Coaching

Coaching indywidualny

250.00

Coaching jest procesem pomagającym w wydobyciu zasobów, które często nieodkryte są blokadą do osiągania wyznaczonych celów. Pomaga rozwijać samoświadomość, przez co poprawia jakość życia, zarówno prywatnego, jak i zawodowego.

Coach wspiera w odkrywaniu zasobów i talentów, buduje klienta. Nie wskazuje drogi do osiągnięcia celu, ale pomaga samemu ją odnaleźć, przez co efektywnie motywuje do działania.

Opis

Korzyści z coachingu dla osoby coachowanej:

 • Opracowanie wizji własnego rozwoju w oparciu o potrzeby, wartości i indywidualny potencjał.
 • Identyfikowanie i eliminowanie barier do dalszego rozwoju.
 • Równowaga miedzy życiem prywatnym a zawodowym.
 • Zwiększenie pewności siebie poprzez wzrost samoświadomości .
 • Większe zaangażowanie w organizację lub w pracę zespołową.
 • Większa odpowiedzialność za podejmowane zobowiązania (również wobec siebie samego).
 • Większa efektywność we współpracy z innymi.

Organizacja spotkań coachingowych:

 • Spotkania coachingowe odbywają się co 2 – 4 tygodnie
 • Czas potrzebny na jedno spotkanie to 90 minut
 • Podczas pierwszego spotkania coach ustala z klientem cel coachingu oraz ilość spotkań
 • Aby wprowadzić trwałą zmianę w zachowaniu potrzeba około 6-10 spotkań w czasie 6 miesięc

Zapraszamy do obejrzenia webinaru “Mapa Spełnionego Życia”, który pomaga samodzielnie przygotować mapę celów, marzeń na cały rok. Warto ja robić w nowiu księżyca, gdy przyroda rozpoczyna swój cykl:

 

Life Coaching

Life coaching to praca na osobistych celach. Pomaga w rozwiązywaniu problemów, podejmowaniu trudnych życiowych decyzji, wspiera pewność siebie i ułatwia relacje z innymi. Główny jego cel to dążenie do świadomego wykorzystania swoich zasobów, co w efekcie poprawi jakość życia. Przeznaczony jest dla osób, którzy chcą żyć lepiej, pełniej, świadomiej i szukają drogi do głębokiego rozwoju osobistego.

Kwestie zwykle poruszane na sesjach life coachingu:

 • brak motywacji do osiągnięcia celu/ nieumiejętność zdefiniowania celu
 • problemy emocjonalne, praca z destrukcyjnymi emocjami, praca ze stresem
 • relacje z ludźmi, partnerem, dziećmi, współpracownikami/ nawiązywanie i podtrzymywanie relacji, chęć poprawy relacji
 • zmiana głębokich przekonań/ zmiana złych nawyków
 • nieśmiałość, asertywność, pewność siebie
 • rozwój osobisty i zawodowy

Coaching życiowy może pomóc w:

 • poprawie relacji z innymi, partnerami, rodzicami, dziećmi, przyjaciółmi
 • przygotowaniu do zdania egzaminów i rozmów rekrutacyjnych
 • wydostaniu się z nałogów
 • znalezieniu motywacji do działania, ustaleniu celów
 • nabyciu umiejętności radzenia sobie z emocjami i zarządzania czasem

Biznes Coaching

Biznes coaching skierowany jest do przedsiębiorców, menadżerów, liderów i właścicieli firm, chcących wsparcia w rozwoju ich biznesu. Głównym jego celem jest wzrost efektywności i skuteczności w osiąganiu celów biznesowych. Pomaga udoskonalić kompetencje zarządcze i interpersonalne, wzmacnia motywację i pomaga odnaleźć satysfakcję.

Kwestie zwykle poruszane na sesjach biznes coachingu:

 • zniechęcenie pracą zawodową, brak motywacji do pracy
 • chęć zwiększenia efektywności działań biznesowych
 • chęć polepszenia relacji ze współpracownikami
 • zamiana planów biznesowych na realne działanie
 • zmęczenie, stres, trudne emocje związane z pracą
 • rozwijanie pewności siebie
 • rozwijanie kompetencji skutecznego zarządzania zespołem

Coaching biznesowy pomoże w:

 • zwiększeniu determinacji do realizacji postawionych celów
 • świadomym kształtowaniu postawy lidera i budowaniu pewności siebie
 • zyskaniu większej przestrzeni i zadowolenia z tego
 • skutecznym wywieraniu wpływu na zespoły, w których żyjemy i pracujemy
 • rozwijaniu komunikacji w zespołach i firmach

Leadership coaching

Leadership coaching przyspiesza tempo rozwoju i polepsza efekty działań pracowników, sprzyja osiąganiu celów biznesowych, sprzedażowych i osobistych. Skierowany jest do kadry menadżerów na wysokich szczeblach zarządzania.

Kwestie zwykle poruszane na sesjach leadership coachingu:

 • wdrożenie zmiany / nowego produktu do firmy
 • radzenie sobie ze zwolnieniami pracowników
 • zyskanie siły emocjonalnej do kierowania ludźmi
 • efektywne zarządzanie dużymi grupami pracowniczymi
 • autoprezentacja, pewność siebie
 • umiejętność perswazji

Co osiągniesz dzięki leadership coachingowi?

 • staniesz się przywódcą dla innych
 • nauczysz się projektować i prowadzić wystąpienia, spotkania, warsztaty, wykłady i treningi
 • poznasz wiele sposobów dotarcia do ludzkich umysłów
 • zostaniesz mistrzem perswazji i komunikacji
 • opanujesz najskuteczniejsze metody i modele trenerskie

Coaching Edukacyjny

Coaching edukacyjny – jego celem jest rozwijanie kompetencji pedagogów i osiągnięcie lepszych efektów nauczania poprzez skuteczną motywację do nauki. Kierowany do nauczycieli, dyrektorów i innych pracowników oświatowo- wychowawczych.

Coaching uczy prawdziwego słuchania dzieci i niesamowicie ułatwia prowadzenie rozmów. W każdej klasie znajdą się uczniowie o różnych charakterach, preferencjach i zdolnościach, dlatego edukację należy dostosować do ich możliwości.

Poznane narzędzia pomogą Ci skutecznie motywować uczniów do pracy. Poznasz sztukę zadawania odpowiednich pytań, nauczysz się jak we właściwy sposób wzmacniać u dzieci poczucie wpływu i odpowiedzialności oraz oddziaływać na realne zmiany w ich postępowaniu.

Będziesz świadomy, że trudne zachowania w klasie ukierunkowane są różnymi czynnikami. W takiej sytuacji obniżenie oceny z zachowania niewiele pomoże. Znacznie skuteczniejsze będzie przeanalizowanie problemu i wprowadzenie takich metod, które pozwolą zrozumieć ucznia. Trzeba dojść do źródeł pojawiąjących się trudności, a wpływ na nie może mieć wiele czynników.

Zapewne nierzadko byłeś świadkiem niewłaściwego zachowania dziecka i z pewnością masz też świadomość tego, że jego reakcje były nieodpowiednie, bo wynikały z braku znajomości podstawowych wartości lub trudnej sytuacji w domu. Często to właśnie Ty jako nauczyciel jesteś jedyną osobą, która z tym dzieckiem spędza dużo czasu i ma z nim codzienny kontakt.

I to Ty powinieneś zwrócić uwagę na występujący problem. Uczniom należy pomagać poprzez stosowanie odpowiednich metod, które pozwolą obu stronom odkryć potencjał i lepiej się zrozumieć. Właśnie to możesz osiągnąć dzięki poznanym u nas narzędziom do pracy z dziećmi.

 To nic innego jak:

 • nauka w formie współpracy z uczniami i budowanie relacji
 • angażowanie i motywowanie dzieci do pracy
 • traktowanie uczniów z równością i szacunkiem
 • rozwijanie wewnętrznych predyspozycji u dzieci
 • zaangażowanie w rozwijanie się dziecięcej mądrości
 • przekonanie o potencjale tkwiącym w uczniach
 • zdolność zadawania pytań prowadzących do zrozumienia
 • umiejętność pracy z uczniami stwarzającymi problemy i niechętnymi do zdobywania wiedzy
 • czytanie ze zrozumieniem mowy ciała
 • nauczanie przez zrozumienie dzieci
 • pokazanie dzieciom, że są dla Ciebie ważne

Poprzez zdobyte umiejętności i poznane narzędzia coachingowe dowiesz się jak powinna przebiegać praca z dziećmi:

 • Pomożesz im uwolnić wewnętrzny potencjał i prowadzić w kierunku rozwijania zdolności, stając się ich przewodnikiem i mentorem.
 • Zwiększysz zaangażowanie do wykonywanej pracy, zaczniesz czerpać z niej przyjemność i satysfakcję.
 • Zmienisz swoje zachowanie i podejście do dzieci. Zaczniesz dostrzegać w uczniu nie tylko zdolności do uczenia się, ale poznasz też jego wartości i przekonania.
 • Zauważysz, że w krótkim czasie Twoja zmiana w stosunku do nauczania pozytywnie zaangażuje uczniów.

Koszt

 

Cena za jedną sesję indywidualną life coachingu/coachingu edukacyjnego:

Tarnów – 300 zł.

Rzeszów i Kraków – 400,00 zł.

Warszawa i Wrocław – 1000,00 zł.

Sesje on line:

Skype – 250 zł jedna sesja.

Mail – 150 zł/ 5 maili od klienta z odpowiedziami.

 

Cena za jedną sesję indywidualną biznes coachingu/leadership coachingu:

Tarnów – 490 zł.

Rzeszów i Kraków – 590,00 zł.

Warszawa i Wrocław – 1200,00 zł.

Sesje on line:

Skype – 350 zł jedna sesja.

Mail – 250 zł/ 5 maili od klienta z odpowiedziami

Skontaktuj się z nami

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Coaching indywidualny”
Szybki kontakt
+
Wyślij!