Współczesne przywództwo – zagrożenia. Lider w kryzysie


Czym jest współczesne przywództwo? Można określić je jako przedsiębiorczość i innowacyjność w jednym. Charakteryzuje się siłą pomysłów, dzięki której napędzane są zbiorowe działania. Tylko nasuwa się następujące pytanie… Czy współczesne równa się efektywne?

👉 Kurs menedżerski dla biznesu. Kup teraz

👉 Coaching Biznesowy. Korzystny pakiet. Kup teraz

We współczesnym przywództwie wyłania się wiele zagrożeń, które spowalniają lub wprowadzają totalny chaos w funkcjonowaniu organizacji.

Przywództwo w organizacji – zagrożenia

Jednym z głównych zagrożeń dotyczących przywództwa w organizacji jest brak wizji. To wizja napędza do kreatywnego i skutecznego działania. Współczesny przywódca powinien cechować się zdolnością do wizualizacji. Wizja jest kierunkiem działania i daje możliwość przetrwania na rynku. W nowoczesnym przywództwie – wizja jest na pierwszym miejscu. Pomimo problemów, przeciwności losu w trakcie wdrażania celu – nie należy się poddawać. Wizję powinni poznać i uzgodnić wszyscy pracownicy, żeby móc ją spójnie rozpropagować oraz kultywować.

Przywództwo oparte na wartościach

Przywódca powinien zarażać charyzmą swoich pracowników, aby razem podążali za wspólnym celem. Wartości w organizacji powinny być spójne dla wszystkich. Rozbudzenie i wyłonienie wspólnych wartości przywódcy i jego pracowników jest głównym problemem. A przecież poprzez realizację wspólnych wartości organizacji – wdraża i realizuje się najważniejsze CELE! Brak charyzmy to kolejne z istotnych zagrożeń współczesnego przywództwa.

Przywództwo charyzmatyczne

Czym jeszcze jest spowodowany brak charyzmy?

Między innymi brakiem poczucia wartości i wiary w siebie. Jest to niezwykle ważny aspekt bycia przywódcą. Jeśli przywódca nie czuje się wartościowym człowiekiem, nie wierzy w swoje możliwości i osiągnięcie sukcesu – nie rokuje to dobrze na przyszłość organizacji. Poczucie wartości i wiara w siebie to niewątpliwie KLUCZ DO SUKCESU!

„Zasługuję na SUKCES. Jestem zdolny do stworzenia czegoś wyjątkowego. Jestem w dobrym miejscu i czasie” – takie SŁOWA warto powtarzać sobie codziennie rano!

 •  brakiem pewności siebie przywódcy. Widoczne jest to w jego przemawianiu do swoich pracowników, reprezentowaniu organizacji na zewnątrz, prowadzeniu różnych wystąpień, prezentacji,
 •  brakiem skutecznego realizowania postawionych celów,
 •  brakiem poświęcenia i zaangażowania w realizacji głoszonych wartości, idei,
 •  brakiem wyrażania przekonania ze strony przywódcy, że pracownicy potrafią sprostać, nawet w najtrudniejszych zadaniach, celach (jest to bardzo motywujące dla pracowników).

Charyzma pełni istotną rolę w zarządzaniu organizacji, szczególnie w „dobie kryzysu”, dzięki dokładnemu realizowaniu wytyczonych wartości.

 Lider podczas kryzysu. Najczęstsze zagrożenia

 • Obawa o ponoszenie ryzyka. 

  Związane jest to z brakiem odpowiedzialności. Przywódcy często boją się o to, że niewłaściwe decyzje wpłyną na sytuację społeczną, finansową, bądź wizerunek organizacji. Przywódca musi podejmować decyzję, jednak należy to robić rozważnie i bardzo dokładnie. Powinien towarzyszyć mu upór w działaniu.

 • Nieumiejętność zarządzania ludźmi. 

  Przywódcom często brakuje umiejętności motywowania i przewodzenia. Współczesny przywódca to ktoś, kto szanuje ludzi i ufa ich działaniom a zarazem umiejętnie nimi przewodzi. Akceptuje zarówno zalety, jak i wady pracowników. Pracownicy czując, że są na pierwszym miejscu, podążają za przywódcą – za ich wspólnymi celami. Pracownik doceniony = efektywny.

 • Brak komunikacji z pracownikami. 

  Jak działać zgodnie z wizją i realizować wspólne cele bez komunikacji? Komunikacja jest niezwykle ważna w sprawnym prowadzeniu biznesu. Obustronna komunikacja pomaga w sprawnym wykonywaniu zadań i szybkim reagowaniu na ewentualne błędy. Zdarza się, że pracownicy po prostu boją się zgłaszać jakieś problemy przełożonemu z obawy o niedocenienie lub utratę pracy. Współczesny przywódca powinien nie tylko umieć skutecznie komunikować się ze swoimi pracownikami, ale także posiadać umiejętność słuchania. Dzięki temu, będzie wiedział, jakie potrzeby mają jego pracownicy, co potrzebują do skutecznej realizacji zadań, jak ich odpowiednio motywować, kontrolować, a także jak rozwiązać konflikty, które występują chociażby ze starcia różnych osobowości. Umiejętność dobrej komunikacji i słuchania sprawia, że pracownicy czują się docenieni, a także nie boją się przyjść z problemem i wspólnie go rozwiązać. Warto też wspomnieć, że atmosfera, jaka panuje w pracy jest po prostu milsza.

 • Nieumiejętność zarządzania emocjami. 

  Zdarza się też tak, że przywódcy nie panują nad swoimi emocjami. Problemy z życia osobistego przenoszą do pracy lub po prostu mają gorszy dzień. Uważają, że dzięki podnoszeniu głosu, groźbom – pracownicy będą posłuszni i efektywni. To jest błąd. Pracownicy, którzy są zastraszani, poganiani nigdy nie będą zadowoleni i skuteczni w tym co robią. Do pracy będą przychodzić bardziej z przymusu. Atmosfera w pracy będzie nerwowa. Tu znowu nasuwa się pytanie, gdzie ten wspólny cel? Dzięki któremu są przecież obopólne korzyści!

Jak być skutecznym liderem? Jak umiejętnie budować zespół?

Podsumowując, można stwierdzić, że zagrożenia we współczesnym przywództwie są nieuchronne. Jednak przywódca, który ma CEL: efektywnie zarządzać organizacją i pracownikami, stworzyć coś innowacyjnego, dzięki czemu osiągnie sukces w zgodzie ze swoimi wartościami – powinien wiedzieć, że ciągła praca nad sobą, swoimi talentami, możliwościami, kompetencjami jest NAJWAŻNIEJSZA! Nieustanny rozwój osobisty i zawodowy sprawi, że będzie mądrzejszy, bardziej świadomy, doświadczony oraz mniej rzeczy będzie w stanie go zaskoczyć. Będzie umiał stawić czoło wszelkim zagrożeniom, pomimo trudności! Ważne jest również, aby jego praca była PASJĄ!

 

Pobierz
darmowego
e-booka!

Szkoła Coachingu - Bezpłatny e-book
Szybki kontakt
+
Wyślij!