Zapraszamy na Konferencję Naukowo-Szkoleniową


Oceń artykuł post

Program Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

„Coaching- siła i skuteczność w procesie zmiany, rozwoju oraz doskonaleniu: osób, zespołów i organizacji.”

3 grudzień 2014 –Lublin

Gmach Telewizji Lublin ul. Henryka Raabego 2 

Organizator: Szkoła Coachingu Lilianny Kupaj

8:15-9:00              Powitanie i rejestracja uczestników dr Małgorzata Jedynak

9:00-9:10              Otwarcie konferencji mgr Lilianna Kupaj  Dyr. Zarządzający

9:10-9:20              Wystąpienie mgr Karolina Żmudzka Dyr. Izby Coachingu Oddział Lublin

9:20-9:45              Kult coacha , czyli jak z(a)łożyć własne wyznanie   mgr Katarzyna Rybczyńska

SESJA I – Coaching edukacyjny

9:45-10:15            Coaching edukacyjny czyli jak uwolnić potencjał ucznia  mgr Lilianna Kupaj

10.15-10:45          Supernowa w trampkach czyli coaching dla młodzieży   mgr Krzysztof Nowak

10:45-11:15          Temat na coaching: Stres i wypalenie zawodowe    mgr Monika Madejska

11:15-11:30          Przerwa kawowa

SESJA II –Rozwój instytucji, doskonalenie kadr oraz coaching menedżerski

11:30-12:00          Pułapki zastosowania coachingu w doskonaleniu kadr  i rozwoju instytucji mgr Monika                                       Zubrzycka-Nowak

12:00-12:30          Coaching menedżerski narzędziem pracy organizacji uczących się dr Jacek Sobek

12:30-13:00          Growing Method™ czyli jak rozwijać kompetencje wzrostowe pracowników, żeby organizacja                                   mogła osiągać ambitne cele mgr Tomasz Byzia

13:00-13:20          Coaching w doskonaleniu pracowników socjalnych    dr Małgorzata Jedynak, mgr Beata Michalec

13:20-14:00          Lunch

SESJA III – Coaching w procesie zmiany i rozwoju osoby

14:00- 14:30         Każdy człowiek ma wszystkie zasoby, których potrzebuje, aby osiągnąć sukces, ale może nie                             być tego świadomy/ Milton Erickson -myślenie i działanie w coachingu   mgr Aneta                                           Lutomska

14:30-15:00          Coaching 40+ czyli program rozwoju i samorealizacji dla osób w tzw. średnim wieku –oczami                             praktyka i coacha     mgr Piotr Ławacz

15:00-15:30          Diet–coaching jako nowoczesne narzędzie wprowadzania stałych zmian nawyków żywieniowych                           mgr inż. Kamila Poleszak- Najda

15:30-15:45          Przerwa kawowa

SESJA IV –Twórczość i odkrywanie siebie

15:45-16:00          Rozwój osobisty a chemia mózgu prof dr hab. Henryk Szymusiak

16:00-16:30          Rola coachingu w odkrywaniu siebie mgr Anna Grabka

16:30-17:00          Opowieścioteapia jako innowacyjna i skuteczna metoda wsparcia i rozwoju mgr Patrycja Cichy
Dyskusja

Prezentacja publikacji

Zgłoszenia prosimy kierować do Pani Małgorzaty Jedynak: tel. 605 630 442, mail: malgorzatajedynak1@gmail.com

Szybki kontakt
+
Wyślij!