Akredytacja w Szkole Coachingu Lilianna Kupaj – Tarnów, Warszawa


Oceń artykuł post

Proces akredytacji  w Szkole Coachingu Lilianna Kupaj

przez Lilianna Kupaj Szkoła Coachingu

i dr  Richard Bolstad Trainer Master Coach ICI Transformations
  

Zapraszamy do udziału w procesie akredytacji czyli w sprawdzeniu swoich kompetencji przez niezależne stowarzyszenie coachingowe. Jednostką akredytującą jest Stowarzyszenie ICI z siedzibą w Berlinie, Niemcy.  Superwizorem w tym procesie jest Lilianna Kupaj, osobą certyfikującą  z ramienia ICI jest Richard Bolstad.

ICI jest stowarzyszeniem zrzeszającym profesjonalne Firmy i Instytucje Coachingowe oraz wysoko wykwalifikowanych Coachów z całego świata: Australii, Chin, Europy, USA, Ameryki Łacińskiej, Bliskiego Wschodu.

ICI szeroko promuje coaching jako kierunek naukowy i przedmiot badań naukowych na uczelniach  całego świata.

Poziomy akredytacji:

  • I Podstawowe umiejętności coachingowe ICI (udokumentowane 60 godzin edukacyjnych, 10 godzin superwizji, 35 godzin coachingu indywidualnego, opis metody coachingowej, opis przypadków coachingowych)
  • II Coach ICI (udokumentowane 220 godzin edukacyjnych, 10 godzin superwizji, 80 godzin coachingu indywidualnego,opis metody coachingowej, opis przypadków coachingowych)
  • III Master Coach ICI (udokumentowane 360 godzin edukacyjnych, 12 godzin superwizji, 500 godzin coachingu indywidualnego, opis metody coachingowej, opis przypadków coachingowych)
  • IV Trainer Master Coach ICI (udokumentowane 150 dni – 1200 godzin edukacyjnych, 30 godzin superwizji, 500 godzin coachingu indywidualnego, opis metody coachginowej (minimum 30 stron), opis przypadków coachingowych

Dwuetapowy proces akredytacji:

1 etap to spotkania superwizyjne dla coachów – 10  godzin, dwa spotkania po 5 godzin.

Celem spotkań jest przygotowanie coachów w zakresie rozumienia kompetencji coachingowych, etyki coacha oraz omawianie nagranych sesji coachingowych lub przeprowadzanych na żywo.

2 etap to weryfikacja dokumentacji oraz umiejętności przeprowadzania sesji coachingowych przez zewnętrznego superwizora – spotkanie bezpośrednie lub nagrana 30 minutowa sesja wideo (Richard Bolstad – Trener Master Coach ICI)

Coachowie muszą udowodnić odbycie godzin edukacyjnych (ksero certyfikatu) oraz ilość odbytych sesji coachingowych. Wzory dokumentów dostępne na stronie https://szkolacoachingu.edu.pl/oferta-304.html.

Wstępne terminy:

1 spotkanie superwizyjne 23 sierpnia 2013 r.

2 spotkanie superwizyjne 27 września 2013 r.

Liczebność grupy: 6-8 osób.

Koszt procesu superwizyjnego – 1500 zł brutto (stawka Vat zw.) plus 25 Euro.

Miejsce: Tarnów, Warszawa

Zgłoszenia przyjmujemy od dziś do dwóch tygodni, tj. do 19 sierpnia 2013r.
Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa na nasz e-mail: biuro@szkolacoachingu.edu.pl
lub tel. 696 896 643 oraz wpłacenie zaliczki w wysokości 500 zł.

Wpłaty prosimy dokonać na konto centrali Szkoły w Tarnowie:
Bank BPH 26 1060 0076 0000 3260 0147 0456
w tytule: Akredytacja

Ze zgłoszonymi osobami doprecyzujemy szczegóły i harmonogram spotkań.

 

Z poważaniem

Lilianna Kupaj

Master Coach ICI

Trener Transforming Communication™

Mobile: 609 910 991

Szybki kontakt
+
Wyślij!