Mistrzowski Kurs Trenerski


Oceń artykuł post

Zapraszamy do uczestnictwa w kursie trenerskim, który rozpocznie się już 17-18-19 sierpnia br.

Skierowany jest on do grona osób współpracujących – Trenerów, Coachów oraz dla absolwentów kursu coachingowego Szkoła Coachingu.

Oferta:

Co zobaczysz, usłyszysz i czego doświadczysz na warsztatach?

• Nauczysz się projektować i prowadzić wystąpienia, spotkania, warsztaty , wykłady i treningi wg unikalnego modelu Bernice Mc Carthy – 4MAT, które możesz wykorzystać w firmie,
w polityce, na sali szkoleniowej oraz edukacji
• Poznasz wiele sposobów dotarcia do ludzkich umysłów
• Nauczysz  się jak przekonać kogoś do swoich idei
• Nauczysz się wzbudzać ciekawość i utrzymywać uwagę uczestników  słuchaczy
• Nauczysz się zarządzać energia swoją i grupy z którą pracujesz
• Staniesz się mistrzem komunikacji,
• Poznasz model Diltsa jako model rozwoju postawy przywódczej
• Poznasz podejście do treningu różnych Mistrzów takich jak Richard Bolstad, Robert Dilts, David Gordon, Frank Farelli poprzez analizę ich pracy na płytach DVD
• Staniesz się przywódcą dla innych poprzez obecność, spójność oraz wyznawane wartości
Program składa się z: trzech modułów stacjonarnych po 3 dni, 10 godzin on-line, 20 godzin zadań domowych:

17-18-19.08.2015  I spotkanie stacjonarne (30h)

Komunikacja z grupą 
Akredytowany kurs komunikacji transformującej – słuchanie, komunikacja, rozwiązywanie konfliktów potrzeb i wartości, negocjacje, mediacje. 

Model 4MAT – innowacyjny sposób prowadzenia prezentacji, spotkań, treningów

Model 4MAT wg Bernice McCarthy, cykl Kolba, zastosowanie narzędzi NLP do  etycznego wpływu na sposób uczenia się ludzi, praca z metaforą, umiejętność pracy z procesem grupowym.


26-27-28.08.2015  II spotkanie stacjonarne (30h)

Przywództwo poprzez spójność wewnętrzną

Praca ze swoimi wartościami i przekonaniami, tożsamością,  aby osiągnąć spójność wewnętrzną, bezwarunkowego poczucia wartości i pewności siebie,  aby być wiarygodnym dla uczestników i słuchaczy.
25-26-27.09.2015  III spotkanie stacjonarne (30h)
Przywództwo poprzez obecność

Praca z głębokimi emocjami, integrująca obecność, praca z oddechem, wzrost intuicji, samoświadomości na temat własnego ciała, przeżywanych emocji.
Spotkania on-line (10h – ustalone w czasie spotkań stacjonarnych)
Merytoryczne wykłady związane z tematyką kursu. Warsztaty on line będą poprzedzać warsztaty stacjonarne.


Superwizja wystąpień trenerskich

20 minutowe prezentacje umiejętności  uczestników zdobytych podczas kursu. Prowadzenie wystąpień wg modelu 4MAT. Informacja zwrotna trenerska.
Metodologia szkolenia:

Trening ma charakter warsztatowy,  80% czasu poświęcone jest na praktyczne ćwiczenia umiejętności.  Metody wykorzystane podczas kursu to mini wykłady, spotkania on-line, praca w małych grupach, odgrywanie ról, praca indywidualna, dyskusja, burza mózgów, prezentacje, dyskusje panelowe studium przypadku.
Certyfikat:

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia Mistrzowskiego Kursu Trenerskiego (120 godzin edukacyjnych, w tym 10 on-line) oraz tytuł  MASTER TRAINER.


Warunki Uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wniesienie zaliczki za Kurs w wysokości 500,00 zł.


Inwestycja:

2000,00 zł brutto za całość kursu.  Kwota obejmuje przeprowadzenie szkolenia, certyfikację trenerską, superwizję, materiały szkoleniowe, serwis kawowy.

Opłaty prosimy przekazać na konto Szkoła Coachingu Lilianna Kupaj: Bank ING 66 1050 1562 1000 0092 0287 6885 w tytule: Mistrzowski Kurs Trenerski.

Możliwość płatności w ratach.

Polecamy!

Szybki kontakt
+
Wyślij!