Czas trwania kursu ze szczegółowymi informacjami odnośnie dni i godzin szkolenia
  • Data pierwszego i ostatniego dnia kursu
  • Podpis Coach Master Trainer ICI
  • Tytuł: “Edu Coach ICI”, „Expert Coaching Skills”, „Coach ICI”, lub „Master Coach ICI”

Standardy Akredytacji ICI