Akredytacja i certyfikacja

Akredytacja i certyfikacja

Szkoła Coachingu Lilianna Kupaj, w 2015 roku uzyskała tytuł Experienced ICI Member Institute, nadany przez międzynarodowe Stowarzyszenie Coachów – International Association of Coaching Institutes (ICI).

Dzięki temu posiada uprawnienia do samodzielnego, wewnętrznego akredytowania swoich klientów w ICI. Absolwenci bezpośrednio po ukończeniu kursu uzyskują Międzynarodową Akredytację ICI. 

Wydajemy certyfikaty w językach polskim, angielskim i niemieckim.

Jako pierwsza instytucja w Polsce, posiada uprawnienia do międzynarodowego certyfikowania nauczycieli – coachów, certyfikatem Edu – Coach ICI. 

Jesteśmy, członkiem Izby Coachingu.

Posiadamy ZNAK JAKOŚCI MSUES 2.0 (Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno – Szkoleniowych) przyznany w dniu 03.02.2021 r (jako klient masz możliwość składania do WUP Kraków (Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia) informacji o niskiej jakości usług, niezgodności działalności instytucji z wymaganiami MSUES osobiście, telefonicznie lub mailowo na adres: jakosc@wup-krakow.pl)

Dwuetapowy proces certyfikacji:

Celem spotkań jest przygotowanie coachów w zakresie rozumienia kompetencji coachingowych, standardów i etyki coacha oraz omawianie sesji coachingowych.

I etap 10 godzin mentorcoachingu dla coachów – cztery spotkania 2,5 godzinne, co 2 tygodnie.
II etap Przygotowanie oraz weryfikacja dokumentacji egzaminacyjnej.
III etap Egzamin teoretyczny – on line, wymagane jest 85% prawidłowych odpowiedzi.
IV etap Egzamin praktyczny – na żywo wzajemne sesje egzaminacyjne lub nagrane 30 minutowe sesje.

Całość procesu trwa 2 miesiące. W ramach procesu jest wystawiony międzynarodowy certyfikat ze znaczkiem ICI oraz indywidualną numeracją.

Uczestnik po pozytywnie zdanych egzaminach ma prawo do nieodpłatnego profilu coacha na platformie ICI.

Liczebność grupy: maksymalnie 6 osób.
Koszt procesu certyfikacji: 3 500 zł brutto dla jednej osoby.

 

Standardy naszych szkoleń są zgodne ze standardami jakości ICI, ICF oraz Izby Coachingu.

Certyfikat zawiera:

  • Oświadczenie, że wszystkie wytyczne ICI zostały spełnione
  • Oryginalny znak ICI
  • Czas trwania kursu ze szczegółowymi informacjami odnośnie dni i godzin szkolenia
  • Data pierwszego i ostatniego dnia kursu
  • Podpis osoby certyfikującej –  Coach Master Trainer ICI
  • Tytuł: “Edu Coach ICI”, „Expert Coaching Skills”, „Coach ICI”, lub „Master Coach ICI”

Szybki kontakt
+
Wyślij!

Pobierz darmowego E-BOOKA

 

Zapisz się do newslettera!