Cykl – coaching w badaniach


Coaching – czas na zmianę

Istotą coachingu jest dokonanie zmiany na lepsze. Rodzaj tej zmiany jest całkowicie zależny od celu rozwojowego, jaki ktoś przed sobą stawia. Czasami może to być zmiana myślenia, która ma doprowadzić do zmiany postępowania. Na przeszkodzie do tego zwykle stoją przekonania, nawyki, emocje, z którymi  nie dajemy sobie rady, a często także i reakcja naszego otoczenia na to nowe zachowanie.

Tak pojęty coaching jest niejako zaproszeniem do rozwoju. To może być Twój rozwój lub Twojego pracownika, jeśli nabędziesz umiejętności rozmawiania nie w sposób oceniający czy dyscyplinujący. Istotą coachingu jest bowiem kreowanie właściwego rozumienia siebie i swojego otoczenia. Dzięki temu nadajemy swojemu życiu (lub osobie, której chcemy pomóc w rozwoju) odpowiedni kierunek poprzez jasne określenie priorytetów i związanych z nimi celów. Wyraża się to w pytaniach: „Co jest dla mnie ważne?” oraz „Co chcę osiągnąć?” Konsekwencją takich działań jest świadomość posiadania wielu możliwości do wyboru, a następnie wzięcie odpowiedzialności i podjęcie decyzji o jakości swojego życia i swojej pracy. Pomagają w tym pytania: „Jakie działania przybliżą mnie do wybranego celu?” oraz „Jaki będzie mój następny krok?”

(Olga Rzycka „Menedżer coachem”)

Jakie są korzyści z coachingu?

Korzyści płynące z coachingu można rozpatrywać z punktu widzenia firmy oraz z perspektywy pracownika/klienta.

Dla firmy coaching oznacza:

 • oszczędność czasu i pieniędzy,
 • znaczący wzrost efektywności i skuteczności działania na rynku,
 • zapewnienie pracownikom możliwości rozwoju w miejscu ich pracy,
 • wzmocnienie efektów treningów i przebytych szkoleń,
 • zastosowanie nowych rozwiązań i pomysłów w tych miejscach, które najbardziej tego potrzebują i wywierają znaczący wpływ
 • wzrost zaangażowania i motywacji pracowników, a w szczególności osób strategicznie ważnych.

Myśląc o perspektywie pracownika/klienta coaching oznacza:

 • indywidualne podejście z nastawieniem na jego cele osobiste i zawodowe,
 • wsparcie w podnoszeniu samoświadomości i w odkrywaniu jego potencjału,
 • udzielanie pomocy w tworzeniu skutecznych strategii działania
 • życie w zgodzie z własnymi wartościami,
 • uzyskanie poczucia równowagi między życiem osobistym a zawodowym.

(J. Rogers „Coaching”)

Coaching w badaniach.

Jak wykazują badania European Coaching Survey z 2008 r., coaching w Polsce jest w fazie początkowego rozwoju (Tulpa, Bresser „Coaching in Europe” 2009). Jest on społecznie akceptowany, a zainteresowanie taką formą edukacji rośnie. Coraz więcej firm decyduje się go stosować w programach rozwoju pracowników, ale jest to jeszcze liczba niewystarczająca, biorąc pod uwagę inne kraje europejskie.

Cykl życia coachingu można ująć w następujące etapy: wprowadzanie, rozwój, dojrzałość, schyłek. Według w/w badań w żadnym z 35 badanych europejskich krajów, coaching nie znajduje się w fazie schyłkowej.

W oparciu o badania przeprowadzone przez Chartered Institute of Personnel and Development do najczęstszych powodów, dla których przedsiębiorstwa inwestują w coaching należą:

 • Rozwijanie przyszłej kadry wyższego szczebla – 26%
 • Planowanie kariery i rozwoju osobistego – 27%
 • Poprawianie wydajności – 28%
 • Radzenie sobie ze słabymi wynikami – 30%
 • Poprawianie indywidualnych wyników – 78%

Gdyby więc zadać pytanie, kto najczęściej korzysta z coachingu, należy zauważyć, że pierwszą grupę stanowią indywidualni klienci. Są to osoby, które same szukają sobie coacha albo też robi to firma, która ich zatrudnia. Drugą grupę stanowią z kolei osoby zarządzające  zespołami, czyli potrzebujące zasobów do budowania relacji z ich członkami oraz wielu innych umiejętności i kompetencji wykraczających poza standardowe podejście do pracowników.

 

Pobierz
darmowego
e-booka!

Szkoła Coachingu - Bezpłatny e-book
Szybki kontakt
+
Wyślij!