Życie ukierunkowane, a cel

Na pewno każdy z nas zastanawiał się nie raz, czym jest sukces i od czego zależy. Otóż z całą pewnością jest umiejętnością osiągania i realizacji celów. Szczęście przychodzi właśnie do tych, którzy mają marzenia, ale jednocześnie robią dokładnie to, co potrzeba, aby się spełniły. Czy człowiekiem sukcesu jest więc ktoś, kto odnosi sukcesy czy też realizuje cele? Oczywiście, że ten, kto podąża za swoimi celami. Obserwacje ludzi, którzy realizują cele i tym samym odnoszą sukcesy, pozwoliły zidentyfikować  pewne podobieństwo w ich działaniach, mimo że ich życiowa działalność miała i ma miejsce w różnych dziedzinach. Była to mianowicie taka sama strategia myślenia, chociaż bardzo często były i są to osoby, które nie były nigdy szkolone z zarządzania ani planowania celów.

Oto trzy kluczowe elementy tej strategii:

  1. konsekwencja w działaniu,
  2. 100 % wiary w to, że uda się zrealizować cel,
  3. brak hamujących ograniczeń i przekonań w myśleniu i działaniu.

Słownik Webstera definiuje cel jako „zakończenie, do którego dąży wysiłek lub ambicja” albo „warunek lub stan osiągany poprzez określone działanie”. Cel jest w istocie stanem pożądanym i odpowiedzią na pytanie: CO CHCESZ OSIĄGNĄĆ? Wkrótce poznasz reguły formułowania celu.

Czy Twoim celem jest zdobycie nowych kompetencji, kupno domu, czy stworzenie kochającej rodziny, sekret jest ten sam. Zależy to od Twojej umiejętności ustanowienia jasnego celu i stworzenia planu działania. Jednym słowem – jeśli jesteś totalnie zmotywowany i wiesz, czego chcesz, uda Ci się to zrealizować.

Wiedz, że cel osiągany z sukcesem spełnia 7 kryteriów. Oto one:

  1. Sensorycznie określony za pomocą zmysłów, a zatem określ, co planujesz widzieć, słyszeć, czuć, robić lub mówić.
  2. Pozytywny język. Jeśli chcesz, aby Twój mózg wspierał Cię w osiąganiu celów, mów mu, co ma robić, a nie, czego nie ma robić.
  3. Ekologiczny. Upewnij się czy chcesz spotkać się ze wszystkimi konsekwencjami, jakie Twój cel wywrze na pozostałe dziedziny Twojego życia.
  4. Zwiększający możliwości różnych wyborów przy okazji realizacji danego celu.
  5. Inicjowany wyłącznie przez Ciebie, a nie przez innych.
  6. Określony pierwszy krok: „Jaki pierwszy krok zrobisz już dzisiaj?”
  7. Rozpoznanie własnych zasobów. Możesz podejmować się realizacji takiego celu, do którego posiadasz odpowiednie zasoby w obrębie swojej osobowości.

Jak widzisz, definiowanie celów jest procesem i podlega pewnym regułom. Jednak podporządkowanie się im powoduje, że mamy bezpośredni wpływ na swoje życie i  na jego kierunek.

Pobierz
darmowego
e-booka!

Szkoła Coachingu - Bezpłatny e-book