Kompetencje pracownika przyszłości

Szybki postęp technologiczny sprawia, że myślimy o komputerach jako wykonawcach wszystkich czynności. Rodzi się pytanie…  jakie kompetencje będzie posiadać pracownik przyszłości?

W naszym kraju głównym determinantem rozwoju jest technologia. Większość instytucji czy firm nie może za nią nadążyć. Komputery wchodzą obecnie w takie nieprzewidywalne obszary, wskutek czego są istotne implikacje gospodarcze i polityczne. Technologia uprościła i przejęła większość zadań, które mogli wykonywać kiedyś ludzie. Innowatorzy wykorzystują istniejące już technologie i rozwijają je, aby całkowicie zmienić zadania, które na co dzień wykonujemy, pracę, organizację biznesu.  Ekonomiści MIT – Erick Brynjolfsson i Andrew McAfee w opracowaniu “Race Against The Machine” uważają, że w wyniku tych przeobrażeń może nastąpić koniec pracy, jaką znamy do tej pory. Jednym z elementów wypierania ludzi od wykonywanych zadań jest automatyzacja produkcji. Ale wyzwaniem dzisiejszego rynku jest praca umysłowa i handel (np. w marketach pojawiają się coraz częściej automatyczne kasy). Stąd, co trzeba zrobić, aby maszyny nie prześcignęły – nas ludzi w przyszłości?

Wskutek różnych procesów społecznych, demograficznych oraz technologicznych – wyróżnimy następujące czynniki zmiany na rynku pracy:

 1. Ekstremalna długowieczność: wzrost globalnej długości życia zmienia model kariery i uczenia się
 2. Rozwój inteligentnych maszyn i systemów: odejście od wykonywania automatycznych i powtarzalnych zadań przez pracowników
 3. Obliczalny świat: programowalny system świata – wzrost możliwości analizy i przerabiania danych
 4. Nowy ekosystem mediów: kompetencje cyfrowe dla nowych środków komunikacji
 5. Super struktury organizacyjne: nowe formy produkcji i tworzenie wartości przez technologie społecznościowe
 6. Globalnie połączony świat: różnorodność i adaptacyjność w centrum organizacyjnym operacji

Ze względu na powyższe czynniki zmiany, raport grupy z Paolo Alto wskazuje na 10 kluczowych kompetencji przyszłości dla każdej rozwiniętej gospodarki:

 1. Wnioskowanie –  czyli głębsze określenie tego co jest wyrażane
 2. Inteligencja emocjonalna – umiejętność łączenia się z innymi, odczuwanie ich myśli, reakcji, stymulowanie pożądanych reakcji
 3. Sprawność adaptacyjna – myślenie niekonwencjonalne, biegłe wymyślanie kreatywnych rozwiązań
 4. Kompetencje międzykulturowe – umiejętność pracy w różnych kulturach
 5. Przetwarzanie danych – rozumienie danych w oparciu o wiedzę oraz przetwarzanie na abstrakcyjne pojęcia
 6. Kompetencje cyfrowe – umiejętność postawienie krytycznej oceny; komunikowanie i rozwijanie nowych treści
 7. Międzydyscyplinarność – rozumienie koncepcji w wielu dziedzin
 8. Myślenie projektowe – rozwijanie i doprowadzenie zadań do pożądanych wyników
 9. Praca w szumie – zdolność do efektywnego rozróżniania i filtrowania informacji
 10. Współpraca w wirtualu – efektywna i zaangażowana praca w zespole wirtualnym

Kluczowa staje się umiejętność wielkoobszarowego myślenia, nawet ponad umiejętnościami specjalistycznymi. Ważne także tu będą umiejętności miękkie – wskazane one zostały podczas debaty o przyszłości pracy przez Michała Boni i Jacka Męcina. Umiejętności te ułatwiają bowiem budowanie więzi i współpracę. Inne umiejętności to kreatywność i empatyczność, które powinni nabyć ludzie, aby móc pracować z maszynami, a nie konkurować z nimi.

Jakie są jeszcze umiejętności na miarę nowoczesnego pracownika, które sprawią, że nie doścignie go komputer? Erik Brynjolfsson i Andrew McAfee w artykule “Winning the Race With Ever-Smarter Machines” wyłaniają następujące umiejętności:

 1. Stosowanie matematyki i statystyki – umiejętność analizowania oraz skutecznego interpretowania wyników.
 2. Negocjowanie i zarządzanie dynamiką grupy – wyłonienie menedżera, który zarządza zespołami i pracuje z ludźmi. Odporność na zmiany i recesję.
 3. Dobre pióro – pisanie efektywnie i efektownie.
 4. Adresowanie i rozwiązywanie potencjalnie nierozwiązywalnych problemów – wykorzystywanie wyzwań i okazji.
 5. Perswazja – umiejętności oddziaływania na drugiego człowieka.
 6. Empatia i opieka – ludzka uwaga i dotyk człowieka.

Warto wziąć pod uwagę wymienione w tym artykule umiejętności do zaplanowania swojej ścieżki zawodowej 🙂 Jakie posiadasz umiejętności na miarę nowoczesnego pracownika? A jakich Ci brakuje?

 

Opracowane w oparciu o artykuł, pt. Kompetencje przyszłości, Piotr Arak http://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/biznes/kompetencje-przyszlosci/

 

Joanna Kuklińska
Szkoła Coachingu Lilianna Kupaj

Pobierz
darmowego
e-booka!

Szkoła Coachingu - Bezpłatny e-book