Korzyści płynące z coachingu

Co coaching każdemu może dać?

Korzyści płynące z coachingu są znaczące niezależnie od tego, z jakiego rodzaju coachingiem mamy do czynienia. Każdy bowiem jego rodzaj opiera się na procesie rozwoju osoby, która go podejmuje. Kluczowymi korzyściami w wykorzystaniu coachingu są:

 • zdecydowanie większa skuteczność w działaniu
 • trwałość w zwiększeniu osobistej efektywności
 • umiejętność stawiania sobie pytań, także i tych trudnych
 • pełna jasność w zakresie własnych celów i określenia wartości
 • pozbycie się barier przed bardziej efektywnym uczeniem się
 • samodzielne dochodzenie do rozwiązań różnych problemów
 • zwiększenie równowagi i jakości życia
 • większa kreatywność
 • zwiększenie elastyczności działania
 • stawanie się wzorem dla innych
 • rozwijanie własnych zdolności
 • wykorzystywanie rozwiniętych zdolności w sytuacjach kryzysowych
 • uświadomienie sobie potrzeby nieustannych zmian, czyli bycia w procesie
 • dążenie do doskonałości
 • wyzwolenie w sobie umiejętności refleksji
 • zdobycie umiejętności niepoddawania się porażkom
 • doskonalenie kompetencji
 • uwierzenie we własne możliwości
 • zdobycie mistrzostwa w tych obszarach, które są zgodne z naturalnymi predyspozycjami
 • podejmowanie tych działań, w których jest się dobrym

(Z. Brzeziński „Execitive coaching. W czasach kryzysu i zmian” [W]: „Coaching Review” I/2012)

Pobierz
darmowego
e-booka!

Szkoła Coachingu - Bezpłatny e-book