Mentoring współcześnie

Dziś mianem mentora określa się osobę godną zaufania, o wysokich kompetencjach i szerokiej wiedzy. Jest ona swego rodzaju mistrzem dla ucznia (mentee), wzorem do naśladowania, a jednocześnie jest też wsparciem i źródłem inspiracji do różnorakich działań.

Współczesne badania psychologiczne potwierdzają potrzebę posiadania i dziś mentorów. Z całą bowiem pewnością mają oni niebagatelny wpływ na ludzi w szerokim spektrum społecznym – od resocjalizacji młodzieży trudnej i niedostosowanej społecznie po rozwój kadry menedżerskiej w biznesie. To właśnie mentoring ma najbardziej trwały i pozytywny wpływ na rozwój zawodowy pracownika i to często w kontekście nieformalnym, ponieważ opiera się na autentycznym zainteresowaniu i zaangażowaniu rozwojem danej osoby.

Skuteczność mentoringu powoduje duże nim zainteresowanie, szczególnie w krajach anglosaskich i w Skandynawii. Widać to głównie w biznesie. Przykładem może być Wielka Brytania. Wśród 500 największych brytyjskich firm, większość z nich stosuje właśnie mentoring jako doskonałą metodę rozwoju zasobów zawodowych i osobistych menedżerów na wyższych stanowiskach.

Polsce mentoring dopiero stawia pierwsze nieśmiałe kroki. Programy mentoringowe, które przecież są świetną metodą rozwijania wiedzy i kompetencji pracowników, a także tworzenia kultury korporacyjnej, znajdują swoje zastosowanie w wymiarze sporadycznym. Być może jest to spowodowane większą znajomością stosowania procesów coachingowych, stąd zdarza się, że to właśnie coaching jest stosowany jako działanie zamienne wobec mentoringu.

Ważne jest uświadomić sobie, co jest celem procesu w mentoringu. Otóż cel ten zostaje ustalony tylko przez mentorowanego i jego mentora i ma się on dokładnie zawierać w strategii firmy, w której obydwoje pracują. Oczywiście w celu mieszczą się potrzeby rozwojowe mentorowanego, które mają budować jego wewnętrzne zasoby takie jak: wiedza, kwalifikacje i doświadczenia zawodowe, umiejętności społeczne oraz wysoki poziom tzw. inteligencji emocjonalnej. W relacjach z mentorem nie ustala się żadnych ram czasowych, a wprost przeciwnie – od razu jest powiedziane, że ich wspólna praca ma się odbywać długofalowo, nawet i przez kilka lat. Ta relacja ma więc charakter działania elastycznego uzależnionego od bieżących potrzeb osoby mentorowanej.

W obecnej sytuacji ekonomicznej bardzo szybkim zmianom ulegają postawy, potrzeby i oczekiwania klientów. Jest to główna przyczyna wręcz wymuszająca zmiany wewnątrz różnych organizacji. Na pierwszy plan zdecydowanie wysuwa się zdolność do kreatywnego uczenia się po to, aby wykorzystywać możliwości rynku, a jednocześnie odkrywać potencjał biznesowy firmy. Samo planowanie, głównie długoterminowe, wiąże się dziś zdecydowanie ze znacznym ryzykiem. Wniosek jest jeden – firmy, przedsiębiorstwa, czyli po prostu organizacje stają przed koniecznością podejmowania różnych decyzji w nowych warunkach niepewności. W ten sposób społeczeństwo zaczyna się stawać społeczeństwem uczącym się,  a głównym elementem organizacji staje się kapitał intelektualny. To właśnie ten kapitał jest  w stanie ułatwić i rozumieć zarządzanie firmą.

Dziś jeszcze niełatwo jest wszystkim zrozumieć, że przyszłość każdej organizacji opiera się na potencjale ludzkim a nie wyłącznie na zyskach. Stąd właśnie w tym aspekcie mentoring nabiera ogromnego znaczenia. Otóż położenie nacisku na zarządzanie zasobami ludzkimi niesie konsekwencje w postaci większego doceniania zarządzania talentami pracownika i jego kompetencjami. Należą do nich kwalifikacje oraz kompetencje społeczne i osobiste. Mentoring jest tu strategią, która z powodzeniem umożliwia rozwijanie potencjału pracowników.

Poziom kreatywności danej organizacji zależy w dużej mierze od ciągłego zadawania sobie pytań o to, co można zrobić jeszcze lepiej i czego można się nawzajem od siebie nauczyć. W tym kontekście mentor staje się osobą w znacznym stopniu wpływającą na kulturę organizacyjną firmy, zaś ta zasadniczo sprzyja organizacji w twórczym myśleniu, innowacyjności i inspiracji do wielkich działań.
Już za kilka dni następny artykuł 🙂

Pobierz
darmowego
e-booka!

Szkoła Coachingu - Bezpłatny e-book