Mentor – jaką rolę pełni w BIZNESIE i rozwoju zawodowym?


Autentyczna mądrość, głęboka świadomość rozwoju mocnych stron, gotowość po podejmowania wyzwań zawodowych i życiowych – dziś mianem mentora określa się osobę godną zaufania, o wysokich kompetencjach i szerokiej wiedzy. Jest ona swego rodzaju mistrzem dla ucznia (mentee), wzorem do naśladowania, a jednocześnie wsparciem i źródłem inspiracji do różnorakich działań. Mentor – kim naprawdę jest i jaka jest jego rola we współczesnym świecie i biznesie?

Dowiedz się więcej:

👉 Książka „Twój Podręczny Mentor”

👉 Kurs menedżerski dla BIZNESU

👉 Coaching biznesowy. Korzystny Pakiet

mentor szkoła coachingu edukacyjnego Lilianna Kupaj

Mentorzy – kim są i jaki mają wpływ na ludzi?

Współczesne badania psychologiczne potwierdzają potrzebę posiadania mentorów. Z całą bowiem pewnością mają oni niebagatelny wpływ na ludzi w szerokim spektrum społecznym – od resocjalizacji młodzieży trudnej i niedostosowanej społecznie po rozwój kadry menedżerskiej w biznesie. To właśnie mentoring ma najbardziej trwały i pozytywny wpływ na rozwój zawodowy pracownika i to często w kontekście nieformalnym, ponieważ opiera się na autentycznym zainteresowaniu i zaangażowaniu rozwojem danej osoby.

Mentoring w praktyce

Skuteczność mentoringu powoduje duże nim zainteresowanie, szczególnie w krajach anglosaskich i w Skandynawii. Widać to głównie w biznesie. Przykładem może być Wielka Brytania. Wśród 500 największych brytyjskich firm, większość z nich stosuje właśnie mentoring jako doskonałą metodę rozwoju zasobów zawodowych i osobistych menedżerów na wyższych stanowiskach.

Mentoring a coaching

 W Polsce mentoring jest coraz bardziej doceniany i wykorzystywany w praktyce. Programy mentoringowe, które przecież są świetną metodą rozwijania wiedzy i kompetencji pracowników, a także tworzenia kultury korporacyjnej, znajdują swoje zastosowanie w coraz szerszym wymiarze biznesowym. Bardziej popularne jest stosowanie procesów coachingowych, stąd zdarza się, że to właśnie coaching jest stosowany jako działanie zamienne wobec mentoringu.

Mentoring – na czym polega proces?

Ważne jest uświadomić sobie, co jest celem procesu w mentoringu. Otóż cel ten zostaje ustalony tylko przez mentorowanego i jego mentora i ma się on dokładnie zawierać w strategii firmy, w której obydwoje pracują. Oczywiście w celu mieszczą się potrzeby rozwojowe mentorowanego, które mają budować jego wewnętrzne zasoby takie jak: wiedza, kwalifikacje i doświadczenia zawodowe, umiejętności społeczne oraz wysoki poziom tzw. inteligencji emocjonalnej. W relacjach z mentorem nie ustala się żadnych ram czasowych, a wprost przeciwnie – od razu jest powiedziane, że ich wspólna praca ma się odbywać długofalowo, nawet i przez kilka lat. Ta relacja ma więc charakter działania elastycznego uzależnionego od bieżących potrzeb osoby mentorowanej.

Mentoring biznesowy

W obecnej sytuacji ekonomicznej bardzo szybkim zmianom ulegają postawy, potrzeby i oczekiwania klientów. Jest to główna przyczyna wręcz wymuszająca zmiany wewnątrz różnych organizacji. Na pierwszy plan zdecydowanie wysuwa się zdolność do kreatywnego uczenia się po to, aby wykorzystywać możliwości rynku, a jednocześnie odkrywać potencjał biznesowy firmy. Samo planowanie, głównie długoterminowe, wiąże się dziś zdecydowanie ze znacznym ryzykiem. Wniosek jest jeden – firmy, przedsiębiorstwa, czyli po prostu organizacje stają przed koniecznością podejmowania różnych decyzji w nowych warunkach niepewności. W ten sposób społeczeństwo zaczyna się stawać społeczeństwem uczącym się. Głównym elementem organizacji staje się kapitał intelektualny. To właśnie ten kapitał jest w stanie ułatwić i rozumieć zarządzanie firmą.

Mentoring w biznesie jako narzędzie rozwoju kompetencji pracowników

Dziś jeszcze niełatwo jest wszystkim zrozumieć, że przyszłość każdej organizacji opiera się na potencjale ludzkim a nie wyłącznie na zyskach. Stąd właśnie w tym aspekcie mentoring nabiera ogromnego znaczenia. Otóż położenie nacisku na zarządzanie zasobami ludzkimi niesie konsekwencje w postaci większego doceniania zarządzania talentami pracownika i jego kompetencjami. Należą do nich kwalifikacje oraz kompetencje społeczne i osobiste. Mentoring jest tu strategią, która z powodzeniem umożliwia rozwijanie potencjału pracowników.

Poziom kreatywności danej organizacji zależy w dużej mierze od ciągłego zadawania sobie pytań o to, co można zrobić jeszcze lepiej i czego można się nawzajem od siebie nauczyć. W tym kontekście mentor staje się osobą w znacznym stopniu wpływającą na kulturę organizacyjną firmy, zaś ta zasadniczo sprzyja organizacji w twórczym myśleniu, innowacyjności i inspiracji do wielkich działań.


To może Cię zainteresować:

Rola mentoringu w biznesie – co to jest mentoring biznesowy i dlaczego warto się nim zainteresować?

Kim jest mentor? Geneza mentoring i jego znaczenie dla przyszłości

 

 

 

 

Pobierz
darmowego
e-booka!

Szkoła Coachingu - Bezpłatny e-book
Szybki kontakt
+
Wyślij!