fbpx

Akredytacje i certyfikaty

Szkoła Coachingu Lilianna Kupaj, w 2015 roku uzyskała tytuł Experienced Coaching Institute, nadany przez międzynarodowe Stowarzyszenie Coachów – International Association of Coaching Institutes (ICI). Dzięki temu posiada uprawnienia do samodzielnego, wewnętrznego akredytowania swoich klientów w ICI. Absolwenci bezpośrednio po ukończeniu kursu uzyskują Międzynarodową Akredytację ICI, bez żadnych zewnętrznych egzaminów!

Jako pierwsza instytucja w Polsce, posiada uprawnienia do międzynarodowego certyfikowania nauczycieli – coachów, certyfikatem Edu – Coach ICI. 

Po ukończeniu Szkoły Coachingu istnieje możliwość akredytacji w ICF drogą Portfolio. Wystarczy złożyć aplikację do ICF uwzględniającą ilość godzin przeprowadzonego coachingu.

Absolwenci naszych szkoleń otrzymują, również Zaświadczenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Jesteśmy, członkiem Izby Coachingu.

Standardy naszych szkoleń są zgodne ze standardami jakości ICI, ICF i Izby Coachingu.

Certyfikat zawiera:

  • Oświadczenie, że wszystkie wytyczne ICI zostały spełnione
  • Oryginalny znak ICI
  • Czas trwania kursu ze szczegółowymi informacjami odnośnie dni i godzin szkolenia
  • Data pierwszego i ostatniego dnia kursu
  • Podpis Coach Master Trainer ICI
  • Tytuł: “Edu Coach ICI”, „Advanced Fundamental Coaching Skills”, „Coach ICI”, lub „Master Coach ICI”

Standardy Akredytacji ICI