Proces akredytacji w Szkole Coachingu Lilianna Kupaj! Zapraszamy!


Oceń artykuł post

Proces akredytacji  w Szkole Coachingu Lilianna Kupaj

przez Lilianna Kupaj Szkoła Coachingu

i dr  Richard Bolstad Trainer Master Coach ICI Transformations
 

Zapraszamy do udziału w procesie akredytacji czyli w sprawdzeniu swoich kompetencji przez niezależne stowarzyszenie coachingowe. Jednostką akredytującą jest Stowarzyszenie ICI z siedzibą w Berlinie, Niemcy.  Superwizorem w tym procesie jest Lilianna Kupaj, osobą certyfikującą  z ramienia ICI jest Richard Bolstad.

ICI jest stowarzyszeniem zrzeszającym profesjonalne Firmy i Instytucje Coachingowe oraz wysoko wykwalifikowanych Coachów z całego świata: Australii, Chin, Europy, USA, Ameryki Łacińskiej, Bliskiego Wschodu.

ICI szeroko promuje coaching jako kierunek naukowy i przedmiot badań naukowych na uczelniach  całego świata.

Poziomy akredytacji:

  • I Podstawowe umiejętności coachingowe ICI (udokumentowane 60 godzin edukacyjnych, 10 godzin superwizji, 35 godzin coachingu indywidualnego, opis metody coachingowej, opis przypadków coachingowych)
  • II Coach ICI (udokumentowane 220 godzin edukacyjnych, 10 godzin superwizji, 80 godzin coachingu indywidualnego, opis metody coachingowej, opis przypadków coachingowych)
  • III Master Coach ICI (udokumentowane 360 godzin edukacyjnych, 12 godzin superwizji, 500 godzin coachingu indywidualnego, opis metody coachingowej, opis przypadków coachingowych)
  • IV Trainer Master Coach ICI (udokumentowane 150 dni – 1200 godzin edukacyjnych, 30 godzin superwizji, 500 godzin coachingu indywidualnego, opis metody coachginowej (minimum 30 stron), opis przypadków coachingowych

Dwuetapowy proces akredytacji:

1 etap to spotkania superwizyjne dla coachów – 10  godzin, dwa spotkania po 5 godzin.

Celem spotkań jest przygotowanie coachów w zakresie rozumienia kompetencji coachingowych, etyki coacha oraz omawianie nagranych sesji coachingowych lub przeprowadzanych na żywo.

2 etap to weryfikacja dokumentacji oraz umiejętności przeprowadzania sesji coachingowych przez zewnętrznego superwizora – spotkanie bezpośrednie lub nagrana 30 minutowa sesja wideo (Richard Bolstad – Trener Master Coach ICI)

Coachowie muszą udowodnić odbycie godzin edukacyjnych (ksero certyfikatu) oraz ilość odbytych sesji coachingowych. Wzory dokumentów dostępne na stronie www.szkolacoachingu.edu.pl.

Wstępne terminy:

1 spotkanie superwizyjne: w trzecim tygodniu grudnia 2014r.

2 spotkanie superwizyjne w trzecim tygodniu styczna 2015r.

Planowane zakończenie: luty/marzec 2015

Liczebność grupy: 6-8 osób.

Koszt procesu superwizyjnego – 1700,00 zł brutto (stawka Vat zw.)

Zgłoszenia przyjmujemy do 8 grudnia 2014r.
Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa na nasz e-mail: biuro@szkolacoachingu.edu.pl lub tel. 696 896 643.

Ze zgłoszonymi osobami doprecyzujemy szczegóły i harmonogram spotkań. 

Szybki kontakt
+
Wyślij!