Koniec Projektu “Jak pomóc młodym ludziom wejść w dorosłość”


Oceń artykuł post

Projekt „Jak pomóc młodym ludziom wejść w dorosłość” Realizowany w ramach zadania publicznego Miasta Tarnowa „Zwiększanie skuteczności działań wychowawczych i zastosowania ich w praktyce. Wspieranie nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych w rozwijaniu kompetencji społecznych, istotnych w dorosłym życiu młodzieży” dobiegł końca.

Dlaczego właśnie coachingowe lekcje wychowawcze? Co z tego wynika dla nauczyciela, jego ucznia i ich wzajemnej relacji? Głównym celem projektu jest pomóc uczniom wejść w dorosłe życie, przygotować ich do podejmowania dojrzałych decyzji oraz odnaleźć się na rynku pracy. Według zaleceń Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006 r. kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie rozumiane są jako połączenie: wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji

Zobacz więcej.

Szybki kontakt
+
Wyślij!