Komunikacja Transformująca

Czym jest Komunikacja Transformująca? Jest czymś więcej niż efektywna komunikacja. Jest to nawiązywanie kontaktu z ludźmi w połączeniu ze słuchaniem ich tak, aby rozpoznać co oni myślą, a także wyrażanie swoich treści w taki sposób, aby właściwie zrozumieli nasze myśli.
Dzięki Komunikacji Transformującej nabywa się umiejętności rozwiązywania różnego rodzaju konfliktów, które nieustannie napotykamy zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Komunikacja ta uczy asertywności i zaspokajania własnych potrzeb, ale też potrzeb innych ludzi, tego jak osiągać nie tylko swoje cele, ale też, jak wspomóc w tym innych ludzi.

Jakie korzyści osiągniesz dzięki komunikacji transformującej?

1. Pozytywne wrażenie od pierwszego spotkania. Wywieranie pozytywnego wpływu na innych ludzi, tzw. „dobry kontakt” – odczuwanie wzajemnego zrozumienia (niezwykle pomocne np. podczas negocjacji). Za pomocą dopasowania lub odwzorowania zachowań, druga osoba czuje, że jest rozumiana (tzw. odzwierciedlanie).
Aby zbudować „dobry kontakt” oprócz odzwierciedlania, jest potrzebne rozumienie mowy ciała w zakresie gestów, oddechu, skóry, oczu i głosu.

2. Umiejętność słuchania. Jest to najważniejsza umiejętność werbalna. Wyraża ona zrozumienie, szacunek do drugiego człowieka. Ta umiejętność jest niezwykle ważna w zawodach, w których pracuje się z ludźmi. Ale też dzięki niej można stać się wartościowym mężem, rodzicem, przyjacielem. W sytuacjach, gdzie mamy konflikt można dzięki tej umiejętności zmniejszyć spór.

3. Spojrzenie na sytuację nie tylko ze swojej perspektywy, ale też drugiej osoby. To, że dla ciebie dane zachowanie nie jest problemem, nie oznacza, że tak jest dla drugiej osoby. Każdy z nas może inaczej odczuwać w różnych momentach. Również dane zachowanie, które nie jest problemem w domu, może być problematyczne w miejscu pracy.

4. Umiejętność rozwiązywania problemów/konfliktów. Ważna jest tu umiejętność rozpoznania do kogo należy problem i kto się z nim źle czuje. Przyczyną wielu konfliktów jest nie korzystanie z asertywnego komunikatu JA oraz nie słuchanie. Często dzieje się tak, z tego powodu, że nie sprawdzamy tego, jak zrozumieliśmy drugą osobę poprzez umiejętność słuchania odzwierciadlającego.

Jakie najczęściej występują konflikty? Otóż dwa rodzaje:

Konflikty potrzeb – w którym każda osoba może rozumieć, że druga osoba ma problem, ale obawia się, że jeśli jedna strona postawi na swoim, to druga straci.

Konflikty wartości – w którym jedna z osób nie uważa, że jej zachowanie ma konkretny wpływ na drugą osobę.

5. Wyznaczanie efektywnych celów. Wyznaczenie konkretnego celu determinuje sukces. Jest to pomocne w rozwiązywaniu problemów Twoich, jak i konfliktów z inną osobą. Znajdziesz takie rozwiązania, które będą odpowiadać tak samo dwóm osobom.

Na podstawie książki, pt. “Komunikacja Transformująca” Richard Bolstad.

Joanna Chmura
Jak Ty sobie radzisz z powyższymi umiejętnościami? Które z nich są dla Ciebie trudnością? Jak wygląda Twoja komunikacja z innymi ludźmi?

 

Pobierz
darmowego
e-booka!

Szkoła Coachingu - Bezpłatny e-book