Educoaching

Czym jest coaching edukacyjny?

To proces szkoleniowy mający na celu rozwijanie kompetencji pedagogów i osiągnięcie lepszych efektów nauczania poprzez zrozumienie zachowań dzieci, umiejętną pracę z nimi i skuteczną motywację do nauki. Coaching pomaga w rozwoju osobistym i zawodowym człowieka. Polega na doskonaleniu silnych stron osobowości, pokonywaniu wewnętrznych lęków i przekraczaniu własnych ograniczeń. Skupia się nie na przyczynach problemów, ale na poszukiwaniu ich rozwiązań.

Poprzez zdobyte umiejętności i poznane narzędzia coachingowe dowiesz się jak powinna przebiegać praca z dziećmi:
• Pomożesz im uwolnić wewnętrzny potencjał i prowadzić w kierunku rozwijania zdolności, stając się ich przewodnikiem i mentorem.
• Zwiększysz zaangażowanie do wykonywanej pracy, zaczniesz czerpać z niej przyjemność i satysfakcję.
• Zmienisz swoje zachowanie i podejście do dzieci. Zaczniesz dostrzegać w uczniu nie tylko zdolności do uczenia się, ale poznasz też jego wartości i przekonania.
• Zauważysz, że w krótkim czasie Twoja zmiana w stosunku do nauczania pozytywnie zaangażuje uczniów.

Każdy człowiek ma wrodzone pragnienie do zdobywania nowych umiejętności. Uczymy się przez całe życie, ale to w wieku dziecięcym przyswaja się najwięcej wiedzy. Zasada jest prosta: by nauka przyniosła wymierne efekty – uczeń musi ją polubić. Dzięki coachingowi poznasz skuteczne metody i dowiesz się jak to zrobić.

Co osiągnę dzięki coachingowi?

Zdobędziesz nowe lub podniesiesz obecne kwalifikacje. Wypracujesz równowagę pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym, będziesz czerpać satysfakcję z pracy i osiągniesz poczucie spełnienia.

Warsztaty z coachingu pomogą Ci rozwinąć umiejętności i kompetencje, udoskonalisz myślenie krytyczne, refleksyjne i analityczne. Wypracujesz większą efektywność działań, pokonasz trudności wewnętrzne i zewnętrzne. Zauważysz, że wzrosła Twoja pewność siebie i zaangażowanie do pracy. Uruchomisz wewnętrzną motywację do dalszego rozwoju i zmian. Coaching edukacyjny uświadomi Ci ile masz w sobie potencjału i energii. Jako nauczyciel i wychowawca zrozumiesz jak wielkie znaczenie ma Twój wpływ na dzieci.

Wiemy, że nauka musi przebiegać zgodnie z programem nauczania. Rozumiemy Cię, że gdy chcesz bardziej zainteresować uczniów na swoich lekcjach to nie możesz odbiegać od obowiązujących w szkolnictwie zasad. Zdajemy sobie jednak sprawę, że coraz większa ilość nauczycieli nie osiąga satysfakcji z wykonywanej pracy, dlatego naszym celem jest pokazanie nowych metod nauczania. Doświadczenie i wieloletnia współpraca z placówkami oświatowymi pokazują wyraźnie, że narzędzia coachingu edukacyjnego, pomagają łatwiej wypełniać program, dodatkowo angażując uczniów do pracy i nauki.

Coaching w edukacji to:

 • osiągnięcie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym
 • zwiększenie motywacji do działania
 • wzrost satysfakcji z wykonywanej pracy
 • większe zaangażowanie do nauczania
 • osiąganie lepszych efektów nauczania
 • umiejętność i łatwość przekazywania wiedzy
 • umiejętność stosowania nabytych metod coachingowych w pracy z uczniami
 • dążenie do osiągania wyznaczonych celów
 • świadomość swojego wpływu na rozwój dzieci
 • wzbudzanie sympatii i szacunku wśród uczniów
 • umiejętność mówienia tak by inni słuchali
 • umiejętność słuchania i zadawania pytań

Jak stosować coaching w edukacji?

Poprzez coaching edukacyjny staniesz się partnerem w środowisku klasowym, lepiej zrozumiesz swoją postawę i zwiększysz świadomość osiągnięcia efektów poprzez pozytywną motywację i współpracę z dziećmi.

Coaching uczy prawdziwego słuchania dzieci i niesamowicie ułatwia prowadzenie rozmów. W każdej klasie znajdą się uczniowie o różnych charakterach, preferencjach i zdolnościach, dlatego edukację należy dostosować do ich możliwości. Poznane narzędzia pomogą Ci skutecznie motywować uczniów do pracy. Poznasz sztukę zadawania odpowiednich pytań, nauczysz się jak we właściwy sposób wzmacniać u dzieci poczucie wpływu i odpowiedzialności oraz oddziaływać na realne zmiany w ich postępowaniu. Będziesz świadomy, że trudne zachowania w klasie ukierunkowane są różnymi czynnikami. W takiej sytuacji obniżenie oceny z zachowania niewiele pomoże. Znacznie skuteczniejsze będzie przeanalizowanie problemu i wprowadzenie takich metod, które pozwolą zrozumieć ucznia. Trzeba dojść do źródeł pojawiąjących się trudności, a wpływ na nie może mieć wiele czynników. Zapewne nierzadko byłeś świadkiem niewłaściwego zachowania dziecka i z pewnością masz też świadomość tego, że jego reakcje były nieodpowiednie, bo wynikały z braku znajomości podstawowych wartości lub trudnej sytuacji w domu. Często to właśnie Ty jako nauczyciel jesteś jedyną osobą, która z tym dzieckiem spędza dużo czasu i ma z nim codzienny kontakt. I to Ty powinieneś zwrócić uwagę na występujący problem. Uczniom należy pomagać poprzez stosowanie odpowiednich metod, które pozwolą obu stronom odkryć potencjał i lepiej się zrozumieć. Właśnie to możesz osiągnąć dzięki poznanym u nas narzędziom do pracy z dziećmi.

Po kursie coachingowym staniesz się świadomym nauczycielem, posiadającym wiedzę i odpowiednie kwalifikacje. Z zaangażowaniem zadbasz o dobre wyniki edukacji każdego ucznia oraz wzbudzisz w nich chęć do rozwoju. Zrozumiesz znaczenie swoich działań, które mają ogromny wpływ na dzieci.

To nic innego jak:

 • nauka w formie współpracy z uczniami i budowanie relacji
 • angażowanie i motywowanie dzieci do pracy
 • traktowanie uczniów z równością i szacunkiem
 • rozwijanie wewnętrznych predyspozycji u dzieci
 • zaangażowanie w rozwijanie się dziecięcej mądrości
 • przekonanie o potencjale tkwiącym w uczniach
 • zdolność zadawania pytań prowadzących do zrozumienia
 • umiejętność pracy z uczniami stwarzającymi problemy i niechętnymi do zdobywania wiedzy
 • czytanie ze zrozumieniem mowy ciała
 • nauczanie przez zrozumienie dzieci
 • pokazanie dzieciom, że są dla Ciebie ważne

Sprawdź