Coaching

Szkoła Coachingu I stopnia – indywidualna – Coach ICI

17,500.00

Opis

Czas trwania kursu: 6 miesięcy

Terminy ustalane są indywidualnie z klientem.

Udział w naszym akredytowanym programie umożliwi Ci nie tylko rozpoczęcie kariery Coacha ale da możliwość i umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania życiowych trudności.

Coaching Kariery w Szkole Coachingu I stopnia

✅ Wpłać zaliczkę na kurs i zarezerwuj sobie miejsce

Dzięki uczestnictwie w kursie poznasz strukturę procesu coachingowego, nauczysz się przeprowadzać profesjonalne sesje ze swoimi klientami, oraz nabędziesz pewności siebie w kontakcie nawet z najbardziej wymagającymi klientami biznesowymi. Oprócz tego nauczysz się efektywnie komunikować z otaczającymi Cię ludźmi, zarządzać swoimi trudnymi emocjami, zaczniesz żyć w zgodzie z własnymi wartościami. Wszystko to w oparciu o 11 kluczowych kompetencji coachingowych.

Harmonogram kursu

🗓️ Pobierz harmonogram kursu

Coaching Indywidualny

Nie damy Ci samych narzędzi do odłożenia na półkę, przygotujemy Cię PRAKTYCZNIE do bycia Coachem zarówno dla Twoich klientów, jak i samego siebie. Dzięki temu Twoje życie osobiste i zawodowe stanie się bardziej efektywne. Program szkolenia przewiduje próbne sesje coachingowe, superwizję, oraz szczegółowe omawianie problemów i trudności, które najczęściej pojawiają się w Twoim życiu, a także w trakcie prowadzenia sesji coachingowych.

CO NAS WYRÓŻNIA?

 • Po odbyciu programu bezpośrednio uzyskujesz międzynarodową akredytację ICI, bez zdawania żadnych zewnętrznych egzaminów. Nie musisz za to dodatkowo płacić, wszystko jest zawarte w cenie szkolenia. Zostaniesz wpisany do międzynarodowej bazy coachów International Association of coaching Institutes. Twoi klienci z łatwością będą mogli sprawdzić Twoje kompetencje, oraz wiarygodność potwierdzoną międzynarodową akredytacją. Od razu staniesz się, więc konkurencyjny na obecnie trudnym rynku coachingowym.
 • Nie pozostawimy Cię samemu sobie, zawsze możesz liczyć na pomoc trenera, w trakcie, jak również po ukończeniu kursu. Rozwiejemy jakiekolwiek Twoje wątpliwości i trudności w pracy coachingowej. Co więcej, nasi absolwenci mogą liczyć na pomoc przy organizowaniu sesji coachingowych w ramach odbywania praktyki coachingowej. Organizujemy, również kluby coachów, oraz spotkania tematyczne.
 • Doświadczenie – zaczynaliśmy 16 lat temu, jako jedna z pierwszych Szkół Coachingu w Polsce. Do tej pory znajdujemy się w czołówce szkół na polskim rynku coachingowym. Przeprowadziliśmy już 64 edycje kursów coachingowych I,II i III stopnia.
 • Atmosfera! Nasi absolwenci zawsze z uśmiechem wracają do nas i wspominają niezapomnianą, domową atmosferę podczas trwania szkolenia. Na naszych kursach zawierane są przyjaźnie na całe życie. Zapewniamy, również indywidualne podejście, dzięki temu że grupy szkoleniowe liczą maks. 10 osób.
 • Koncentrujemy się na najważniejszych i kluczowych kompetencjach coachingowych, a do wykonywaniu zawodu coacha przygotowujemy PRAKTYCZNIE.

 

Przeprowadziliśmy 74 edycje kursów coachingowych.

Program ukończyło już ponad 800 osób.

Jaką wiedzę zdobędziesz ?

 • Wiedzę na temat coachingu, a w szczególności modelu coachingu wielopoziomowego Diltsa
 • Fundamentalną wiedzę na temat zasad pracy coachingowej
 • Poznasz 11 kompetencji coachingowych rekomendowanych przez ICF, IC oraz ICI
 • Poznasz narzędzia i techniki coachingowe
 • Poznasz modele coachingowe: DILTS, GROW, EI COACH

Jakie nabędziesz umiejętności ?

 • Nabędziesz umiejętności do osobistego i zawodowego rozwoju
 • Wykształcisz umiejętności do wykonywania zawodu coacha
 • Nabędziesz umiejętność budowania relacji osobistych oraz relacji w procesie coachingowym
 • Nauczysz się wspierać planowanie i osiąganie celów, zarówno swoich jak i klienta
 • Nabędziesz umiejętności posługiwania się narzędziami coachingowymi w życiu osobistym i zawodowym
 • Nabędziesz umiejętność posługiwania się modelami rozmów coachingowych
 • Nauczysz się praktycznego wykorzystania umiejętności do prowadzenia sesji coachingowych z klientami

Jakie kompetencje społeczne rozwiniesz ?

 • 11 kluczowych kompetencji coachingowych  wg ICF
 • 5 kompetencji inteligencji emocjonalnej wg Golema
 • Wspierającą postawę w procesie rozwijania innych ludzi

Cena zawiera wydanie certyfikatu w językach polskim, angielskim i niemieckim.

Wymagania wstępne: wykształcenie wyższe lub średnie z  3 letnim doświadczeniem w zarządzaniu ludźmi.

Zakres programowy

Program – 224 godziny
w tym BONUSY:

 • 🎁 BONUS #1 (Wartość 950 zł) – gotowa transkrypcja rozmowy coachingowej, która została dopuszczona do międzynarodowego egzaminu.
 • 🎁 BONUS #2 (Wartość 900 zł) – 3 sesje coachingowe
 • 🎁 BONUS #3 (Wartość 4500 zł) – 16 godzinny kurs psychologii w formie nagrań wideo dla coachów
 • 🎁 BONUS #4 podręcznik z 60 narzędziami Twój podręczny mentor (Wartość 95 zł)
 • 🎁 BONUS #5 narzędzia do pracy coachingowej: Karty emocji, Karty Sens, Karty Serca, Karty afirmacji – w wersji papierowej i elektronicznej (Wartość 8 620 zł)
 • 🎁 BONUS #6 Dostęp do wszystkich kursów on line na platformie firmowej – nieoceniona 😊 bo tworzę kursy co roku. Dotychczas dostępne – 50 godzin kursów on line.

  DOSTĘP DO BONUSÓW DOŻYWOTNI

  🎁 Wartość BONUSÓW: 15 065 zł

  ✅ Moduł I i II Wprowadzenie do zajęć i metody coachingu.

  • Integracja grupy, wstęp do coachingu.
  • Najważniejsze założenia kursu.
  • Omówienie wymogów do procesu akredytacji.
  • Podstawy psychologii tego modułu – struktura osobowości człowieka, świadomość i podświadomość.
  • Model Dilts – model coachingu wielopoziomowego.
  • Organizacja przestrzeni do rozmowy coachingowe.
  • Wyznaczanie celów w coachingu, kompetencja, metody, narzędzia.
  • Budowanie relacji coachingowej w rodzinie, z partnerem, z dzieckiem, jako zdolność do tworzenia bezpiecznego, wspomagającego środowiska, które przyczynia się do obustronnego szacunku, zaufania i otwartości.
  • Rozwijanie umiejętności bycia obecnym, czyli zdolności do bycia w pełni świadomym, do całkowitego skupienia się na tym, co mówi a czego nie mówi druga strona.

  ✅ Moduł III i IV Komunikacja w coachingu – metody, techniki, narzędzia.

  • Mechanizmy obronne EGO. Procesy psychologiczne w komunikacji i relacjach – projekcja, cień, przeniesienie, p/przeniesienie.
  • Bezpośrednia komunikacja interpersonalna – zdolność do efektywnej komunikacji blokady komunikacyjne, toksyny w komunikacji.
  • Efektywne używania języka, który ma największy wpływ i trafia do drugiej osoby, partnera, dziecka.
  • Język hipnotyczny Miltona Eriksona.

  ✅ Moduł V i VI Pytania w coachingu.

  • Praca z metaforą na różnych poziomach, narzędziami metaforycznymi.
  • Zadawanie wpływowych pytań – zdolność do zadawania pytań, które odkrywają informacje niezbędne do uzyskania maksymalnego efektu dla partnera oraz w relacji coachingowej.
  • Rozwijanie ciekawości.
  • Mocne, wpływowe, badające pytania.
  • Model rozmów coachingowych: model GROW.
  • Rozwój 8 kompetencji coachingowych ICF.
  • Zadawanie zadań domowych i wyzwania.
  • Asertywny komunikat JA, a pętla agresji i uległości.

  ✅ Moduł VII i VIII Inteligencja emocjonalna w coachingu.

  • Inteligencja emocjonalna – zarządzanie emocjami swoimi i drugiej osoby,
  • model 5 kompetencji inteligencji emocjonalnej wg Daniela Golemana.
  • Narzędzia do pracy z emocjami.
  • Proste sesje coachingowe na temat przeżywanych emocji, pozytywne intencje emocji, wykorzystanie submodalności w pracy z emocjami, myśli automatyczne, centra emocjonalne w ciele.
  • Technika pozycji percepcyjnych, wykorzystanie jej w różnych narzędziach. Motywacyjne DNA, test, typy motywacji (wg Tamary Lowe).
   Moduł IX Konflikty i ich rozwiązywanie
  • Konflikt wartości i potrzeb.
  • Konflikty i zarządzanie konfliktami.
  • Metody rozwiązywania konfliktów wartości.
  • Metody rozwiązywania konfliktów potrzeb.

  ✅ Moduł X i XI Coaching wartości

  • Wartości jako motywatory wspierające osiąganie celów, budowania relacji, komunikacji, zarządzania sobą i własną pracą.
  • Narzędzia do pracy z wartościami: zbuduj własną hierarchię wartości, wdrażaj wartości w życie, buduj pomost pomiędzy różnymi wartościami – rozwiązuj w ten sposób konflikty wartości.
  • Mentorzy naszych wartości – narzędzia do pracy ze sobą i drugą osobą.
  • Model rozmowy coachingowej EI COACH.

  ✅ Moduł XII i XIII Coaching przekonań

  • Co to są przekonania, jak powstają,
  • Jaki wpływ mają przekonania wyuczone w dzieciństwie do 3 r. Ż. I 10 r. Ż. Na życie dorosłego człowieka.
  • Narzędzia do pracy z przekonaniami.
  • W co wierzysz? – zestaw przekonań, do których masz świadomy dostęp, arkusz odkrywania najgłębszych przekonań, arkusz do zmiany przekonań,
  • Pomostowanie przekonań,
  • Metoda jak gdyby,
  • Gremliny – wewnętrzny lękliwy głos – odkrywanie i neutralizowanie gremlinów.

  ✅ Moduł XIV i XV Praca z tożsamością i wewnętrznym potencjałem człowieka.

  • Praca z tożsamością, wewnętrznym potencjałem.
  • Budowanie wewnętrznej siły i decyzyjności w osiąganiu celów zawodowych i osobistych.
  • Sponsorowanie ludzkiego potencjału.
  • Sponsoring negatywny, pozytywny, brak sponsoringu.
  • Narzędzia do pracy z wewnętrznym potencjałem: podróż bohatera, grupowy sponsoring, odkrywanie swoich sponsorów.
  • Rozwijanie umiejętności Sponsora.
  • Przekonania na temat własnego JA.
   Moduł XVI
  • Talenty Gallupa – test TOP 5 z omówieniem wyników.

  ✅ Moduł XVII Coaching poczucia wartości

  • 6 filarów poczucia wartości Nathaniela Brandena.
  • Poczucie wartości – podstawy z zakresu terapii poznawczo -behawioralnej.
  • 31 tygodniowy proces rozwijania poczucia wartości metodą dokańczania zdań.

  ✅ Moduł XVIII – Praca z wewnętrznym dzieckiem.

  • Podstawy analizy transakcyjnej.
  • Metody i narzędzia do pracy wewnętrznym dzieckiem.

  ✅ Moduł XIX

  • Proces mentoringu grupowego dla coachów.

  ✅ Moduł XX

  • 30 minutowe prezentacje przeprowadzenia sesji coachingowej.
  • Udzielanie informacji zwrotnej uczestnikom kursu na temat przeprowadzania sesji coachingowych.
  • Egzamin pisemny dotyczący uzyskanej wiedzy i umiejętności coachingowych – on line.

Koszt

Całkowity koszt szkolenia wynosi 17 500,00 zł brutto.

Cena zawiera:

 • przeprowadzenie pełnego kursu, międzynarodową akredytację,
 • materiały szkoleniowe w wersji drukowanej

Jest możliwość wpłat ratalnych.

Trener prowadzący

Lilianna Kupaj

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Szkoła Coachingu I stopnia – indywidualna – Coach ICI”
Szybki kontakt
+
Wyślij!