Tarnowski Uniwersytet Rodziny


Oceń artykuł post

Razem z Fundacją Świadomego Rozwoju Edukacji Stworzyliśmy Projekt dla Was!

Tarnowski Uniwersytet rodziny, ma służyć budowaniu modelu społeczności uczącej się w formie edukacji pozaszkolnej.

Cele szczegółowe:

 • Budowanie świadomości polskich rodzin w zakresie wychowania dzieci i poprzez to budowanie zdrowego społeczeństwa lokalnego.
 • Opracowanie metod edukacji i wdrożenie profilaktykiagresji, przemocy i wykluczeniu w społeczeństwie lokalnym.
 • Włączenie rodziców do systemu kształcenia się przez całe życie.
 • Aktywizacja intelektualna, psychiczna i fizyczna tarnowskich rodziców.
 • Edukacja rodziców w zakresie wychowania dzieci bez przemocy.
 • Przekazywać, upowszechniać i aktualizować wiedzę na temat wychowania
 • Integracja i edukacja wielopokoleniowa związana z przeciwdziałaniem agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy.
 • Stworzenie płaszczyzny komunikacji społecznej dla tarnowskich rodzin, pomagającej wychować przyszłe tarnowskie/polskie społeczeństwo.
 • Przygotowanie publikacji książkowej pt. “Poradnik dla współczesnych polskich rodziców” opartej na prawdziwych problemach polskich rodzin, z którymi spotykają się w obecnych czasach, z podaniem rozwiązań.

Powyższe cele szczegółowe obejmują cztery z pięciu  współzależnych obszarów w strategii rozwoju edukacji Miasta Tarnowa:

 1. Wychowanie
 2. Jakość edukacji szkolnej.
 3. Model społeczności uczącej się.
 4. Jakość życia – uczestnictwo w kulturze i promocja zdrowego stylu życia.

oraz wpisują się w cele strategiczne miasta związane z edukacją:

 • Przedstawianie oferty edukacyjnej dla ludzi w każdym wieku przez instytucje
  i organizacje funkcjonujące w mieście.
 • Budowanie pozycji Tarnowa jako regionalnego ośrodka edukacyjnego.
 • Wzbogacanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jednostek oświatowych

 Po co to robimy?

 • Ponieważ bliska jest nam wartość jaką jest rodzina i wychowanie dzieci,
 • Wiemy, że zmieniają się wartości ogólnospołeczne na rzecz wartości materialnych, chcemy odwrócić te proporcje na rzecz rodziny i wychowania dzieci w duchu miłości w naszym lokalnym społeczeństwie
 • Chcemy propagować takie wartości jak szacunek, wychowanie, rodzina, praca

Korzyści z projektu obywatelskiego dla społeczeństwa:

– więź między mieszkańcami

– integracja wszystkich grup wiekowych

– lepsze umiejętności komunikowania się w swoich rodzinach

– możliwość zaprezentowania postaw prorodzinnych

– satysfakcja i radość czerpana ze wspólnych, rodzinnych form spędzania czasu w Tarnowie

– wzmocnienie roli osób starszych jako tych, które mogą wspierać rozwój dzieci i młodzieży

– możliwość dzielenia się między rodzinami swoją wiedzą, doświadczeniem i pasją

– wyższa świadomość społeczna obywateli Tarnowa

Dla miasta:

– istnienie platformy, w ramach której odbywają się wartościowe spotkania społeczności miejskiej

– aktywizacja społeczna mieszkańców

– identyfikowanie się obywateli ze swoim miastem

– zaistnienie wizji Tarnowa jako miasta prorodzinnego

– podniesione poczucie tożsamości lokalnej obywateli Tarnowa

– realne zaistnienie idei społeczeństwa uczącego się w obszarze pożądanych wartości

Zaplanowane działania w ramach projektu obywatelskiego:

 1. Konferencja informacyjna przedstawiająca idee projektu dla profesjonalistów, mediów, i osób bezpośrednio zainteresowanych.
 2. Kampania promocyjna w Internecie przed i po konferencji

Działania integracyjne i promocyjne poprzez:

 • Rady osiedlowe, domy kultury, tarnowskie stowarzyszenie i fundacje
 • Wielopokoleniowa integracja na Tarnowskim Rynku – rodzinna gra miejska
 • Flash Mob opowiadający o problemach polskich rodzin przygotowany przez tarnowskich artystów
 • Warsztaty edukacyjne w ramach Tarnowskiego Uniwersytetu Rodziny:
 • Warsztaty coachingowe dla młodzieży z wykorzystaniem gotowych narzędzi coachingowych w ramach programu wychowawczego zatytułowanego: „Jak pomóc młodym ludziom wejść w dorosłość”
 • Warsztaty coachingowe i psychologiczne dla rodziców
 • Warsztaty integracyjne wielopokoleniowe z wykorzystaniem niedzielnych wieczorków tanecznych w Amfiteatrze Letnim
 • Wycieczka do muzeów, skansenów – wnuki z babciami i dziadkami
 • Jak pięknie żyć – warsztaty rozwojowo – ruchowe dla kobiet w każdym wieku
 1. Luźne spotkania „Przyjdź i pogadaj z innymi”
 • Dzieci uczą dziadków
 • Dziadkowie uczą wnuków
 • Męskie sprawy – spotkania dla ojców i synów
 • Babskie sprawy – spotkania dla córek i matek

Trwałe rezultaty:

 • Wypromowanie Tarnowskiego Uniwersytetu Rodziny, jako miejsca spotkań, w którym można uzyskać radę i pomoc od profesjonalistów i rodziców mierzących się z podobnymi problemami
 • Książka o problemach rodzin z pytaniami i odpowiedziami.

Projekt zostanie zrealizowany, jeśli uzyskamy środki w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Szybki kontakt
+
Wyślij!